Pozvánka na akci 72 hodin - Ruku na to!

  • 21. 09. 2013
Pozvánka na akci 72 hodin - Ruku na to!
Letos se již podruhé uskuteční dobrovolnická akce nazvaná 72 hodin - Ruku na to! Akce proběhne od 10 do 13. října po celé republice. Pořadatel akce, Česká rada dětí a mládeže spustila již počátkem září na webových stránkách www.72hodin.cz, informační kampaň a již se může pochlubit prvními desítkami přihlášených projektů.

Letos se již podruhé uskuteční dobrovolnická akce nazvaná 72 hodin - Ruku na to! Akce proběhne od 10 do 13. října po celé republice. Pořadatel akce, Česká rada dětí a mládeže spustila již počátkem září na webových stránkách www.72hodin.cz, informační kampaň a již se může pochlubit prvními desítkami přihlášených projektů.
 
Co je smyslem akce 72 hodin - Ruku na to?

Smyslem akce je zapojit co nejvíce lidí, ukázat jim, že dokáží sami změnit věci, které se jim nelíbí. Akce nejen posílí vzájemné vztahy v místních komunitách a vytvoří cenné hodnoty, ale dá také zajímavé podněty pro trávení volného času. Není určena pouze mladým lidem, ale všem, kteří chtějí nezištně pomoci druhým lidem a svému okolí. Do akce se mohou zapojit nejen mladí lidé, ale i děti s rodiči, neformální skupiny, jednotlivci, neziskové organizace, zkrátka každý komu není cizí myšlenka dobrovolnictví a chce zlepšit místo, kde žije.

O jaké projekty se jedná?

Nemusí se jednat jen o úklid, např. úklid parku, ale také o výsadbu stromů nebo keřů, obnovu studánky, vyčištění koryta řeky. Své okolí lze vylepšit např. opravou dětského hřiště, stavbou ptačích budek. A nejen to, může se jednat o pomoc druhým lidem, např. uspořádat divadelní nebo hudební vystoupení v domově pro seniory, sportovní hry pro vozíčkáře, apod. Možností jak pomoci druhým nebo svému okolí je mnoho.

Jak se lze zapojit do akce?

Do akce se lze zapojit registrací na webových stránkách www.72hodin.cz, stačí mít pouze zajímavý a užitečný nápad jak pomoci druhým nebo svému okolí a být schopen svůj nápad realizovat.

Kdo podporuje akci 72 hodin - Ruku na to?

Akci podporují partnerské organizace, např. Asociace turistických oddílů mládeže, Český svaz chovatelů Varnsdorf, Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje a další. Kromě toho má akce 72 hodin - Ruku na to i své partnery, kterými jsou herečka Jenovéfa Boková a herec Filip Cíl, spoluzakladatel občanského sdružení Chapadýlko. Filip Cíl se rozhodl podpořit tuto akci, aby lidem ukázal, že člověk nemusí vytvářen cenné hodnoty pouze za peníze. Chce také ukázat, že se vše nemusí točit kolem byznysu, peněz, že nejdůležitější jsou vztahy, spolupráce, nezištná pomoc druhým.

  
Co je občanské sdružení Chapadýlko?

Občanské sdružení Chapadýlko, www.chapadylko.cz,  je projekt herce Filipa Cíla a jeho kamarádů. Inspirací je akce 72 hodin - Ruku na to. Herec Filip Cíl je toho názoru, že člověk může pomáhat druhým nebo svému okolí nejen 72 hodin, jak napovídá název akce, ale celoročně. Pořád lze něco zlepšovat, měnit nebo někomu pomáhat, pomáhat je radost, pomáhání přináší radost a dobrý pocit, proto Filip Cíl chystá se svými kamarády nepřetržitý maratón dobrovolnických akcí.

 

Autorka: Evžena Janovská