Projekt „O dětech s dětmi“ získal další podporu

  • 23. 06. 2016
Projekt „O dětech s dětmi“ získal další podporu
Brno, 31. 5. 2016 – V Brně probíhá již rok a půl projekt Sociálně aktivizačního programu (SAP) Ratolesti Brno s názvem O dětech s dětmi. Ten se zaměřuje na ochranu práv dětí a jejich bezpečného zapojování do rozhodovacích procesů, které se jich přímo dotýkají.

Brno, 31. 5. 2016 – V Brně probíhá již rok a půl projekt Sociálně aktivizačního programu (SAP) Ratolesti Brno s názvem O dětech s dětmi. Ten se zaměřuje na ochranu práv dětí a jejich bezpečného zapojování do rozhodovacích procesů, které se jich přímo dotýkají.
Do této doby se do projektu zapojily téměř tři desítky klientů, se kterými sociální pracovnice intenzivně pracovaly a poskytly jim bez mála 800 kontaktů. Projekt, který získal navazující dotaci, tak bude pokračovat až do dubna 2017.

Projekt O dětech s dětmi reaguje na potřebu chránit participační práva dětí na rozhodovacích procesech především při případových konferencích, které jsou realizovány pod záštitou orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).  "Případové konference mohou být nástrojem efektivní spolupráce rodiny a zainteresovaných subjektů v rámci podpůrné sítě pro ohroženou rodinu a ochrany práv jejich dětí," vysvětluje Bc. Sandra Šmídová, vedoucí SAP.
SAP pracuje na posílení informovanosti dětí a jejich rodin v oblasti dětských práv, a to jak individuální, tak skupinovou formou, včetně nácviků modelových situací.
„Z naší praxe vyplývá, že děti bývají málo zapojované do řešení témat, která se jich dotýkají. Pokud se však dětem dá dostatek času, postupně dokáží přiměřeně svému věku a vývoji formulovat svůj názor, který je nezbytný pro efektivní řešení rodinné situace,“ říká Mgr. Markéta Huková, sociální pracovnice SAP.
Díky úspěšnosti zmíněného projektu bude nadále SAP zkvalitňovat poskytované služby vzděláváním pracovnic a dalším šířením dobré praxe. Sociální pracovnice budou dalších 10 měsíců doprovázet klienty při řešení jejich obtížné životní situace, která má často velký dopad na děti a to díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. www.eeagrants.org