PŘEDSTAVUJEME: ERGO Aktiv, o.p.s.

  • 28. 01. 2019
PŘEDSTAVUJEME: ERGO Aktiv, o.p.s.

"Dává mi to pocit, že i když se stane cokoli, je skoro vždycky cesta, jak jít dál. I když ne vždy je ta cesta úplně jednoduchá a rozhodně je hodně klikatá. Ale je tam…." ERGO Aktiv představuje Martina Chlopková, provozní a finanční ředitelka.

Kdy a jak vznikl ERGO Aktiv? Co bylo podnětem, kdo s myšlenkou přišel?
S myšlenkou založení obecně prospěšné organizace přišli bratři Jan a Tomáš Königovi. ERGO Aktiv vznikl v roce 2009 jako reakce na nevyhovující situaci v řešení následné rehabilitace, péče a podpory osob po prodělané cévní mozkové příhodě (iktus, mozková mrtvice) při jejich návratu do aktivního společenského života a zaměstnání. Nejsilnějším podnětem k založení byla zkušenost se situací kamaráda, který prodělal cévní mozkovou příhodu ve svých 35 letech. Následná rehabilitace, která mu byla indikována, především její intenzita a koordinovanost, odpovídala spíše rozvojovým zemím než tomu, co by člověk očekával v Praze v roce 2009.
Podpora ERGO Aktivu se následně rozšířila i na osoby s jiným typem získaného poškození mozku – úrazy a infekční a onkologická onemocnění mozku.
V letošním roce oslavíme 10. výročí fungování organizace.


Co vše ERGO Aktiv nabízí a komu?
Služby ERGO Aktivu jsou určeny osobám především v produktivním věku. Našim klientům je průměrně 45 let. Počet mladších lidí s  prodělanou cévní mozkovou příhodou (lidově mrtvicí) se neustále zvyšuje. Může za to soustava faktorů, jako neléčená hypertenze, obezita, kouření, stres a nedostatečná fyzická aktivita. Podobná situace je ale i u úrazů hlavy a onkologických nemocnění. Ale neznamená to, že starší lidi odmítáme. Našim cílem je prostřednictvím intenzivní komplexní neurorehabilitace vracet naše klienty zpátky do aktivního života. Každý klient má individuální rehabilitační plán postavený na jeho potřebách, přáních a snech. Důležitou roli v tom hraje i práce s vnitřní motivací a vlastní aktivitou klientů.

Jste jedineční anebo je takováto služba běžně dostupná? Čím se lišíte od ostatních?
Poskytujeme intenzivní rehabilitaci se silným sociálním prvkem zhruba stovce lidem ročně. Unikátní jsme ve využívání těch nejmodernějších rehabilitačních metod a komplexnosti přístupu. Ta obnáší součinnost fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychoterapie, sociální práce, nutričního poradenství, arteterapie a  rehabilitačního lékaře. A v týmu působí i odborný poradce, který má zkušenosti s koordinací a návazností rehabilitace i s dalšími nemocnicemi a subjekty. Poradenství je navíc zcela bezplatné. Ojedinělí jsme přesahem rehabilitace do běžných každodenních aktivit, které se u nás plánují podle individuálních cílů. Velmi ojedinělé je v sociálních i zdravotních službách i to, že terapeuti a klienti pracují jako jeden tým. Aktivity jsou zaměřené na rozvoj schopnosti klienta a ne na jeho omezení a hendikepy. Nejčastěji se řeší nácvik a osvojení dovedností přímo v běžném životě nebo alespoň běžný život při terapiích simulujeme.
Zároveň se zapojujeme do preventivních programů. Stránky www.reknistres.cz jsou zaměřeny na jeden z rizikových faktorů mrtvice a to stres. Další naší aktivitou je Polívková smršť. Jde o gurmánskou benefici, která spojuje skvělé pražské šéfkuchaře a restaurace a pomoc dobré věci. Z výtěžku této veřejné sbírky hradíme rehabilitaci klientům, kteří si ji nemohou z nějakého důvodu dovolit.Mohou se do práce pro klienty zapojit i dobrovolníci? Co je náplní jejich práce?
Ano. Dobrovolníci se mohou zapojit, téměř do jakékoli aktivity. Nejen do podpory celé naší organizace, jako je například pomoc se sociálními sítěmi, řešením CRM systému, úpravami webových stránek, ale například do organizace volnočasových aktivit pro klienty. Nejvíce se ale dobrovolníci zapojují do Polívkové smršti. Tuto akci pořádáme pravidelně cca 2x do roka na Andělu a zde dobrovolníci pomáhají právě s prodejem polévek, propagací akce apod.