Propadají častěji než jejich čeští spolužáci – jak z toho ven?

  • 21. 10. 2020
Propadají častěji než jejich čeští spolužáci – jak z toho ven?

META, o.p.s. pořádá ve čtvrtek 22. 10. 2020 mezinárodní konferenci „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“. Konference bude probíhat od 9:00 do 16:00 formou online živého vysílání z Prostoru39 na Praze 3.  Konference chce poukázat na situaci žáků s OMJ, kteří jsou výrazně ohroženi školní neúspěšností, a porovnat české a zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou této skupiny. Posluchači se dozví o způsobech podpory pedagogů, programech usnadňujících začlenění dětí a žáků s OMJ a modelech podpory, které se v praxi osvědčily. Doprovodným cílem je též vyzvat Ministerstvo školství ČR k vytvoření skutečně funkčního modelu jazykové podpory těchto dětí a žáků.

Ústředním tématem konference je prevence školní neúspěšnosti žáků s OMJ formou dlouhodobé jazykové podpory. Školní neúspěšností, tedy špatným prospěchem, opakováním ročníku, či dokonce předčasným opuštěním vzdělávacího systému, jsou totiž žáci z jazykově odlišného prostředí ohroženi násobně více než jejich čeští spolužáci. Statistiky například dokládají, že v řádném termínu ukončí SŠ v průměru pouze 4 z 10 žáků cizinců, zatímco čeští žáci jsou úspěšní v 7 z 10 případů.

 

„Již mnoho let upozorňujeme na to, že nově příchozí žáci bez znalosti vyučovacího jazyka potřebují intenzivní výuku češtiny. A vidíme v této oblasti už významné změny k lepšímu. Konferencí chceme poukázat na to, že je třeba věnovat pozornost rozvoji jazyka dlouhodobě. Komunikační úroveň jazyka pro úspěšnost ve škole nestačí, je třeba rozvíjet akademický jazyk, a to minimálně dalších pět let,“ upozorňuje programová ředitelka organizace META Kristýna Titěrová.

O své zkušenosti s tímto tématem se podělí zahraniční odborníci z Rakouska a Finska, dále zkušení pedagogové různých stupňů škol a v neposlední řadě i zástupci českého a rakouského ministerstva školství.  Speciálním hostem konference bude Jim Cummins, emeritní profesor z Toronta, který vůbec poprvé promluví v ČR o svých letitých výzkumech na poli vícejazyčnosti. Ve svém příspěvku nabídne pět klíčových doporučení pro jazykový rozvoj vícejazyčných žáků.

Podrobný program konference je k dispozici na tomto odkazu. Konference je určena především pedagogickým pracovníkům, zástupcům vedení škol, zástupcům státní a veřejné správy, organizacím pracujícím s dětmi a žáky s OMJ a dalším zájemcům odborné veřejnosti. Registrace probíhá na tomto odkazu. Odkaz na online živý přenos je k dispozici zde. V angličtině bude tlumočen přenos na tomto odkazu.

Konference je financovaná z prostředků hlavního města Prahy z „Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2020“. 

O METĚ:

META je nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání. Nabízí jim především poradenství a kurzy češtiny. Pedagogům a školám poskytuje metodickou podporu, poradenství a vzdělávání v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Více na www.meta-ops.cz.