Projekt Návrat do zaměstání po onkologické nemoci pomalu finišuje.

  • 31. 03. 2015
Projekt Návrat do zaměstání po onkologické nemoci pomalu finišuje.
Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci se pomalu blíží ke svému závěru. Co přinesl jeho účastníkům, jak hodnotí aktivity projektu a co se podařilo?

Projekt Návrat do zaměstání po onkologické nemoci pomalu finišuje. Co se v rámci realizace podařilo?

Tisková zpráva

Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci se pomalu blíží ke svému závěru. Co přinesl jeho účastníkům, jak hodnotí aktivity projektu a co se podařilo?

Projekt Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci realizovalo občanské sdružení Amelie jako první svého druhu v České Republice. Projekt byl určen lidem žijícím ve Středočeském kraji, jejichž nemoc ustoupila, pobírají invalidní důchod a mají potíže s nalezením zaměstnání. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo prostřednictvím pracovně-vzdělávacích aktivit pomoci lidem s onkologickou diagnózou najít si zaměstnání podle svých představ a možností a s ohledem na omezení, která s sebou nese onkologické onemocnění. Cíl projektu byl naplněn nad očekávání, 34 účastníkům z 59 se podařilo najít si zaměstnání, a to ve Středočeském kraji a v Praze.

Mezi sedmi osobami, které našly zaměstnání díky poskytnutí mzdového příspěvku ze strany Amelie je i Linda Klára Paučková. „Na pozici account managera jsem neměla dostatečné pracovní zkušenosti v oboru produkce a živého internetového vysílání. Možnost čerpat mzdový příspěvek mi poskytla čas na zapracování a ověření si, zda tuto práci zvládnu. Zvolila jsem správně, práce mě moc baví a zdá se, že i firma Prerogative Business, s.r.o. je se mnou spokojená“, říká paní Paučková.

V rámci projektu se uskutečnil i veletrh pracovních příležitostí pro lidi po onkologické nemoci. „Jednalo se o komorní akci v příjemném prostředí zahradního centra Greenpoint. „Za zvláště vydařenou považuji moderovanou diskusi, do které se velmi živě zapojili jak zaměstnavatelé, tak i uchazeči o práci. Věřím, že veletrh značnou měrou přispěl k pochopení situace lidí po rakovině a nastartoval změny v uvažování přítomných zaměstnavatelů“, říká Denisa Niederlová, koordinátorka zaměstnávání.

Velký přínos spatřovali účastníci projektu ve vzdělávacích kurzech, které přispěly k posílení sebevědomí, získání užitečných informací především z oblasti pracovně-sociální, nastartování pravidelného denního režimu a v posílení vůle ráno vstát. "Účastníci vytvořili silnou skupinu, vzájemně se podporovali při hledání práce a díky vzájemné spolupráci se mohli všichni posunovat vpřed." říká Slávka Škvareková, psycholožka projektu.

Jednou z neméně užitečných aktivit projektu byly i pracovní praxe, díky kterým si klienti mohli ověřit a také upevnit své pracovní dovednosti. „Paní Haasovou můžeme s čistým svědomím doporučit jak pro domácí hlídání dětí, tak do pracovního kolektivu v mateřské škole. Zvláště bych vyzdvihla její kladný postoj k dětem a velkou kreativitu při vymýšlení činností.“, zhodnotila jednu z úspěšně zrealizovaných pracovních praxí Hana Němcová, ředitelka mateřské školky Kašpárek.

Klienti projektu čerpali nejvíce sociální poradenství, a to hned při vstupu do projektu i v jeho průběhu. „V telefonických, emailových a osobních konzultacích zcela jasně převládala problematika invalidních důchodů – příprava na posudkovou komisi, pomoc při shromáždění dokumentace o celkovém zdravotním

stavu a odvolání proti odebrání nebo snížení stupně důchodu“, říká Šárka Slavíková, sociální pracovnice projektu i  Amelie.

Všem účastníkům projektu je a bude umožněno účastnit se aktivit v Centrech Amelie v Praze, Rakovníku a Příbrami. „Mohou využívat Linku Amelie, individuální konzultace nebo sociální poradenství a přímo budou pokračovat skupinová setkávání účastníků“ říká Michaela Čadková Svejkovská, manažerka provozu a metodik Amelie.

Závěrem lze říci, že se ukázala využitelnost projektu pro pacienty všech diagnóz. K úspěchu projektu přispěl i komplexní přístup multidisciplinárního týmu projektu. Kromě základního cíle se podařilo přispět i k odbourání předsudků na straně zaměstnavatelů o onkologicky nemocných.

Více informací na webových stránkách Amelie http://www.amelie-os.cz/ nebo kontaktujte:
Radku Pončovou (koordinátorku projektu), e-mail: projekteu@amelie-os.cz, tel: 608 458 302.