Představujeme: OZP Akademie

  • 01. 01. 2020
Představujeme: OZP Akademie

„Učíme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností“ – to je motto neziskovky OZP Akademie.

Čemu se OZP Akademie věnuje?
Jsme nezisková organizace, která prostřednictvím vzdělávání propojuje dva světy, světy lidí se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu. Pořádáme různé rekvalifikační, odborné a osvětové kurzy pro neziskovky, státní správu, sociální pracovníky… 

Vzdělávacích organizací je v dnešní době nespočet, v čem je OZP Akademie unikátní?
Zaměstnáváme 100% osob se zdravotním postižením na všech pozicích. Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní, mají dlouholeté zkušenosti a praxi, avšak hendikep jim neumožňuje návrat do běžného pracovního prostředí. Lektoři mají spíše roli průvodců studentů při objevování nových poznatků, základem kurzů je hravý, interaktivní styl, inspirativní atmosféra a vlastní prožitek.

Vlastní prožitek, co si pod tím můžeme představit?
Důraz klademe na osvětové kurzy, které vedou hendikepovaní lektoři. Vždy je lepší, když o daném hendikepu hovoří lektor, který s ním má sám vlastní zkušenosti. Vlastní zkušenost je nad zlato. Účastníci mohou v našich kurzech aspoň na chvíli nahlédnout do světa lidí se zdravotním postižením a to nejen prostřednictvím vlastních zkušeností lektora, ale také skrz zážitky a prožitky, kdy si na vlastní kůži na chvíli vyzkouší, jaké je to nevidět, neslyšet, být na vozíku apod.

Než jste se dostali do povědomí veřejnosti, museli jste překonávat nějaké bariéry?
Nejnáročnější bylo bořit mýty, předsudky, zajeté stereotypy. Veřejnost si často myslí, že když jsou naši lektoři hendikepovaní, že mají současně mentální postižení. Tento mýtus stále ve veřejnosti koluje – hendikep = snížení mentálních funkcí. Dlouho nám trvalo, než jsme okolí přesvědčili, že naši lektoři jsou odborníci na svém místě, s odborným vzděláním, zkušenostmi a vlídným přístupem.
A jak konkrétně vzdělávání v OZP Akademii probíhá, na to se můžete těšit příště. Co můžeme prozradit už nyní, je to, že jsou kurzy vedeny netradičně.