Překlenovací pomoc pro neziskovky

  • 28. 01. 2013
Máte-li jako nezisková organizace problém s průběžným financováním svých projektů, určitě zavítejte na stránky Nadace rozvoje občanské společnosti.

Převzato z webu Nadace rozvoje občanské společnosti:

Program překlenovací pomoci „3P“
Nadace rozvoje občanské společnosti zahajuje pátý ročník Programu „3P“, v jehož rámci bude dále poskytovat překlenovací finanční pomoc neziskovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů.
Protože NROS v současné době administruje program bez bankovního partnera – bude  Program „3P“ v rámci pátého ročníku své existence pokračovat za následujících podmínek:
  • Překlenovací pomoc neziskovým organizacím na předfinancování projektů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů, bude i nadále  poskytována formou návratných nadačních příspěvků (dále jen NNP).
  • NNP budou poskytovány bezúročně na základě výběrového řízení.
  • Nezisková organizace, která získá NNP, se bude podílet na úhradě nákladů NROS,  spojených s administrací NNP. Jejich výše se odvíjí od výše poskytnutého NNP a jeho doby splatnosti s tím, že celková částka nepřesáhne 6% z poskytnutého NNP p.a.
  • NNP bude poskytován ve výši od 250 tis. do 1 mil. Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.
  • Ručení za NNP bude možné pouze avalovanou blankosměnkou, a to ve výši od 25%.
Podrobné podmínky Programu „3P“ a kompletní dokumenty pro žadatele o návratný nadační příspěvek jsou ke stažení na www.nros.cz/v sekci Programy nadace/Program 3P.