Předvánoční dobročinný trh

 • 22. 11. 2013
Předvánoční dobročinný trh
Webový portál Žiju s handicapem bude na svém portálu pořádat předvánoční dobročinný trh dětských obrázků. Výtěžek z prodeje bude předán přihlášeným dětským domovům a organizacím věnujícím se handicapovaným dětem.

Předvánoční dobročinný trh - oficiální tisková zpráva

 

Webový portál Žiju s handicapem bude na svém portálu pořádat předvánoční dobročinný trh dětských obrázků. Výtěžek z prodeje bude předán přihlášeným dětským domovům a organizacím věnujícím se handicapovaným dětem.

 

1. Předmět dobročinného trhu

2. Termíny

3. Kdo se může zapojit? 

4. Přihlášení obrázku do dobročinného trhu

5. Zakoupení artefaktu a jeho předání

6. Výtěžek a jeho předání

 

1. Předmět dobročinného trhu

Předmětem trhu jsou jednotlivé originální obrázky namalované dětmi z dětských domovů a organizací pomáhající handicapovaným dětem. Řádně přihlášené obrázky budou v Galerii předvánočního trhu prodávány ve třech kategoriích, a sice po 600 Kč, 400 Kč a 200 Kč. Výtěžek z prodaných artefaktů půjde v celé výši organizaci, jež obrázek poslala. Trh nezaručuje, že budou všechny přihlášené obrázky prodány.

 

2. Termíny

Dobročinný trh bude připraven a zveřejněn během listopadu 2013. Přihlášené obrázky je zapotřebí zaslat před zahájením trhu, tj. před 29.11. Samotný trh bude probíhat v předvánočním období, a sice od 29. 11. do 10. 12. 2013.

 

3. Kdo se může zapojit? 

Obrázky do charitativního trhu mohou přihlásit tyto organizační skupiny se sídlem v ČR:

 • dětské domovy
 • organizace věnující se handicapovaným dětem

 

4. Přihlášení obrázku do dobročinného trhu

Pro přihlášení obrázku do předvánočního dobročinného trhu je nutné splnit níže uvedené podmínky.

Zaslání přihlášky

Organizace, jež chce zapojit obrázek dítěte do trhu a získat možný výtěžek z prodeje obrázku, musí zaslat přihlášku (tj. doprovodnou přílohu k obrázkům - viz níže) a originál obrázku na korespondenční adresu redakce portálu Žiju s handicapem. Dotazy ke konání dobročinného trhu mohou tyto organizace posílat emailem na ziju@zijushandicapem.cz. Obrázky do trhu nemohou přihlásit jednotlivé děti, vždy je nutné, aby byl obrázek přihlášen dospělou zástupnou osobou, potažmo organizací. Organizace by měly své obrázky rozdělit do tří třetin, podle cenových kategorií á 600 Kč, á 400 Kč, á 200 Kč. Pokud tak neučiní, redakce portálu rozdělí zaslané obrázky sama.

Povinné atributy obrázku

 • Obrázek je namalovaný dítětem.
 • Obrázek je vytvořen na formátu A4.
 • Obrázek je originální.
 • Obrázek doprovází příloha s popiskem, kde jsou uvedena tato data:
  • Jméno a příjmení autora
  • Věk autora
  • Jméno a příjmení zástupné kontaktní osoby
  • Název organizace / dětského domova
  • Korespondenční adresa
  • Telefon, Email
  • (Cenová kategorie obrázku)
  • (Bankovní účet organizace / dětského domova)

Zaslání obrázku

Originál obrázku včetně doprovodné přílohy s kontaktními údaji je nutné zaslat na adresu redakce, která obrázek naskenuje a zveřejní v Galerii předvánočního dobročinného trhu.

Adresa provozovatele portálu Žiju s handicapem

VIDIA-DESIGN s.r.o.
Parléřova 10
169 00 Praha 6

 

5. Zakoupení artefaktu a jeho předání

Způsob zakoupení artefaktu

Kupující, který potvrdil nákup obrázku, je povinen obrázek zaplatit v uvedené částce. Je také povinen uvést své ověřitelné kontaktní údaje. Výtěžek ze zakoupeného artefaktu půjde organizaci, jež je uvedena jakožto Zázemí autora. Kupující bude zmíněn u prodaného obrázku. Na přání lze uvedení kupujícího vynechat. V případě, že kupující se rozhodne pro obrázek vyšší hodnoty, tj. více než 1000 Kč, provozovatel může kupujícího propagovat formou odkazu jak na portálu, tak na sociální síti facebook. V případě, že kupující se rozhodne nakoupit 3 a více obrázků najednou, může svůj nákup uskutečnit objednávkou na email ziju@zijushandicapem.cz. 

Možnosti platby

Pro zakoupení aukčního obrázku je možné využít následující typy plateb:

 • PayPal
 • bankovním převodem
 • osobně v hotovosti

Předání artefaktu

Zakoupený obrázek bude předán kupující(mu) dle dohody jednou z uvedených forem:

 • poštou
 • osobním vyzvednutím v dětském domově
 • osobním vyzvednutím u provozovatele portálu

 

6. Výtěžek a jeho předání

Výtěžek z prodaných obrázků jde přímo dětskému domovu či organizaci, pod kterou je dětský autor obrázku přihlášen.

Předání výtěžku z prodeje

Způsob předání výtěžku z prodaných artefaktů bude domluven s kontaktní osobou autora prodaného obrázku. 

 

Závěrem

Obrázky, které se během předvánočního trhu neprodají, budou zaslány svým autorům na uvedenou kontaktní adresu, nebo mohou být v případě zájmu nabídnuty v dalším online trhu.

 

V Praze, dne 8. 11. 2013

Redakce Žiju s handicapem

 

Zdroj: www.zijushandicapem.cz/aktuality/predvanocni-dobrocinny-trh-oficialni-tiskova-zprava.html