Projekt Příležitost pro matky na ubytovnách je u konce

  • 18. 05. 2016
Projekt Příležitost pro matky na ubytovnách je u konce
Projekt zajišťující sociální práci na ubytovnách s názvem Příležitost pro matky na ubytovnách je u svého konce. Nabídl prostor pro intenzivní práci se 43 rodiči a téměř 70 předškolními dětmi.

 

Brno, 17. 5. 2016 – Projekt zajišťující sociální práci na ubytovnách s názvem Příležitost pro matky na ubytovnách je u svého konce. Jednalo se o pilotní projekt neziskové organizace Ratolest Brno, který byl unikátní zejména propojením svých dvou sociálních služeb. Cílil na zlepšení životní situace rodin v rámci spolupráce se Sociálně aktivizačním programem, s důrazem na individuální podporu jejich dětí díky Nízkoprahovému klubu Pavlač.

Rok a půl trvající projekt nabídl prostor pro intenzivní práci se 43 rodiči a téměř 70 předškolními dětmi.

 

Díky projektu Příležitost pro matky na ubytovnách měla Ratolest Brno možnost otestovat pilotně spolupráci dvou sociálních služeb. Ty se běžně každá zvlášť zaměřují pouze na pomoc dospělým rodičům, nebo dětem. V rámci projektu obě služby spolupracovaly a nabízely tak lidem v obtížných životních situacích komplexní služby zaměřené na pomoc všem členům rodiny. Společná práce s rodiči i dětmi se ukázala jako velmi efektivní.

Při naší práci v rodinách se často potýkáme s tím, že existenční problémy (hrozba ztráty bydlení, výpadek sociálních dávek nebo celkově dlouhodobě nízké příjmy) přebijí potřeby dětí. Proto jsme uvítali možnost propojit se s Nízkoprahovým klubem Pavlač, jehož pracovníci mají větší možnost řešit opravdu to, co trápí děti a jsou jim oporou,” říká Mgr. Markéta Huková, sociální pracovnice Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi.

V rámci projektu bylo nabízeno sociální poradenství rodičům i dětem ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven. Pro ně jsou často sociální služby nedostupné z různých důvodů (např. vzdálenost, zajištění hlídání aj.). Sociální služby byly poskytovány jak v prostorách Ratolesti Brno, tak i přímo v přirozeném prostředí klientů – v domácnostech anebo v okolí jejich bydliště.

Ačkoli terénní sociální práce je v sociálně vyloučených lokalitách užitečným způsobem práce, nese s sebou i riziko, že si klienti zvyknou na to, že pomoc dochází za nimi. V našem případě se ale toto riziko nenaplnilo. Naopak se podařilo zhruba 15 dětí, které žijí v odlehlejších částech města, motivovat k využívání služeb klubu NK Pavlač, který sídlí v centru města. Stejně tak i někteří z rodičů preferovali schůzky v kanceláři a nikoli doma,“ říká Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí NK Pavlač a koordinátorka projektu.

Mezi nejčastější zakázky klientů ze sociálně vyloučených lokalit patřilo zabezpečení vzdělávání pro menší děti (nalezení školy, předškolní přípravy, nultých ročníků, či samotný rozvoj předškolních dovedností), řešení finanční situace rodiny, doprovázení na úřady, zapojování obou rodičů v rámci péče o děti, či shánění adekvátního bydlení v rámci města Brna.

S klienty jsme hledali možnosti obecního bydlení, zapojili jsme se i do nových výzev ve formě prostupného bydlení na Francouzské ulici či do projektu Housing First,“ říká Mgr. Markéta Lažová, sociální pracovnice Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi.

Projekt Příležitost pro matky na ubytovnách podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Kontakty:

 

Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač, + 420 774 723 626, vladislava.vondrova@ratolest.cz

 

Mgr. Veronika Křížková, PR a média, +420 774 682 776, veronika.krizkova@ratolest.cz