Pozvání na dobročinný trh a bazar

  • 14. 11. 2013
Pozvání na dobročinný trh a bazar
Chcete udělat radost druhým a přispět na dobrou věc? Jestliže ano, Maltézská pomoc, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů, vás srdečně zve na dobročinný trh a bazar, který se koná dne 30. listopadu v nádvoří Velkopřevorského paláce (Lázeňská 2, Praha 1, Malá Strana) od 11:00 do 17:00. Kromě hodnotných dárků vás čeká příjemná atmosféra a lahodné občerstvení. Více informací o této akci poskytl ředitel pražské pobočky Maltézské pomoci Ing. Jiří Juda.

Pozvání na dobročinný trh a bazar

Chcete udělat radost druhým a přispět na dobrou věc? Jestliže ano, Maltézská pomoc, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů, vás srdečně zve na dobročinný trh a bazar, který se koná dne 30. listopadu v nádvoří Velkopřevorského paláce (Lázeňská 2, Praha 1, Malá Strana) od 11:00 do 17:00. Kromě hodnotných dárků vás čeká příjemná atmosféra a lahodné občerstvení. Více informací o této akci poskytl ředitel pražské pobočky Maltézské pomoci Ing. Jiří Juda.

Každoročně pořádáte vánoční dobročinný trh a bazar. Kde získáváte věci do dobročinného trhu a bazaru?

Věci na prodej do dobročinného bazaru nám nosí starousedlíci z Malé Strany. Vánoční dobročinný trh a bazar pořádáme už několik let, místní obyvatelé to vědí a během listopadu nám nosí věci do našeho dobročinného bazaru. Byli bychom rádi, kdyby nám věci na prodej do našeho dobročinného bazaru nosili nejen obyvatelé Malé Strany. Věci na prodej do našeho dobročinného bazaru nám může přinést každý do naší pražské pobočky v Lázeňské 2.

 Jaké věci lze přinést?

Lze přinést dekorativní předměty s puncem minulosti, ze skla, keramiky, porcelánu, domácí potřeby, šperky, ozdobné předměty. Věci na prodej do našeho bazaru přijímáme po telefonické dohodě.

Když se řekne dobročinný bazar a trh, mnohému člověku se vybaví oblečení. Přijímáte do Vašeho bazaru také oblečení?

Oblečení ani jakékoli předměty z látky nepřijímáme, protože bychom je neprodali. Náš dobročinný trh a bazar navštěvují hlavně turisté a ti by oblečení nekoupili. A samozřejmě také o chutné domácí občerstvení včetně svařáku.

K čemu slouží výtěžek z této akce?

Výtěžek z této akce slouží k financování naší činnosti. Máme tři druhy činností: osobní asistenci, adopci seniorů a terénní sociální službu pro osoby bez domova a ohrožené sociálním vyloučením. Osobní asistence je služba, jejím cílem je poskytnout lidem s handicapem možnost žít plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí. Osobní asistent pomáhá klientovi s výkonem běžných činností, které klient sám nezvládá. Osobní asistence je profesionální placená služba, která je zajišťována našimi zaměstnanci. Maltézská pomoc se zaměřuje hlavně na pomoc seniorům. Senioři díky svému zdravotnímu stavu mnohdy pociťují osamocenost, jsou izolováni, např. jen proto, že díky svému zdravotnímu stavu nemohou vyjít ven bez doprovodu druhé osoby. Na tuto skutečnost pamatuje projekt s názvem Adopce seniorů. Jedná se o sociální aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením. Tato služba je poskytována dobrovolníky v přirozeném prostředí seniorů a osob se zdravotním postižením, např. u nich v domácnosti nebo v domově pro seniory. Procházka nebo posezení u kávy se zdravotně postiženými a seniory je velmi obohacující pro obě strany. Senioři a zdravotně postižení získávají pocit začlenění do společnosti, již nejsou osamoceni a dobrovolníci jsou obohaceni nejen dobrým pocitem, že mohli pomoci, ale i životními zkušenostmi a životní zralostí zdravotně handicapovaných. Naši pomoc potřebují také osoby bez domova a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Těmto osobám poskytujeme terénní sociální službu, která spočívá v řešení konkrétních potřeb klientů, pomoc při vybavování dokladů, sociální podpory, ubytovny, dluhové poradenství, doprovod na úřady, k lékaři.    

Na tuto akci jsou potřeba dobrovolníci. Kde je sháníte?

Na tuto akci ani na jiné jednorázové akce žádné dobrovolníky nesháníme. Při této akci a dalších jednorázových akcích nám pomáhají naši dobrovolníci, kteří s námi spolupracují na realizaci projektu Adopce seniorů.

Děkuji za rozhovor.

Více informací o této akci a o jejím organizátorovi, tj. Maltézské pomoci se můžete dozvědět na webových stránkách www.maltezskapomoc.cz.

Autorka: Evžena Janovská