PŘIHLASTE SVÉ PROJEKTY DO BURZY FILANTROPIE!

  • 18. 09. 2015
PŘIHLASTE SVÉ PROJEKTY DO BURZY FILANTROPIE!
Na podzim, 13. října, proběhne v Benešově historicky první Burza filantropie, která propojí světy neziskových organizací, firem a veřejné správy. Prozatím jde o pilotní burzu, tedy praktický nácvik pro všechny zúčastněné. Sice se ještě nebudou rozdělovat finance a další podpora, autentické však budou veřejně prospěšné projekty neziskovek. Jejich přihlašování bylo odstartováno 7. 9. 2015.

Na podzim, 13. října, proběhne v Benešově historicky první Burza filantropie, která propojí světy neziskových organizací, firem a veřejné správy. Prozatím jde o pilotní burzu, tedy praktický nácvik pro všechny zúčastněné. Sice se ještě nebudou rozdělovat finance a další podpora, autentické však budou veřejně prospěšné projekty neziskovek. Jejich přihlašování bylo odstartováno 7. 9. 2015.
Projekty bude možné přihlásit prostřednictvím nově zřízeného webu www.burzafilantropie.cz/stredoceskykraj, v sekci Přihlašovací formulář. Veškeré náležitosti projektu lze vyplnit pohodlně online!
„Do Burzy filantropie mohou přihlásit své projekty neziskové organizace působící v okrese Benešov. Přihlašování projektů bude možné až do 23. září. Projekty následně předložíme donátorům a ti vyberou 4 nejzajímavější, které si budou přát slyšet naživo,“ přibližuje přihlašovací fázi Michaela Čapková, ředitelka pořádající organizace GLE o.p.s..
„Přestože se nyní jedná o pilotní burzu, projekty do ní přihlášené určitě nezapadnou, organizace je budou moci následně využít i pro ostrou Burzu filantropie, která proběhne 9. března 2016. Prezentující organizace budou mít příležitost poslechnout si zpětnou vazbu od zástupců firem a veřejné správy. Mohou se tak lépe připravit na ostrou Burzu filantropie a své projekty vyladit a upravit tak, aby byly srozumitelné pro donátory,“ dodává Jana Machová, ředitelka spolupořádající organizace KONEP.
Pilotní Burza filantropie však nebude jedinou událostí, kterou si organizátoři pro neziskové a příspěvkové organizace připravili. Na podzim se rozběhne i série vzdělávacích seminářů, které budou pro registrované účastníky zdarma. První z nich s názvem „Jak  napsat projekt na Burzu filantropie“ proběhl 16. září. Následovat jej bude dne 1. října seminář „Jak uspět na Burze filantropie“, který bude zaměřen na nácvik prezentačních dovedností. Oba semináře se budou konat v Benešově a budou pro registrované účastníky zdarma.
Burzu filantropie v Benešově aktivně podporují i zástupci města, o své poselství zúčastněným se podělila Iveta Turková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: „Těšíme se, jaké projekty si naše neziskovky a příspěvkové organizace připraví. Přeji jim hodně rozvahy při jejich přípravě a také klidu při jejich prezentaci před podnikateli a zástupci veřejné správy. Přeci jen, bude to pro všechny velká premiéra!“
Příznivci filantropie a společensky odpovědného podnikání se mohou nyní stát taktéž donátory Burzy filantropie ve Středočeském kraji, podpořit jejím prostřednictvím veřejně prospěšné projekty a zároveň poznat lépe svět neziskovek. V případě zájmu o zapojení do této aktivity je možné kontaktovat Ludmilu Růžičkovou na e-mailu ludmila.ruzickova@gle.cz nebo telefonicky na čísle 773 697 874.
Burza se bude konat v rámci projektu „Burza filantropie – cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru“, který realizují GLE o.p.s. a KONEP  a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Partnerem burzy ve Středočeském kraji je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.