Registr ReMuS zveřejnil nejnovější data o roztroušené skleróze v ČR

  • 24. 09. 2015
Registr ReMuS zveřejnil nejnovější data o roztroušené skleróze v ČR
Praha, 24. září 2015 – Diagnózu G35 neboli roztroušenou sklerózu si ročně vyslechne přibližně tisíc lidí. Dvě třetiny registrovaných tvoří ženy, dvě třetiny mohou chodit do práce. Nemoc se u nich projevuje v průměru ve 30 letech. Vyplývá to z nejnovějších výsledků jediného celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS.

 

Registr ReMuS zveřejnil nejnovější data o roztroušené skleróze v ČR

V registru pacientů s roztroušenou sklerózou je přes 7 tisíc pacientů

Praha, 24. září 2015 – Diagnózu G35 neboli roztroušenou sklerózu si ročně vyslechne přibližně tisíc lidí. Dvě třetiny registrovaných tvoří ženy, dvě třetiny mohou chodit do práce. Nemoc se u nich projevuje v průměru ve 30 letech. Vyplývá to z nejnovějších výsledků jediného celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS.

Registr sleduje vážné autoimunitní onemocnění od května 2013. Od té doby vzrostl počet pacientů evidovaných v registru téměř pětinásobně. Momentálně sleduje data 7 099 pacientů z celkem 13 specializovaných RS center a plošně z celé České republiky.

Jsme rádi, že se během dvou let podařilo nastavit registr tak, že již dnes zajišťuje sběr dat od sedmi tisíc pacientů. V brzké době lze očekávat, že průřezová data budou doplněna o první dlouhodobé výstupy, které budou přinášet velmi důležité informace pro vědecké účely, pojišťovny i zdravotní instituce, “ uvedla Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který registr provozuje. V současné době, i přes svou krátkou dobu působnosti, patří český registr už mezi prestižní evropské registry.

Roztroušená skleróza je velmi variabilní onemocnění, které vede u drtivé většiny pacientů bez léčby k závažné invaliditě. Nejsou známy přesné příčiny jejího vzniku, nemoc nelze vyléčit.  „Data z kontrolovaných klinických studií naznačují, že nové léky, které vstoupily na trh v průběhu posledních pěti let, umí nemoc u velké části pacientů velmi dobře stabilizovat, oddálit invaliditu a při včasném nasazení prodloužit období práceschopnosti. K potvrzení těchto trendů u nás je však zapotřebí nemoc sledovat dlouhodobě, “ upozornila docentka Dana Horáková, neuroložka RS centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborný garant registru s tím, že hlavní přínos registru je právě v dlouhodobosti sběru dat.

ReMuS potvrzuje již nyní trendy, které ukázaly registry v jiných zemích – většina pacientů (67, 8%), procházejících biologickou léčbou, může pracovat na plný nebo částečný úvazek. Největší díl pacientů (36,1%) má jen lehké potíže, které nekomplikují běžný život. V ReMuSu je nyní 7 099 pacientů, téměř 72% nemocných jsou ženy. Ve všech centrech se léčí nejvíce pacientů ve věku 30 – 40 let, v registru je nyní 33 pacientů mladších 18 let a z nich osmi je méně než 15 let. Průměrný věk v době začátku onemocnění je 30,3 let, nemoc se však projevila už v necelých 4 letech.

V první fázi registr zachycuje pacienty na nákladné biologické léčbě, sledované ve specializovaných RS centrech. V další fázi se zaměří i na ostatní pacienty RS center bez ohledu na fázi nemoci a typ léčby. „Nejobtížnějším úkolem bude zmapovat nemocné, kteří jsou sledování v ostatních ambulancích a léčebných zařízeních,“ doplnila docentka Horáková.

Registr zveřejňuje výsledky dvakrát ročně. Zprávy jsou publikovány na webových stránkách Nadačního fondu IMPULS. Velký význam má i prezentace registru a jeho výsledků v rámci celoevropských registrů a nadnárodních projektů.

Více na www.nfimpuls.cz

 

O projektu ReMuS

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby. V současnosti je do něj zapojeno 13 z celkem 15 center specializovaných na léčbu tohoto onemocnění. Organizátorem je Nadační fond IMPULS,  který tento registr financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti. Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou v ČR.

 

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Při RS je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození pochvy nervových vláken i vláken samotných. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Při atace je pacient léčen symptomaticky, aby se zmírnily příznaky onemocnění.

Na celém světě RS trpí dva a půl milionů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (způsobující infekční mononukleózu), kouření a nedostatek vitaminu D. Podle epidemiologických průzkumů se v ČR nejvíce vyskytuje RS na severu Čech. Lékaři to přisuzují zhoršenému životnímu prostředím v této oblasti.

 

Informace o roztroušené skleróze lze nalézt na portále www.rskompas.cz, www.aktivnizivot.cz či www.multipleslerosis.cz

Kontakt pro média

Mgr. Stanislava Beyerová, NF IMPULS, e-mail: beyerova@multiplesclerosis.cz, mob.: 00420 603 269 015