Ratolest Brno spouští nový web

  • 21. 03. 2018
Ratolest Brno spouští nový web

Od 1.3. 2018 spouštíme nový web organizace Ratolest Brno. Stránky prošly zásadní změnou designu, především ke zkvalitnění poskytování informací a uživatelsky příjemnějšímu prostředí. Změna image je součástí projektu Budování kapacit a profesionalizace NNO hrazeného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Součástí změny je i nový koncept Výstava na míru, spadající pod projekt Galerie Ratolest. V rámci tohoto projektu je možné si díla koupit nebo také zapůjčit na určité období.  Prostředky získané touto formou jdou zpět do organizace na podporu ohroženým dětem, mladým lidem i celým rodinám.

Brno, 20. 3. 2018 – Nezisková organizace Ratolest Brno spustila nové webové stránky. Od 1. 3. 2018 tak mohou návštěvníci zavítat na aktuální, redesignované webové stránky. Ty jsou součástí balíčku nového vizuálu této organizace.

Nový web je hlavní třešinkou na dortu, v pomyslném převlečení se do nového kabátu, neziskové organizace Ratolest Brno.  Ta prošla v posledních dvou letech poměrně rozsáhlou změnou, která se projevila v novém nastavení organizace i celém marketingu.  Největší změny se projevily ve všech  propagačních materiálech organizace, od menších propagačních a prezentačních materiálů, přes nové logo až po dvoje poměrně rozsáhlé webové stránky (www.ratolest.cz, www.galerieratolest.cz).

Změna image byla součástí projektu Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací pod názvem Ratolest 2020, jež byla financována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Ratolest Brno je nově pro veřejnost přehlednější, má jasnou identitu i vizi, která se projevuje v celkové komplexnosti a jednotném vizuálu organizace. Všechny tyto změny pomohly také dalšímu rozvoji a zkvalitňování služeb nejen pro klienty organizace, ale také ve vztahu k firemním partnerům a dárcům. 

„Jsme pyšní na změny, které u nás v posledních dvou letech proběhly. Školení, workshopy a mnoho hodin vzdělávání našich zaměstnanců se pozitivně projevilo jak při poskytování našich služeb, tak v celkové transformaci organizace. Změna vizuálního stylu byla již nezbytná, protože původní vizuál   již neodpovídal moderním trendům, nebyl zcela aktuální a vhodný pro rychle se rozvíjející moderní prostředí,“ přibližuje ředitelka organizace, Lucie Kudrnová Vosečková.

Součástí redesignu organizace bylo i vytvoření nového fundraisingového konceptu Výstavy na míru, která spadá pod charitativně umělecký projekt Galerie Ratolest. Zákazníci si tak mohou díla nejen zakoupit, ale také pronajmout na určité období.  Firmy, ale i jednotlivci mají možnost vyzdobit své prostory a akce, a to s přesahem pomoci. Prostředky, které zaplatí za pronájem, jsou následně využity zpět pro činnost organizace a na pomoc ohroženým dětem, mladým lidem i celým rodinám.

Kontakty:

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka, lucie.voseckova@ratolest.cz, +420 777 984 042