Příběhy, které mohou zachránit život

  • 19. 10. 2016
Příběhy, které mohou zachránit život
Preventivní výstava vypráví deset osobních příběhů dětí a mladých lidí, kterým do života vstoupilo popáleninové zranění. Připomenou, jak snadné je popálit se a jak málo stačí, aby se vám nebo vašim blízkým život dramaticky změnil. Zároveň ukáží sílu vůle popálených i lidí kolem nich.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Putovní výstava Příběhy, které mohou zachránit život
Preventivní výstava vypráví deset osobních příběhů dětí a mladých lidí, kterým do života vstoupilo popáleninové zranění. Připomenou, jak snadné je popálit se a jak málo stačí, aby se vám nebo vašim blízkým život dramaticky změnil. Zároveň ukáží sílu vůle popálených i lidí kolem nich.
Cílem výstavy je primární prevence popáleninových úrazů u široké veřejnosti, zejména pak u rodičů malých dětí, školních dětí a mladých lidí.

Putovní výstava je realizovaná ve 13 krajských městech. Expozice v Praze je umístěna v kavárně Bílá vrána, Ve Smečkách 5 na Praze 1. Výstava je k vidění od 13. října do konce roku 2016. Kavárna Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik při Pohoda, o.p.s., který zaměstnává lidi s mentálním znevýhodněním.

Výstavu pořádá nezisková organizace Popálky o.p.s. v rámci projektu podpořeného z Norských fondů.
Popálky o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky úrazu a vrátit se co nejdřív zpátky k aktivnímu životu. Zároveň usiluje prostřednictvím svých preventivních a vzdělávacích aktivit o snížení četnosti a závažnosti popáleninových úrazů.

Statistika popálenin
Popáleninové úrazy patří k nejtěžším a nejbolestivějším úrazům, navíc s velmi náročnou multioborovou léčbou a celoživotními následky. Jsou nejen devastujícím zásahem do lidského těla, ale hluboce poznamenávají i psychiku pacienta. Zatímco fyzické následky úrazu řeší odborný lékařský a zdravotnický tým, s ostatními následky pacientům pomáhají Popálky o. p. s.
Dle statistik se ročně popálí 1% obyvatel.  V téměř 40% případech se jedná o úrazy dětí, což je 40 000 dětí ročně. Z 97% jde o lehčí zranění, které nevyžaduje hospitalizaci a které se zhojí bez trvalých následků. Pro 3 % popálených ale představuje prodělaný úraz náročnou léčbu, dlouhodobou rehabilitaci a trvalé následky v podobě jizev a funkčního omezení.

Internetový portál popaleniny.cz a on-line poradna
Organizace Popálky o.p.s. vybudovala první informační webový portál o úrazu popálením a on-line poradenství pro tento typ úrazu. Na stránkách www.popaleniny.cz se dočtete, jak zbytečným úrazům zabránit, i to, jak postupovat v případě, že už se úraz stal. Pacienti na webu naleznou veškeré informace s úrazem spojené, ať už jsou v akutní fázi úrazu (tedy v léčení) či řeší jakékoli trvalé následky v souvislosti s úrazem i několik let poté.