Práce v ERGO Aktivu je pro mne obohacující

  • 05. 02. 2019
Práce v ERGO Aktivu je pro mne obohacující

V ERGO Aktivu je její hlavní činností vedení podpůrných skupin, individuální psychoterapeutická sezení s jednotlivci a poskytování krizové pomoci klientům, kteří se ocitli v akutní krizi.

Ráda pracuje jak se skupinou, tak v individuálním kontaktu. Věří, že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu i změně. Psycholožka Michaela Vlasáková Charyparová.

Jste jedineční anebo je takováto služba běžně dostupná? Čím se lišíte od ostatních?
Naše služby vnímám jako jedinečné ve formě, v jaké jsou prováděny. Snažíme se o maximální propojení nejnovějších poznatků z neurověd s aktivitami běžného života tak, aby klienti byli na ten běžný život opravdu připraveni.

Co považujete za největší úspěch?
Největším úspěchem jsou pro mě okamžiky, ve kterých si s klienty reflektujeme, jak velký kus práce na sobě udělali a jaký pokrok ve svém životě od CMP/úrazu/jiného onemocnění udělali jak po stránce fyzické, tak psychosociální.

Jaké bylo vaše předchozí zaměstnání?  Co Vám práce v ERGO Aktivu dává?
Pracovala jsem jako psycholožka v kojeneckém ústavu. Práce v ERGO Aktivu je pro mne obohacující na setkání s lidmi, kteří prošli velkou životní změnou, ať už ve formě nemoci či úrazu, a kteří jsou odhodlaní využít svých kapacit a zdrojů pro návrat do běžného života. Všechny tyto lidi vnímám jako statečné a odvážné jedince. Jsou pro mne inspirující.

Pracovala jste již v nějaké jiné neziskovce?  Co je podle vás v této oblasti nejsložitější?
Pracovala a stále pracuji. Co je nejsložitější? Nevím, jestli nejsložitější, ale napadá mě, že náročné. Náročná bývá každoroční nejistota v otázkách financování neziskových organizací.

Co by bylo potřeba změnit?
Myslím, že by neziskovému sektoru prospěla větší možnost propojit se s dalšími sektory péče o potřebné, ať už státními nebo soukromými, ziskovými. Najít  společnou platformu, kde se odborníci nevnímají jako konkurenti, nýbrž jako partneři, kterým jde o společnou věc - o klienta.

Mění se situace k lepšímu?
Nedokážu zhodnotit obecně, za sebe vnímám situaci jako nadějeplnou.

Nosíte si práci domů?
Domů si občas odnesu pozitivní pocity, které ve mně doznívají po vykonané práci. S negativními pocity, prožitky a myšlenkami pracuji ještě před odchodem domů, abych je nepouštěla do svého soukromí.

Máte při práci čas i na koníčky? Na jaké? 
V mé profesi je to, troufám si tvrdit, nutnost jako obrana před vyčerpáním či vyhořením. Nejraději svůj volný čas trávím se svým psem. A taky tančím a hodně chodím do divadla.