PRES 300 LIDÍ ŠLAPALO NA PATY NÁSILÍ

  • 28. 09. 2014
PRES 300 LIDÍ ŠLAPALO NA PATY NÁSILÍ
V sobotu 20. září 2014 odstartoval z kempu Džbán v Divoké Šárce v Praze první ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí. Akce s názvem „Šlapeme násilí na paty“ se zúčastnilo přes 300 výletníků, kteří proti násilí ušli téměř 2000 kilometrů. Podařilo se tak získat 61 000 Kč na pomoc obětem domácího násilí a ve prospěch sdružení ACORUS, které jim pomáhá.

Tisková zpráva organizace ACORUS, o.s.
PRES 300 LIDÍ ŠLAPALO NA PATY NÁSILÍ


V sobotu 20. září 2014 odstartoval z kempu Džbán v Divoké Šárce v Praze první ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí. Akce s názvem „Šlapeme násilí na paty“ se zúčastnilo přes 300 výletníků, kteří proti násilí ušli téměř 2000 kilometrů. Podařilo se tak získat 61 000 Kč na pomoc  obětem domácího násilí a ve prospěch sdružení ACORUS, které jim pomáhá.
"Jsme velmi rádi, že  jsme naplnili také hlavní cíl pochodu a tím je upozornit veřejnost na problematiku domácího násilí. Z dlouholeté praxe víme, že čím více je společnost otevřenější vůči tématu domácího násilí, tím větší odvahu oběti nacházejí a řeší svou tíživou rodinnou situaci“, vysvětluje Zdena Zuzana Bednářová, ředitelka občanského sdružení ACORUS a dodává: "Věříme, že se nám tímto úspěšným prvním ročníkem charitativního pochodu podařilo založit novou tradici."
Pochod, který se konal pod záštitou Městské části Praha 6, slavnostně zahájila paní Květa Fialová spolu s Davidem Matáskem. V cíli podepisovala paní Michaela Jílková dětem diplomy, které získaly za správně splněné úkoly na šestikilometrové  trase údolím Divoké Šárky.
Výtěžek z pochodu, včetně příspěvku firmy ECCO (hlavního partnera akce), která věnovala 8 korun za každý kilometr “ušlý proti násilí”, činí celkem 61 000 Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím v Praze 7.
Občanské sdružení ACORUS funguje už 17 let. Poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí. “Ohrožené osoby mohou využít služby (zdarma a anonymně) ambulantní poradny, kde nabízíme sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace obětem domácího násilí. Dále provozujeme azylový dům na neveřejné adrese, kam se lze dovolat na naši nonstop linku. Po až ročním pobytu v azylovém domě lze některé klientky ubytovat v bytech následné pomoci. V případě náhlé vyhrocené krizové situace mohou týrané ženy i s dětmi využít krizová lůžka”, vysvětluje ředitelka Zdena Zuzana Bednářová. Mezi další aktivity ACORUSu patří i vzdělávací programy pro odbornou veřejnost či preventivní besedy pro středoškoláky, na nichž se mluví třeba i o tom, jak hned v zárodku poznat, že počínající vztah nese znaky násilí.
Velké poděkování patří všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by se pochod nemohl uskutečnit. Firmě ECCO, časopisu Maminka, firmě Albert, kempu Džbán, dále firmám Boldbrick, Konečná a Zacha, Wrigley,  Annabis,  Preciosa,  Lime&Tonic a  portálům Kudy z nudy a iluxury.