Ramus – místo vzájemného setkávání a boření zažitých předsudků

  • 13. 02. 2014
Ramus – místo vzájemného setkávání a boření zažitých předsudků
RAMUS je místo společného setkávání lidí s postižením i bez něj, vzájemného obohacování i boření zažitých předsudků. RAMUS je mladé občanské sdružení, které vzniklo jako pravidelná setkávání mladých lidí s postižením i bez něj, na letních táborech. Postupně přibývaly a stále přibývají další aktivity. Hlavním posláním sdružení je bořit zažité předsudky a inspirovat ostatní, organizace i jednotlivce. Každý člověk s postižením i bez něj má co nabídnout, jde o vzájemné obohacení. RAMUS má unikátní cíl, být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech.

RAMUS je místo společného setkávání lidí s postižením i bez něj, vzájemného obohacování i boření zažitých předsudků. RAMUS je mladé občanské sdružení, které vzniklo jako pravidelná setkávání mladých lidí s postižením i bez něj, na letních táborech. Postupně přibývaly a stále přibývají další aktivity. Hlavním posláním sdružení je bořit zažité předsudky a inspirovat ostatní, organizace i jednotlivce. Každý člověk s postižením i bez něj má co nabídnout, jde o vzájemné obohacení. RAMUS má unikátní cíl, být co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech. O tom, jak se to daří, o občanském sdružení RAMUS a jeho činnostech mi více prozradil předseda sdružení RAMUS Honza Rudolf.

 1/ Pro činnost Vašeho občanského sdružení potřebujete mnoho asistentů-dobrovolníků. Jaké podmínky musí splňovat ten, kdo se chce stát asistentem-dobrovolníkem?

Je třeba říci, že RAMUS není sociální služba. Snažíme se "pouze" o integraci lidí s postižením a bez něj. Jedná se tedy o vzájemnou službu mezi lidmi, kteří s námi někam jezdí a nadále tak zůstává otázkou, kdo koho z obou skupin vlastně obohacuje více. Z toho vyplývá, že se může stát asistentem úplně každý, kdo si myslí, že by ho bavila práce s lidmi, kteří mají nějaký hendikep. Žádné speciální vzdělání tedy nevyžadujeme, protože si myslíme, že pro trávení času s lidmi postižením potřeba není.

2/ Mobilní bar Rambar je skvělý způsob, jak ukázat, že i handicapování lidé mají naší společnosti co nabídnout. Můžete něco sdělit něco bližšího o tomto nápadu? Kam plánujete letos vyrazit s Rambarem?

Rambar, mobilní bar, kavárna či kino, by v ideálním případě měl fungovat jako nárazová placená brigáda jak pro lidi s postižením, tak bez něj. Řada z lidí, kteří u nás asistentují, pracovala či stále pracuje po pražských kavárnách či barech a možná i díky tomu věříme, že právě společné setkávání nad nápojem horkým či studeným je tou nejpřirozenější formou komunikace, při které padají všechny bariéry a hranice. Rambar se objeví letos v červnu na brandýském festivalu Vítej léto, další větší či menší akce jsou v jednání.

3/ Mladí handicapovaní lidé mají stejné potřeby jako jejich zdraví vrstevníci, včetně cestování. Pro ně je Váš projekt roadtrip, první ročník proběhl loni. Jak plánujete ten letošní?

Letos bychom rádi stihli roadtripy dva. Máme v hlavě tři varianty. Na Slovensko nás pozvalo OZ Barlička, které má podobné zaměření jako my, přemýšlíme o Polsku a poslední varianta zahrnuje crowdfundingové financování turistiky, tudíž bychom si mohli dovolit exotičtější destinace.

Na předchozím roadtripu byla jednou z nejzábavnějších částí návštěva malého hudebního festivalu za Amsterdamem, ke kterému jsme se dostali náhodou. Chtěli bychom si pro příští výlety asi nechat více prostoru právě pro tyto "náhody", které cestování dodávají kouzlo. Tím, že pro cestování využíváme naší dodávku, máme pro všech devět účastníků alespoň nějaké zázemí, ale hlavně máme obrovskou svobodu.

4/ Cílem občanského sdružení je být co nejméně závislý na dotacích a grantech. Jak tento Váš cíl naplňujete?

Velmi dobře :) Za více než čtyřleté fungování jsme získali ze státních a evropských zdrojů přesně nula peněz. Chceme mít organizaci, kterou podporují lidé, ať už finančně či jinak, kteří nás znají a vědí, co děláme. Stejně tak jako jsme si blízcí v organizaci, mělo by to tak být i ve vztahu navenek, proto se snažíme vyhýbat anonymnímu financování z grantů a dotací.

5/ Ve vašem kalendáři se najde spousta aktivit, které uvítají nejen mladí handicapovaní. Integrace lidí s handicapem a bez handicapu je výborný nápad. Kromě volnočasových aktivit potřebuje mladý člověk také stálou práci. Mladí handicapovaní lidé to mají se sháněním práce na HPP velmi těžké. Plánujete jim v této oblasti pomoci? Jak?

Kromě výše zmíněného a stále spíše teoretického Rambaru se nám začíná pomalu klubat projekt dílny pro práci se dřevem, který by teoreticky mohl být realizovaný do konce roku. Další možností je vytvoření sociální firmy ve formě autopůjčovny, ve které by mohli pracovat naši klienti. Mimo to se na našich poradách stále častěji ozývá slovo farmička. Na té by bylo určitě práce dost a třeba.

Děkuji za rozhovor.

Občanské sdružení RAMUS je otevřená komunita, která přivítá do svých řad každého, kdo nemá rád nudu a rád se setkává s lidmi. Jak se lze zapojit do party nadšenců, která tvoří občanské sdružení RAMUS, a o jeho dalších činnostech se můžete dozvědět na webových stránkách ramus-os.cz/new/

 
 
Autorka: Evžena Janovská