Ratolest Brno slavila narozeniny s horou novinek

  • 09. 11. 2017
Ratolest Brno slavila narozeniny s horou novinek

Nezisková organizace Ratolest Brno oslavila letos své 22. narozeniny. Kromě představení nové vizáže, na které pracovala poslední rok a půl, představila také nový projekt Výstava na míru a čestné patrony, kteří s organizací nově spolupracují.

Začátkem listopadu oslavila nezisková organizace Ratolest Brno své 22. narozeniny, na kterých prezentovala novinky z organizace. Mezi nimi byly například Výstava na míru charitativního projektu Galerie Ratolest, změna vizuálu organizace (webové stránky i další materiály) a čestní patroni. Součástí této akce byla i prodejní výstava obrazů Galerie Ratolest.

 

Za změnou vizáže stála potřeba celkové proměny i vnitřních procesů organizace. Jednalo se o změnu nového loga Ratolesti Brno i charitativní Galerie Ratolest. Cílem změny loga bylo odlehčení a zjednodušení pro lepší rozpoznatelnost organizace. Nové logo Ratolesti Brno vychází z toho původního, jak barevně, tak tematicky a i nadále nese prvky lidské postavy (část panáčka se zdviženou rukou), avšak z hlediska grafického i typografického
je mnohem jednodušší, snadněji čitelné a na první pohled odlehčené (totéž platí i pro logo Galerie Ratolest).

 

„Naším cílem nebylo proměnit se zcela od základů, protože naše historie je pro nás nesmírně důležitá.  Vzhledem k tomu, že se doba neustále zrychluje a procesy i věci se čím dál více zjednodušují, rozhodli jsme se s ohledem na naše tradice vytvořit novou vizuální podobu Ratolesti Brno, která bude moderní a bude dostatečně pokrývat potřeby dnešního světa (zobrazování, přehlednost, stručnost, jasnost),“ vysvětluje Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka Ratolesti Brno.

 

Mezi další novinky, které Ratolest Brno představila, patří také ojedinělý koncept Výstavy na míru, kterou nabízí charitativní projekt Ratolesti Brno - Galerie Ratolest. 

 

“Díky pronájmu Výstavy na míru získáte více než jen vyzdobené kanceláře, nebo vaše vlastní domovy. Peníze, které za pronájem zaplatíte, dále pomáhají a budou použity na pomoc dětem a mladým lidem z Brna, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci,” vysvětluje Radka Kšicová, koordinátorka Galerie Ratolest.

 

Výstavy na míru jsou určeny pro široké spektrum zákazníků. Je možné si vyzdobit vlastní kanceláře, reprezentativní prostory, vnitřky budov, domácnosti, nebo si soubory děl zapůjčit na jednorázové akce, plesy, svatby, soukromé party apod. Kterýkoli z obrazů je možnési zakoupit také samostatně.

 

Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je ´umění(m) pomáhat´ - tedy prostřednictvím prodejea pronájmu uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny z programů Ratolesti Brno.

 

K poslední novince patřilo představení čestných patronů, kteří s Ratolestí Brno začali letos spolupracovat. Jedná se o trojnásobného mistra světa v lezení Adama Ondru, mistra světa
v thaiboxu Jana Müllera nebo tým brněnských ragbistek z týmu RC Dragon Brno.

 

Všichni tito lidé mají silnou vazbu na Brno a svým patronstvím a spoluprací s Ratolestí Brno dávají najevo, že jim není jejich okolí lhostejné.

 

“Naši patroni mají jedno společné. Proto, aby se dostali tam, kde jsou a aby mohli dělat, co je baví nebo naplňuje, museli mnoho obětovat. Nikdo to na své cestě nemá jednoduché
a někdy je potřeba najít si svou vlastní cestu. Stejně tak si jde svou vlastní cestou i naše organizace, která hledá efektivní řešení nejrůznějších problémových situací a pružně reaguje na obtíže, se kterými se děti, mladí lidé i jejich rodiny potýkají. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo spojit síly s našimi patrony, kteří nám pomáhají nést myšlenku pomoci svému okolí dál, mezi širokou veřejnost,“
doplňuje Veronika Křížková, vedoucí PR oddělení.

 

V případě zájmu o projekt Výstava na míru, či možného zakoupení obrazu, se můžete obrátit na koordinátorku projektu Radku Kšicovou.

 

Kontakty:

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka, lucie.voseckova@ratolest.cz, 777 984 042

Mgr. Veronika Křížková, vedoucí PR oddělení, veronika.krizkova@ratlest.cz, 774 682 776

Mgr. Radka Kšicová, koordinátorka Galerie Ratolest, radka.ksicova@ratolest.cz, 731 500 050

Projekt Galerie Ratolest je v roce 2017 realizován za finanční podpory statutárního města Brna.