Projekt Přátelských návštěv Života 90 spojuje generace

  • 30. 08. 2017
Projekt Přátelských návštěv Života 90 spojuje generace
Praha, 29. srpna 2017 - Život 90 reaguje na skutečnost, že stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez spojení s vnějším prostředím. V rámci projektu Přátelských návštěv umožňuje setkávání aktivních seniorů s těmi, kterým již vysoký věk a zdravotní stav neumožňují kontakt se světem.

Projekt Přátelských návštěv Života 90 spojuje generace

Podívejte se na video o nejlepších kamarádkách, kterým je dohromady 171 let

 

Praha, 29. srpna 2017 - Život 90 reaguje na skutečnost, že stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez spojení s vnějším prostředím. V rámci projektu Přátelských návštěv umožňuje setkávání aktivních seniorů s těmi, kterým již vysoký věk a zdravotní stav neumožňují kontakt se světem. Dobrovolníkem se ale může stát kdokoliv bez ohledu na věk. Projekt vznikl s podporou nadace Erinnerung Verantwortung Zukunft. Video produkovalo Hate Free Culture.

Přátelské návštěvy svedly dohromady také paní Stáňu (72 let) a její kamarádku paní Květu (96 let), kterou návštěvy přivedly zpátky do života – jako oběť podvodu totiž zůstala sama a bez prostředků.

Podívejte se zde: https://youtu.be/0es_DTWfNEk

Projekt Přátelských návštěv je určen všem těm, kteří jsou ochotni věnovat část svého volného času k návštěvám potřebných. Ty probíhají většinou u osamělých seniorů minimálně jednou týdně. „V současnosti Život 90 eviduje 28 fungujících dvojic, přičemž nejstaršímu klientovi je 98 let a nejstarší dobrovolnici 79 let. Zároveň ale evidujeme nárůst dobrovolníků z generace studentů a třicátníků. Je skvělé, že se nám tímto daří prohlubovat mezigenerační setkávání,“ říká Kateřina Kahanová, koordinátorka projektu. Dobrovolníkům nabízí Život 90 kromě podpory koordinátorky a supervizí také zajímavé vzdělávání a možnost zapojit se do dalších aktivit spolku.

Dobrovolníkem se ale může stát každý bez ohledu na věk, stačí se registrovat na telefonním čísle 222 333 532 či e-mailem na katerina.kahanova@zivot90.cz.

 

O Životě 90

Život 90 je nezisková organizace založená v roce 1990 s cílem umožnit seniorům žít plnohodnotný život tam, kde to mají rádi – doma. S tímto cílem vede i své aktivity – je provozovatelem Senior telefonu (800 157 157), bezplatné linky důvěry pro seniory v ČR. Poskytuje také Tísňovou péči Života 90, bezplatné poradenství nebo široké spektrum aktivizačních programů. Ve svém pražském sídle provozuje Odlehčovací centrum Života 90 a Divadlo U Valšů.