Přihlaste svůj projekt do soutěže o cenu Rafael a získejte 200 000 Kč

  • 01. 02. 2019
Přihlaste svůj projekt do soutěže o cenu Rafael a získejte 200 000 Kč

Tisková informace, Praha, 31. ledna

Rozvíjet nové způsoby využití moderních technologií ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením – to je cílem ocenění, které bude letos již popáté vyhlášeno na konferenci INSPO. Na té se představí tuzemské i zahraniční novinky určené pro lidi se specifickými potřebami. Cena Nadace Vodafone Rafael oceňuje projekty zaměřené na inovativní použití informačních a komunikačních prostředků, podporuje jejich činnost a umožňuje jim pomáhat co největšímu počtu lidí. Přihlášky doplněné o krátké video s představením projektu je možné podávat do 24. února. Tak jako v předchozích ročnících, i letos získá vítězný projekt 200 tisíc korun na rozvoj své další činnosti a zvýšení sociálního dopadu.

Poprvé byla cena předána v roce 2015. Je určena pro neziskový projekt, který přináší užitek alespoň třem stovkám uživatelů. Ocenění má pomoci v dalším rozvoji, k čemuž slouží nejen finanční podpora, ale rovněž zvýšení povědomí o podpořených aktivitách. V širším kontextu pak ocenění upozorňuje i na samotný problém, který projekt pomáhá řešit. Jak to může být důležité, ukazují oceněné projekty z předchozích ročníků. Jsou příkladem toho, jak mohou moderní technologie pomáhat lidem s potížemi, o kterých mnozí ani netuší, že existují.

„Cenou Rafael se snažíme motivovat široké spektrum inovátorů k tomu, aby rozvíjeli technologické novinky, které lidem se speciálními potřebami mohou zásadně zlepšit kvalitu jejich života,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

V minulém roce získala cenu sociálně zaměřená firma Transkript online za program eScribe. Cílem tohoto projektu je zpřístupnit osobám se sluchovým postižením simultánní přepis mluveného slova. Ten je důležitý především pro nedoslýchavé a ohluchlé, kteří nepoužívají ke komunikaci znakový jazyk.  Pro mnoho lidí, které problémy se sluchem potkají až během života a jejich mateřským jazykem je mluvená a psaná čeština, je doslovný záznam mluveného slova v reálném čase jedinou cestou k plnohodnotné komunikaci.

Výjimečnost společnosti Transkript online ale nekončí tím, že nabízí službu, o jejíž potřebě mnozí ani neví. Simultánní přepis ostatně nabízí v České republice i několik dalších organizací. Oceněný projekt eScribe ovšem nabízí aplikaci, pomocí níž se mohou lidé s přepisovateli spojit kdekoli jen prostřednictvím mobilního telefonu. Díky tomu je možné využít službu například při návštěvě lékaře či úřadu. Právě to jsou přitom situace, kdy jsou vzájemná komunikace a plné porozumění zvláště důležité.

„Prostředky získané v rámci ceny Rafael jsme využili zejména k propagaci aplikace, k jejímu rozšíření o podporu telefonování s přepisem a k přípravě dlouhodobého projektu online tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, kde budou na pozicích online tlumočníků pracovat osoby se sluchovým postižením. Vzhledem k jejich hendikepu bude k tlumočení docházet ze simultánního přepisu, který zajistí nevidomí přepisovatelé,“ popisuje přínos ocenění Zdeněk Bumbálek, jednatel společnosti Transkript online. Právě zapojení osob se sluchovým postižením a nevidomých přepisovatelů jsou dalšími prvky, které přispívají k jedinečnosti projektu eScribe.

O Cenu Nadace Vodafone Rafael se mohou ucházet organizace či osoby, které přihlásí projekt v rámci neziskové části své činnosti (podrobnější vymezení je v Právních podmínkách na www.inspo.cz/rafael). Lhůta k podání přihlášek je 24. února 2019. Povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém přihlašovatel přiblíží podstatu řešení. Předběžný zájem můžete oznámit již nyní na adresu info@helpnet.cz.

V roce 2015, kdy bylo ocenění uděleno poprvé, jej získala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za projekt VozejkMap. Ten nabízí mapu bezbariérových míst, přístupnou prostřednictvím mobilního telefonu. V loňském roce byla spuštěna nová verze, která mimo jiné umožňuje zobrazovat bezbariérové trasy. Uživatelé, kterých je až 1500 měsíčně, si nově mohou také vytvořit seznam oblíbených míst či přidávat k navštíveným lokacím komentáře, které mohou pomoci ostatním uživatelům.

V roce 2016 získal cenu projekt Včelka, který pomáhá nejen dětem při obtížích se čtením. Díky ceně Rafael spustila společnost Levebee tabletovou aplikaci a momentálně pracuje na verzi Včelky pro mobilní telefony. Stále také roste počet škol, které Včelku používají ve výuce, dnes je to již okolo deseti procent. V loňském roce byla navíc spuštěna polská verze aplikace, brzy má přijít na řadu i slovenština a také rozšíření aplikace pro výuku angličtiny.

Třetí ročník v roce 2017 pak ocenil Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. za aplikaci Znakujte s námi. Ta pomáhá s učením se znakovému jazyku neslyšícím dětem i jejich rodičům. Aplikaci si již stáhlo přes deset tisíc lidí a díky příspěvku za cenu Rafael mohla vzniknout i její verze pro operační systém iOS.

Konference INSPO 2019 proběhne v sobotu 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha. Podrobnější informace o konferenci najdou zájemci na stránkách www.inspo.cz.

Generálním partnerem konference INSPO 2019 je Nadace Vodafone, partnery jsou Autocont, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft a Teiresiás. Mediálními partnery jsou ČTK Protext a portál Helpnet. Konferenci pořádá BMI sdružení.