Představení pro neslyšící děti v Hradci Králové

  • 09. 11. 2014
Představení pro neslyšící děti v Hradci Králové
I neslyšící děti mají mít možnost jít do divadla na pohádku! Nezisková organizace ORBI PONTES se snaží takový zážitek neslyšícím dětem zprostředkovat. Do hradecké školy pro děti se sluchovým postižením může s Vaší pomocí zavítat Kvak a Žbluňk.

Projekt můžete podpořit zde: www.katalyzator.cz/projekt/11-kvak-a-zblunk-s-tlumocenim-do-znakoveho-jazyka

 

I neslyšící děti mají mít možnost jít do divadla na pohádku! Nezisková organizace ORBI PONTES se snaží takový zážitek neslyšícím dětem zprostředkovat. Do hradecké školy pro děti se sluchovým postižením může s Vaší pomocí zavítat Kvak a Žbluňk. Na podrobnosti jsme se zeptali Moniky Jindrové z ORBI PONTES:

 

Chystáte představení pro neslyšící děti v Hradci Králové. Bude jen pro školu anebo i pro veřejnost? O jakou školu se jedná?

Divadelní představení je plánováno pro děti ze školy, nikoliv veřejnost. Vzhledem k počtu žáků, plánujeme uspořádat 2 představení.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové je jediná univerzitní škola pro děti se sluchovým postižením v České republice. Vzdělávání je plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a ve výstupu je srovnatelné se vzděláváním dětí slyšících. Jde o internátní školu. V rámci cílené výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami škola nabízí:

  • Bilingvní program vzdělávání pro děti s těžkou sluchovou vadou (systém českého znakového jazyka + jazyk český)

  • Oddělený program výuky pro děti se středně těžkou sluchovou vadou a s kochleárním implantátem (orální systém)

 

Ve škole sídlí Mateřská škola pro sluchově postižené a děti s vadami řeči, Speciálně pedagogické centrum, Základní škola pro žáky s vadami sluchu, Základní škola logopedická,

Podrobné informace o škole získáte na www.neslhk.com.

 

Co to bude za představení, kdo v něm hraje a o čem je? Jak mu budou neslyšící děti rozumět?

Představení Kvak a Žbluňk je krásný příběh o přátelství dvou žabiček. Je na programu pražského Divadla v Dlouhé, hrají Martin Matějka a Magda Zimová. Pro neslyšící děti je pohádka tlumočená do českého znakového jazyka. Každá žabička má svého tlumočníka, tlumočníci jsou na jevišti spolu s žabičkami. Představení trvá 45 minut.

Je jaro. Ptáčci zpívají, kytky rostou, slunce svítí, jenom Žbluňkovi se nechce z postele. Ještě, že má nejlepšího kamaráda Kvaka, který by radši běhal po louce, skákal po lese a večer seděl na verandě a pozoroval hvězdičky. Jenomže Kvak to se Žbluňkem nemá vůbec jednoduché....... pohádka vznikla adaptací slavné dětské knížky Arnolda Lobela - Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.

 

Tlumočení do znakového jazyka se musí připravovat dopředu nebo lze takto uspořádat jakékoliv představení a jen přizvat tlumočníky?

Jde o umělecké tlumočení, na které se tlumočníci připravují. Tlumočníci se představení „učí“ stejně jako herci. Musí se naučit scénář, připravit si texty písní. Tlumočení musí přizpůsobit celkovému tempu vystoupení. Jen tak pozvat tlumočníky bez přípravy nelze.

 

Už nějaká představení proběhla a s jakým úspěchem?

Umělecké tlumočení je běžné, tlumočí se hudba, divadlo… Neslyšící mají také svou vlastní tvorbu.

Pohádku Kvak a Žbluňk s tlumočením do znakového jazyka jsme pořádali 2x v Praze během festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, poprvé v loňském roce. Partnerem představení bylo Divadlo Kampa, které nám poskytlo své prostory.

Pohádka se líbila nejen dětem, ale i jejich doprovodu. Od dětí jsme dostali krásné obrázky. Děti píší svým žabičkám také dopisy do divadla.

Děti vstupné hradit nebudou, jakým způsobem získáte finanční prostředky?

Připravili jsme projekt na www.katalyzator.cz a rádi bychom zde získali potřebné finanční prostředky. Můžete si zde vybrat částku i svou odměnu. Pokud se nám nepodaří vybrat celou částku, Váš dar bude vrácen. Odměny jsou rozdělené podle finanční částky. Jde o symbolické dárky, jako jsou špunty do uší, přes knížku až po partnerství.

 

Je možné představení podpořit i mimo vypsaný projekt?

Ano, spolupráci jsme otevření. Pokud máte představení chuť podpořit a nechcete přes www.katalyzator.cz, kontaktujte nás osobně.

 

 

Jaké další aktivity ORBI PONTES má?

ORBI PONTES pravidelně každý rok pořádá festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. 4. ročník festivalu se uskuteční 19.-27.9.2015.

Dále se věnujeme vzdělávání dětí i dospělých, šíříme osvětu v oblasti sluchového postižení a pravidla komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Učíme veřejnost využívat dostupné komunikační prostředky jako je tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis.

 

Více o projektu se dozvíte zde: www.katalyzator.cz/projekt/11-kvak-a-zblunk-s-tlumocenim-do-znakoveho-jazyka