Pro děti a o dětech

  • 20. 05. 2013
Pro děti a o dětech
Občanské sdružení Smíšek pořádá ojedinělou akci. Uskuteční se 26.6. v parku Na Folimance a my jsme se zeptali ředitelky sdružení, Vladislavy Táčnerové, o co jde.

Občanské sdružení Smíšek pořádá ojedinělou akci. Uskuteční se 26.6. v parku Na Folimance a my jsme se zeptali ředitelky sdružení, Vladislavy Táčnerové, o co jde.

Vlaďko, přibližte nám, co se bude dít.
Jde o módní přehlídku. Po molu se nám projdou hlavně děti, pro které bude velký zážitek nejen samotná role modelek a modelů, ale i fakt, že je budou doprovázet slavné osobnosti. Doprovodu dětí se ujme Marcela Březinová, Valérie Zawadská, Richard Tesařík, Jana Černochová, finalistka superstar Veronika Stýblová a další osobnosti, které nás přijdou podpořit. Bohužel děti nám další jména nechtějí prozradit, ale sledujte facebookové nebo webové stránky, kde budou další osobnosti postupně prozrazovány.

Celá akce ale není jen o módě, je na ní ještě něco velmi důležitého. Co to je?

Nejdůležitější je fakt, že výtěžek jde na podporu aktivit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, konkrétně na otevření druhé Integrační školičky Smíšek na Vinohradech. Ta je určena předškolním dětem ve věku 3-6let ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o děti, které bohužel nemají možnost navštěvovat běžné školky – děti z azylových domů, děti matek abstinujících po drogové závislosti, děti matek v tíživé sociální situaci – bohužel mnoho těchto dětí má i zkušenosti s odebráním od rodičů. Tyto děti potřebují pomoc, kterou jim mnohdy rodina nedokáže poskytnout a tuto pomoc se snaží poskytnout právě Integrační školička Smíšek. Děti si bohužel nemohou vybrat rodinu, do které se narodí a každé dítě si zaslouží krásné dětství.

Jedna integrační školička už úspěšně funguje. Jak to v takové školičce vypadá a čím se liší od běžných školek?
Pilotní Integrační školička funguje od září 2012 ve Vysočanech na Praze 9. Nutno podotknout, že se nejedná o klasickou školku, ale o Klub pro předškolní děti ze znevýhodněných rodin, který je jednou z aktivit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Školička je otevřena denně pondělí až pátek od 8:00 do 17:00. Denní činnosti se řídí dle platného vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, přesto, že nejsme registrované školské zařízení. Ke klasickým denním aktivitám jako je pohybová a výuková část patří pravidelné akce jako je keramika, zpívání, canisterapie.
Tímto se shodujeme s běžnou MŠ. A čím se lišíme? Lišíme se větším prostorem pro individuální přístup k jednotlivým dětem a tím, že školičku mohou tyto děti navštěvovat v rámci sociální služby ZDARMA. Dáváme jim šanci dohnat nejen vědomostní handicap, který mají vůči ostatním vrstevníkům, ale i větší možnost k dalšímu vzdělávání a hodnotnější budoucnosti.
Vzhledem k specifické cílové skupině, kdy mnoho těchto dětí je velmi vývojově zaostalých, je počet omezen na skupinky o 8-10 dětech ve třídě. K dětem je přistupováno individuálně dle konkrétních potřeb a možností každého dítěte. Individuální plány všech dětí tvoří a sleduje speciální pedagog. Třídy jsou kombinované s dětmi běžných rodin – proto Integrační školička. Slabší děti mají možnost napodobením činností rychleji dosáhnout nápravy a zdokonalení.
 
Vraťme se k akci. Jak se tedy může veřejnost zapojit do toho, aby se další školka mohla otevřít?
Možností se nabízí hned několik. Nejjednodušší pro dárce je podpora finanční na náš sbírkový účet 204100978/0600 nebo finanční dar, na který dárci vystavíme darovací smlouvu. Na akci bude možno zakoupit výrobky, které dělaly naše děti. Další z možností je pomoc při stavebních úpravách potřebných k rekolaudaci. Jedná se o úpravy sociálního zařízení, kuchyňky, osvětlení, aby vše splňovalo hygienické normy. Dále uvítáme pomoc při vybavení školičky. Možností se nabízí mnoho. Pokud se jedná o hmotné dary je nejlépe spojit se s vedením organizace a domluvit se na konkrétních aktuálních potřebách.

Na co jiného kromě módy se můžeme těšit?
Kromě toho, že uvidíme určitě mnoho pěkných a zajímavých modelů, ať máme na mysli oblečení, či konkrétní osoby, můžeme se těšit na mnoho zajímavých osobností, kteří nás svým vystoupením přijdou podpořit. Dále na lákavou tombolu, do které nám naši sponzoři darovali zajímavé ceny. Čekají na Vás nejen výrobky dětí, ale i např. zajímavé poukazy od firmy Relax bez vrásek a mnoho dalších zajímavých cen. A v neposlední řadě tady máme dražbu, jejíž výtěžek stejně jako všechny ostatní příspěvky budou použity na otevření nové Integrační školičky Smíšek na Vinohradech.
Samozřejmě celá akce je pro děti a o dětech. Tak ani tady na ně nebude zapomenuto, máme připravenou zábavnou hru „Smíškova cesta“, kde na několika stanovištích budou mít děti  možnost prokázat své vědomosti, obratnost a um. Za splnění všech úkolů je čeká drobná odměna.

Je ještě něco, co byste chtěla dodat?
Asi už jen to, aby nám vyšlo pěkné slunečné počasí, a že jste všichni srdečně zváni a my i děti se na Vás moc těšíme.
 
Děkuji za rozhovor :)
 
Videopozvánka na akci: youtu.be/TzFrPVLU6DI 
Videoprezentace Smíšku: youtu.be/8B1Q4PXVPx8
Web o.s. Smíšek: os-smisek.cz/