Příležitost pro studenty se zdravotním postižením i firmy

  • 17. 05. 2013
Příležitost pro studenty se zdravotním postižením i firmy
Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s NFOZP připravila projekt, ve kterém 40 studentů této školy získá možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP a do projektu se přihlásí.

 

Příležitost pro studenty se zdravotním postižením i firmy
 
Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s NFOZP připravila projekt, ve kterém 40 studentů této školy získá možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP a do projektu se přihlásí.
Jaké jsou výhody těchto pracovních stáží pro studenty, a co přinesou naopak zapojeným firmám? Jaké zkušenosti má Metropolitní univerzita Praha se studenty se zdravotním postižením a jak se zde dívají na možnosti OZP na trhu práce? Ptali jsme se Petra Vyhnánka, prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Metropolitní univerzity Praha.
 
Redakce: Co vás jako univerzitu vedlo k tomu, že jste připravili a zorganizovali tento v České republice poměrně unikátní projekt? Co projekt přinese právě studentům?
Petr Vyhnánek: Již deset let realizujeme na univerzitě program Škola bez bariér, v jeho rámci u nás studovalo kolem 200 studentů s pohybovým postižením. Z jejich zkušeností víme, že je pro ně velmi komplikované nalézat zajímavé praxe v průběhu studia. Víme od nich, že je potřebují a vítají. Zároveň jsme si již tento projekt dvakrát vyzkoušeli, a protože byl úspěšný, rozhodli jsme se pokračovat - tentokrát s novým partnerem NFOZP. Studentům projekt přinese minimálně pět měsíců na reálných pracovištích s reálnými pracovními pozicemi a finančním ohodnocením za odpracované hodiny, dále se zapojí do šesti seminářů zaměřených na dovednosti související se vstupem na trh práce, zaměstnáváním OZP, sociálně právním minimem, ale i na problematiku sociálního podnikání, jako je způsobu uplatnění, pokud někdo nechce být zaměstnancem.
 
Redakce: Jak celý bude celý projekt fungovat směrem k firmám, které by pracovní stáže měly zajišťovat?
Petr Vyhnánek: Po firmách chceme, aby studentům nejen ukázaly v rámci stáže svou organizaci a způsob fungování, ale aby je umístily na reálná místa s reálnou pracovní náplní, za kterou budou studenti zodpovědní. S každou firmou Metropolitní univerzita uzavře smlouvu o spolupráci na realizaci projektu a vytvoření míst. Zajímavé pro firmy je určitě i to, že veškeré finance na stážisty jsou hrazeny z rozpočtu projektu.
 
Redakce: Kdo všechno se může přihlásit, co pro firmu zapojení do projektu znamená a jaké případné benefity jí přinese?
Petr Vyhnánek: Přihlásit se mohou všichni, kdo mají minimálně maturitu a kdo pobírají invalidní důchod nebo mají průkazku ZTP, ZTP/P nebo potvrzení o invaliditě. Firmy mohou získat na "neplacenou zkušební dobu" zaměstnance, kterého v průběhu praxe poznají a po jejím ukončení s ním mohou pokračovat v klasickém pracovním poměru. Všechny zapojené firmy zároveň pozveme na dva semináře určené především pro personalisty, ale i pro management firem, na nichž chceme i se skupinou zdravotně postižených hovořit o problematice jejich zaměstnávání, ale také ukazovat dobré příklady, jak ve firmách zaměstnávání OZP funguje.
 
Redakce: Jaké jsou dosavadní zkušenosti Metropolitní univerzity Praha se studenty se zdravotním postižením? Věnujete se nějak speciálně těmto studentům?
Petr Vyhnánek: Jak jsem již zmínil,  deset let máme na Metropolitní univerzitě Praha stipendijní program pro studenty s pohybovým postižením, kteří u nás studují prakticky ve všech oborech. Mají stipendium ve výši školného, zapůjčujeme jim laptop, studijní literaturu, software pro přepis mluveného slova, diktafony. Na univerzitě pracuje studijní poradkyně, která jim pomáhá řešit případné komplikace v průběhu studia. V současnosti máme více než 70 těchto studentů a těšíme se, že se jim podaří rozšířit řadu více než 90 našich úspěšných absolventů s pohybovým postižením.
 
Redakce: Jak ze svých zkušeností hodnotíte současnou situaci na českém trhu práce směrem k OZP?
Petr Vyhnánek: Vidíme, jak firmy postupně začínají zjišťovat, že zaměstnávat OZP je normální, ale stále také vidíme, že mnohé jsou touto problematikou tzv. "nepolíbené" a potřebují pomoci vyřešit leccos, počínaje bezbariérovostí přes získání informací o OZP až po zaměstnání první OZP, která prolomí bariéru a dokáže otevřít dveře do firmy i dalším. Náš projekt vznikl také proto, aby právě tyto „první OZP“ pomohl do firem dostat. Shledáváme to velmi potřebným a důležitým a jsme rádi, že jsme pro tento projekt získali zkušeného partnera v podobě NFOZP, který nám v komunikaci s firmami a v předávání užitečných rad a postřehů výrazně pomáhá. Pro český trh práce jsou tento projekt i činnost NFOZP velmi potřebné!
 
Nabídka firmám
  • vytvořte pracovní pozici s reálnou pracovní náplní
  • pomůžeme Vám najít OZP minimálně s maturitou, spíše studenty a absolventy VŠ
  • nevzniknou Vám žádné finanční náklady, stážistu platíme z rozpočtu projektu
  • zapojení OZP je minimálně 5 měsíců (10 - 15 hod/týdně)
  • na 2 seminářích můžete prezentovat i získat dobré zkušenosti s tím, proč zaměstnávat OZP
Co musíte udělat?
  • obraťte se na Petra Vyhnánka, prorektora pro rozvoj a vnější vztahy Metropolitní univerzity Praha. E-mail: vyhnanek@mup.cz, tel.: 724 188 133

 

Zveřejněno s laskavým svolením ředitelky NFOZP Hany Potměšilové

Zdroj: www.nfozp.cz/bulletin/2013-02/index.html