Příběhy, které si zaslouží aplaus, aneb APLA opět vyhlašuje ceny "APLAUS"

  • 26. 02. 2014
Příběhy, které si zaslouží aplaus, aneb APLA opět vyhlašuje ceny
Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“! „APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt, který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s., uzávěrka nominací je 15. 3. 2014.

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem a nebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění? Nominujte ho na cenu „APLAUS“!

„APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt,  který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s., uzávěrka nominací je 15. 3. 2014.

Soutěž bude probíhat v těchto kategoriích:

·                                 děti a mládež do 18-ti let

·                                 dospělí

·                                 školy a zařízení pro mládež

·                                 lidé s autismem

Zúčastnit se soutěže je velmi jednoduché.

1. Napište krátký „životního příběh“ člověka nebo zařízení, o němž si myslíte, že si zaslouží být nominován/o a pošlete nám tyto údaje na e-mail:  votyova@apla.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo poštou na: APLA Praha, S. Votyová, Na Truhlářce 24, 18200 Praha 8.

2. Nezapomeňte připsat, do které kategorie osoba či zařízení patří a důvod, proč ho nominujete. 

3. Nutné je nominované seznámit s tím, že jste je do soutěže přihlásili. A samozřejmě doplňte i kontakt na Vás.  Po udělení souhlasu ze strany nominovaných, budou tyto údaje zveřejněny na webu APLA Praha, stř. Čechy, o.s. 

Porota složená ze zástupců odborné veřejnosti zabývající se PAS a partnerských organizací následně vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení, na kterém bude výhercům předána soška „APLAUS“ a věcné ceny, proběhne v dubnu 2014 u příležitosti Týdnů osvěty autismu. Na akci budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili. Součástí slavnostního večera bude kulturní program.

Podrobněji k pravidlům soutěže:

- čtyři kategorie (děti, dospělí, školská zařízení, lidé s autismem)

- musí se jednat o osobu (zařízení), která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s PAS, do kategorie „lidé s autismem“ můžete nominovat osoby s PAS, které přes svoji diagnózu překonávají překážky a věnují se něčemu smysluplnému, pomáhají ostatním apod.

 - součastí nominace musí být zaslání stručného příběhu (důvodu nominace) této osoby (zařízení)

- zaslání nominací je možné poštou nebo e-mailem

- nelze nominovat vítěze nebo finalisty předešlého ročníku soutěže "APLAUS"

- slavnostního večera se zúčastní všichni nominovaní, víězové budou zveřejnění na webu APLA Praha 

Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:

- děti a dospělí s PAS

- rodiny a blízcí dětí i dospělých s PAS

- spolužáci dětí a mladých lidí s PAS

- rodiče spolužáků dětí a mladých lidí s PAS

- pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách

- lékaři, psychologové, zdravotnický personál

Hlavním cílem projektu je zviditelnit a formálně ocenit přínos těch, kteří pomáhají lidem s autismem.  V případě kategorie dětí a mladých lidí do 18-ti let věku je prioritním cílem vytipovat jednotlivce, kteří pomáhají dětem s PAS, tj. mají již v dětském věku vyvinutou velkou míru empatie a sociální cítění. Pokud bude přístup těchto dětí a mladých lidí veřejně oceněn, mohou se stát mezi vrstevníky uznávanou autoritou. Tento jejich „morální statut“ může velmi dobře posloužit i školám, a to zejména jako prostředek prevence šikany v dětském kolektivu. V rámci této kategorie budou moci být nominováni rovněž mladí lidé s PAS, kteří se i přes své vlastní omezení zasadili o zviditelnění a správné vnímání problematiky autismu širokou veřejností. 

Díky tomuto projektu zvýšíme povědomí o problematice PAS. Současně alespoň symbolickou formou veřejně oceníme postoje a práci dětí i dospělých, kteří v minulosti lidem s touto diagnózou podali pomocnou ruku a byli jim podporou v těžkých životních situacích. Na základě skutečných životních příběhů a situací tak budeme moci veřejnost seznámit s příklady dobré praxe v oblasti podpory lidí s autismem.

Zdroj: www.praha.apla.cz/pribehy-ktere-si-zaslouzi-aplaus-aneb-apla-opet-vyhlasuje-ceny-aplaus-2.html