PŘEDSTAVUJEME: AVPO ČR

  • 02. 09. 2019
PŘEDSTAVUJEME: AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) pomáhá v Česku vytvářet spolehlivý a transparentní neziskový sektor, pracuje na zlepšení mediálního obrazu neziskovek. Svým členům poskytuje všestranný servis a pomáhá jim prosazovat jejich zájmy.

„Členství v asociaci má svá pravidla, chceme, aby organizace transparentně uveřejňovaly informace o své činnosti a hospodaření. Poskytujeme informační, vzdělávací a poradenské služby, připomínkujeme legislativu,“ říká ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová. „Jsme mezioborová asociace, mezi našimi členy převládají poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací a pacientské organizace. V současné době máme cca 90 členů a nové vítáme,“ dodává Jindrová.

AVPO ČR je členem Unie zaměstnaneckých svazů, International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), podporuje iniciativu #PosilujemeČesko. „Jde nám o zlepšení mediálního obrazu neziskovek. Spolupracujeme s novináři a sbíráme data z neziskového sektoru,“ říká Jindrová. K posílení důvěryhodnosti organizací využívá AVPO ČR také ocenění Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značka spolehlivosti), které spravuje. Pro držitele Značky spolehlivosti letos AVPO ČR připravila soutěž o nejlepší příběh neziskovky Zlatý banán.

AVPO ČR servisuje své členské organizace. Služby bez ohledu na členství v asociaci pak poskytuje AVPO Servisní o.p.s. Nabídku akcí a přehledný katalog je uveřejněn na webu.

Podrobné informace jsou na webech: www.avpo.cz; www.znackaspolehlivosti.cz; www.zlatybanan.cz.

TÝM AVPO ČR

Ing. Marek Šedivý – prezident AVPO ČR
Marek Šedivý je prezidentem AVPO ČR od jejího vzniku v roce 2010. Jako statutár je členem správní rady AVPO ČR, zastupuje asociaci navenek, je odpovědný za fundraising. Ve své lektorské a konzultantské praxi se zaměřuje na řízení neziskových organizací, fungování správních rad, strategické plánování a na oblast vnitřní a vnější komunikace v neziskových organizacích.

Monika Jindrová – ředitelka AVPO ČR
V AVPO ČR pracuje od roku 2016 na pozici ředitelky, na starosti má kompletní zajištění chodu sekretariátu AVPO ČR, personální agendu, řízení projektů, akce pro členské organizace a držitele Značky spolehlivosti, rozvoj asociace a Značky spolehlivosti. Zároveň je ředitelkou AVPO Servisní, o.p.s.

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. – tajemník AVPO ČR, vedoucí hodnotitelů Značky spolehlivosti
V AVPO ČR pracuje od jejího založení v roce 2010. Má na starosti agendu spojenou s přijímáním nových členů a dohlíží, aby členské organizace naplňovaly standardy asociace. Je vedoucím hodnotitelského týmu Značky spolehlivosti. Podílí se též na tvorbě standardů a metodik značky. V rámci projektů AVPO ČR pracuje především na přípravě odborných studií, analýz a lobbingu. Od letošního roku je místopředsedou Rady vlády po nestátní neziskové organizace.

Jan Kvarda – koordinátor
Jan Kvarda je koordinátorem projektu AVPO ČR. Na starost má aktivity, které jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády. V AVPO ČR využívá zkušenosti i z předchozího studia zaměřeného na grafický design. Jan Kvarda zajišťuje grafické práce a fotografuje akce, které AVPO ČR pořádá. Zároveň spravuje facebookový profil Značka spolehlivosti.

Nikola Sedloňová – PR
Nikola Sedloňová se v AVPO ČR podílí na PR, vytváření a korekturách textů a spolupracuje na tvorbě infoservisu. V rámci své práce dělá rozhovory s osobnostmi neziskového sektoru a publikuje články o nezisku v různých periodicích.