Rafael: 300 000 korun pro neziskovku

  • 04. 12. 2014
Rafael: 300 000 korun pro neziskovku
Praha, 3.12.2014 - Nadace Vodafone ve spolupráci s BMI sdružením vyhlašuje novou cenu Rafael, spojenou s finanční odměnou 300 000 korun.

Praha, 3.12.2014 - Nadace Vodafone ve spolupráci s BMI sdružením vyhlašuje novou cenu Rafael, spojenou s finanční odměnou 300 000 korun. „Každoročně se o ni budou moci ucházet neziskové organizace, které příkladně využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením,“ řekl na dnešní tiskové konferenci k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením ředitel nadace Ondřej Zapletal. „Věříme, že technologie a využití internetu mohou významným způsobem pomáhat v integraci a asistenci lidem, žijícím s hendikepem, a to v daleko větším měřítku, než je tomu možné u tradičních asistenčních služeb, které technologie nevyužívají.“
Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 500) nejméně po dobu půl roku. Cena by mě la přispět k dalšímu rozšíření uživatelské obce, kromě toho Nadace Vodafone deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.
Cena Nadace Vodafone Rafael bude prvně udělena  na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha. Jak uvedl organizátor konference INSPO Jaroslav Winter z BMI sdružení, na 15. ročníku konference bude předáno více zajímavých ocenění.
Při vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap si odnesou tři nejlepší autoři 7000, 5000 a 3000 korun, které věnuje Era. Další novinkou budou ceny ve výši 5000 Kč za nejlepší přednášku v každé z programových sekcí a za nejlepší exponát, o kterých rozhodne hlasování účastníků. Dvacítka vylosovaných hlasujících pak dostane flash disk.
Uzávěrka přihlášek do soutěže o cenu Rafael je 17. února 2015. Do literární soutěže mohou autoři se zdravotním postižením přihlásit své příspěvky o tom, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným zdravotním handicapem, nejpozději do 22. února 2015.
Podrobnější informace o ceně Nadace Vodafone Rafael, literární soutěži Internet a můj handicap i konferenci INSPO najdou zájemci na stránkách www.inspo.cz.
Cena Nadace Vodafone Rafael i literární soutěž Internet a můj handicap byly vyhlášeny u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který se připomíná 3. prosince od roku 1981 a měl by přispívat k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. A právě podpora inovativního využívání informačních a komunikačních technologií je jednou z cest, jak této integraci napomoci.
Svoji roli při integraci osob se zdravotním postižením mají také organizace sdružující tyto osoby, občanská společnost i vláda. Při této příležitosti by mělo zaznít, že bohužel Česká republika  dosud neratifikovala Opční protokol Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a jako jedna z posledních v Evropě nemá dosud zřízen monitorovací mechanismus Úmluvy.


Kontakt:
Jaroslav Winter
winter@brezen.cz
tel. 777 807 727
www.inspo.cz

 

Reportáž z tiskové konference najdete zde: www.budupomahat.cz/videa/147