Ratolest Brno a Hustopeče spolupracují i po pilotním projektu

  • 03. 05. 2016
Ratolest Brno a Hustopeče spolupracují i po pilotním projektu
Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi (SAP) neziskové organizace Ratolest Brno realizoval od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 roční projekt s názvem „Učíme se (být) spolu". Jeho cílem bylo zmapovat možnosti spolupráce v dalších obcích Jihomoravského kraje (mimo Brno), kde se nevyskytovala sociální služba pro rodiny s dětmi. Jednalo se o Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi (SAP) neziskové organizace Ratolest Brno realizoval od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 roční projekt s názvem „Učíme se (být) spolu". Jeho cílem bylo zmapovat možnosti spolupráce v dalších obcích Jihomoravského kraje (mimo Brno), kde se nevyskytovala sociální služba pro rodiny s dětmi. Jednalo se o Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.
Díky pilotnímu projektu bylo umožněno 10 dětem a jejich rodinám ve výše zmíněných obcích využívat podpůrnou sociální službu pro rodiny s dětmi, která byla zajišťována sociálními pracovnicemi Ratolesti Brno. Projekt se zaměřoval především na rodiny, ve kterých se v důsledku dlouhodobě trvajících nepříznivých podmínek dostával do ohrožení všeobecný zdravý rozvoj dětí.
"Díky tomuto projektu bylo možné se blíže seznámit se specifickou situací v rodinách, které žijí na hůře dopravně dostupných místech a řeší odlišné problémy než rodiny v Brně. Jde například o témata zhoršených možností pracovního uplatnění a z toho plynoucí problematičtější finanční situace rodin, dopravní obslužnosti, nedostupnosti služeb, či nepokrytí volného času pro děti v místě bydliště", sděluje terénní sociální pracovnice SAP, Zdena Ošlejšková, DiS.
Na projektu se podílely tři sociální pracovnice, které spolupracovaly se dvěma dobrovolnicemi. Sociální pracovnice se věnovala rodičům, se kterými řešila jejich problémy a dobrovolnice trávila čas s dětmi a pomáhala jim s přípravou do školy. V tomto složení byly rodinám k dispozici průměrně jednou týdně.
Ve všech obcích probíhala spolupráce také s dalšími institucemi, se kterými rodiny přicházejí běžně do kontaktu. Úzká spolupráce byla navázána také s pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
„Úspěšným výstupem z tohoto projektu je participace Ratolesti Brno na zajištění dalšího fungování tohoto typu sociální služby na Hustopečsku ve spolupráci s OSPOD. V Kuřimi pak hodnotíme jako pozitivní navázání doučovatelů, v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí, skrze Masarykovu Univerzitu,“ říká Bc. Sandra Šmídová, vedoucí SAP.
Projekt Učíme se být spolu byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Kontakt:
Bc. Sandra Šmídová
vedoucí Sociálně aktivizačního programu
sandra.smidova@ratolest.cz, 608 563 977

Mgr. Veronika Křížková
PR a média
veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776