Poznejme se navzájem

  • 13. 05. 2014
Poznejme se navzájem
Poznejme se navzájem je název již šestého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 30. 5. 2014 od 10.00 do 19.00 hod. v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.
 
Hradec Králové, 13. 5. 2014
TISKOVÁ ZPRÁVA
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“
 
Poznejme se navzájem je název již šestého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 30. 5. 2014 od 10.00 do 19.00 hod. v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. 
Návštěvníci se mohou těšit na jednašedesát výstavních stánků, které nabídnou mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb určených pro občany našeho města. Na stáncích bude připravena rozmanitá nabídka výrobků klientů sociálních služeb, popř. žáků a studentů speciálních škol, které si budou moci návštěvníci zakoupit.
„Festival se stal již tradicí a je místem sdílení informací, zkušeností, dovedností, příběhů. Hradec Králové je městem, které má rozvinutou síť sociálních a navazujících služeb. Je však důležité, aby o ní co nejvíc informací měli občané, aby v případě potřeby věděli, na koho se o radu nebo pomoc obrátit. Nebo chtějí-li sami nabídnout konkrétní pomoc někomu, kdo ji potřebuje,“ říká Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví.
 
Festival přinese kromě informací a poučení také zábavu. Pro dospělé návštěvníky je připraven kulturní program, soutěže, možnost zopakovat si základy první pomoci, zacvičit si nebo si vyzkoušet svoji šikovnost v kreativních dílnách spolu s dětmi. Pro ty je v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí připraven zábavný program, aktivity a soutěže o zajímavé ceny, dovádění na skákacích hradech a prolézačkách, malování na obličej, jízda vláčkem apod. „Univerzita Hradec Králové ráda podpořila myšlenku festivalu „Poznejme se navzájem” nejen proto, že část jejích absolventů, ať již z Ústavu sociální práce či Pedagogické fakulty, míří do sociálních služeb, ale také proto, že jde o komunitní akci pro obyvatele Hradce Králové, jehož je naše univerzita nedílnou součástí,” vysvětluje spoluorganizátorka akce prorektorka pro strategii a rozvoj na UHK PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Bohatý kulturní program nabídne návštěvníkům vystoupení klientů sociálních služeb a žáků základních a středních škol. V odpoledních hodinách se na pódiu představí kytarista a zpěvák František Nedvěd mladší, jehož vystoupení sklidilo úspěch již v minulém ročníku festivalu. Jako další se představí nadějný hradecký hudebník Michal Horák. V 17:00 hodin se o zábavu postará pardubická kapela Sabrage a od 18:00 hodin roztančí parket svými hity Rybitví, Jedem do Afriky, Kladno či Karviná známá pražská hudební skupina Yo Yo Band.
V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení za dostupné ceny, které budou zajišťovat např. studenti středních speciálních škol. Celý den bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od Muzea východních Čech vláčkem Dopravního podniku města Hradec Králové.
Veřejnosti se při této příležitosti otevře i univerzitní kampus Na Soutoku. “Ve vlastním výstavním stánku UHK představí nabídku zajímavých aktivit, souvisejících s obory vyučovanými na univerzitě,” dodává prorektorka Monika Žumárová.
 „V rámci festivalu probíhá i odborný program formou semináře. V loňském roce jsme se zaměřili na podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a přizvali i různé zaměstnavatele, aby se nebáli a dali šanci lidem, kteří chtějí a jsou schopni pracovat, třeba s pomocí asistenta. Letos na to téma navážeme a budeme se věnovat rovným příležitostem z pohledu státní politiky a koncepce sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením. Jsme rádi, že aktivní účast přijal mimo jiné JUDr. Pavel Ptáčník, který je úžasným příkladem. Ač sám nevidomý, vystudoval vysokou školu a nyní pracuje jako vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Představen bude také projekt Hradec Králové – město bez bariér,“ doplňuje náměstkyně primátora Anna Maclová.
Mgr. Jana Fišerová, organizátor
 
 
Hlavním pořadatelem festivalu je Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura.
Bližší informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.vzdelavani.net
 
Kontakty pro další informace:
Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví
tel.: 495 707 416, mail: anna.maclova@mmhk.cz
Mgr. Jana Fišerová, ředitelka
tel.: 605 273 718, mail: fiserova@vzdelavani.net