Produkce nakladatelství Portál‏

  • 02. 02. 2016
Produkce nakladatelství Portál‏
Nové knihy z produkce nakladatelství Portál

Sigmund Freud

Psychopatologie všedního života

O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu

Kniha z roku 1901 je založená na výzkumech chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí, chybné čtení, přepsání, přehmátnutí atd.). Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou náhodu. Protože chybné úkony projevuje každý z nás, jsme podle autora všichni tak trochu neurotici. Kniha, která není tolik zatížena teorií a je spíše praktická než spekulativní, může sloužit jako vhodný úvod do Freudova učení. Řadí se zároveň mezi vůbec nejznámější Freudovy spisy a je považována za důležitý příspěvek nejen studia psychopatologie, ale i lingvistiky, sémantiky a filosofie.

brož., 256 s., 299 Kč

Ukázka z knihy

K tématu doporučujeme také tituly Životní cyklus rozšířený a dokončený, Být sám sebou

Hans Hopf

Když děti často stůňou

Psychosomatika pro rodiče

Autor v předkládané publikaci ukazuje, že nemoc nebo třeba i nehoda mohou odkazovat na obtíže ve vývoji dítěte či vyjadřovat konflikty v sociálním prostředí. Ve své knize nabízí řadu kazuistik, jejichž cílem je učinit rodiče citlivějšími k souvislostem, které jsou v každodenním životě často opomíjeny, a pomoci jim lépe porozumět zdravotním obtížím jejich dětí. Vedle příčin nemocí se zabývá i jejich následky, tedy tím, jak můžeme lékaře, léky či nemocnici pro děti učinit snesitelnějšími.

brož., 168 s., 279 Kč

Ukázka z knihy

K tématu doporučujeme také tituly Psychosomatika, Co děti nejvíc potřebují.   

Nový ediční plán na první pololetí roku 2016 je zde.