Postřehy z konference INSPO 2017

  • 18. 04. 2017
Postřehy z konference INSPO 2017
V sobotu 25. března 2017 se v prostorách Kongresového centra v Praze na Vyšehradě uskutečnil 17. ročník konference INSPO.

V sobotu 25. března 2017 se v prostorách Kongresového centra v Praze na Vyšehradě uskutečnil 17. ročník konference INSPO. Pořadatelem konference bylo BMI sdružení a sdružení Křižovatka.cz, jejím generálním partnerem byla již počtvrté Nadace Vodafone. Dalšími partnery byla ČSOB, AutoCont CZ, portál Helpnet.cz. Odborným partnerem bylo Teiresiás středisko Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky. Nedílnou součástí programu konference bylo vyhlášení  výsledků literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Nadace Vodafone Rafael autorovi vítězného příspěvku.

Není internet jako internet

Pojem internet je v současné době známý pojem, který není třeba představovat. Existuje však také internet věcí. Jedná se o propojení zařízení, které by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb. Pomocí internetu věcí může komunikovat například televize s „chytrou žárovkou“. Internet věcí velmi ocení například lidé upoutaní na invalidní vozík. Umožní jim pomocí mobilního telefonu dálkově ovládat domácnost. A nejen to. Internet věcí dokáže také sbírat data. Pan Roman Stašík z Nadace Vodafone uvedl příklad chytrého kartáčku, který lze spárovat s chytrým mobilním telefonem. Kromě vytvoření statistik o čištění zubů upozorní včas uživatele, v čem dělá chybu a poradí mu, jak svou činnost zdokonalit.

Díky moderním technologiím, konkrétně díky aplikaci Uber, se i neslyšící řidiči mohou živit jako taxikáři. Aplikace Uber je aplikací, která umožňuje neslyšícím řidičům komunikovat s jejich klienty i s dispečinkem. Tuto aplikace představil na konferenci pan Václav Petr a spolu s ní také jednoho z jejich uživatelů, neslyšícího řidiče pana Horáka. Pan Horák hovořil o svých potížích sehnat práci jako neslyšící. Ztráta sluchu je bariérou nejen v běžném životě, je bariérou také v uplatnění se na trhu práce. Tuto bariéru se panu Horákovi podařilo překonat díky aplikaci Uber, o níž se dozvěděl na webových stránkách neziskové organizace Tichý svět. Od té doby ho živí práce taxikáře.

Telemedicína – medicína budoucnosti

Absolvovat lékařskou kontrolu a přitom nevytáhnout paty z bytu není sci-fi, nýbrž realita, nazvaná telemedicína. Jejím předchůdcem byl telegraf, který za první světové války mimo jiné usnadnil práci lékařům. Pomocí něho se totiž dozvěděli o počtu raněných, jejich přesném místě a také informace o jejich zdravotním stavu.

Telemedicína využívá chytré mobilní telefony, počítače, chytré náplasti, multifunkční náramky a podobná zařízení. Telemedicína je jednoduše řečeno kontakt pacienta s lékařem na dálku. Komunikace probíhá prostřednictvím Skype. Multifunkční náramky a podobná zařízení mají za cíl neustále monitorovat svého uživatele a data odeslat jeho ošetřujícímu lékaři. Pomocí telemedicíny může lékař také pacientovi vystavit recept, pacient si ho vytiskne a jde do lékárny pro léky.

Telemedicína má své uplatnění zejména v kardiologii a diabetologii. Její nespornou výhodou je ustavičné monitorování pacienta. Právě díky tomu lze včas zachytit komplikace nemocí srdce nebo komplikace diabetu.

Knihovny bez bariér

Knihovny jsou veřejným, snadno dostupným prostorem. Jejich snadná dostupnost je však pouze zdánlivá. Na naše znevýhodněné spoluobčany číhá v knihovnách spousta bariér.

Paní Eva Cerniňáková ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků v ČR přestavila standard Handicap Friendly, jehož úkolem je odstranit z knihoven všechny bariéry. Bariéry nejsou pouze fyzické, jsou také bariéry, které nejsou vidět. Například sluchově znevýhodněný uživatel narazí na komunikační bariéru. Díky svému postižení bude mít problémy v komunikaci s pracovníky knihovny.

Vítězové literární soutěže na téma Internet a můj handicap a předání ceny Rafael

Zlatým hřebem 17. ročníku konference INSPO bylo vyhlášení vítězů soutěže na téma Internet a můj handicap a předání Ceny Nadace Vodafone Rafael.

Třetí místo získal pan Roman Pišný svým příspěvkem „Internet a telefon je mým denním chlebem“. Jeho příspěvek je svědectvím odvahy a vytrvalosti člověka, do jehož života vstoupila nemoc a doslova ho spoutala. Pan Pišný nechtěl žít pouze rolí pacienta, jehož úlohou je pouze léčit se a trpět. Chtěl si přivydělat nějakou prací. Naštěstí má talent na psaní a lásku ke sportu, obojí spojil dohromady a živí se psaním recenzí a článků.

Druhé místo obsadila paní Věra Schmidová svým příspěvkem „Ráno jako každé jiné“, v němž popisuje jeden ze svých docela obyčejných dnů, dnů člověka upoutaného na invalidní vozík, dnů plných překážek. Nechybí ani krizová situace, kdy se vozík s ní převrhne a ona leží bezmocně na podlaze výtahu. Autorka příspěvku má naštěstí u sebe mobilní telefon, díky němuž nepříznivou situaci zdárně vyřeší.

Na prvním místě se umístil pan Richard Bureš svým příspěvkem „Nový život“. Hlavním hrdinou tohoto příběhu je IT odborník, kterého autonehoda upoutala na invalidní vozík, připravila ho o jeho přítelkyni a vzala mu chuť do života. Díky mobilnímu telefonu našel novou přítelkyni a s ní i ztracenou chuť do života. Číslo jeho zemřelé přítelkyně totiž dostala žena, která mu zavolala. Nakonec se s onou ženou setkal a nejen to, našel v ní skvělou životní partnerku.

Po vyhlášení výsledků literární soutěže následovalo předání Ceny Nadace Vodafone Rafael, za příkladné využívání informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. Cenu získal projekt „Znakujte s námi“, jehož autorem je Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. Cenu a spolu s ní 200.000 Kč převzala z rukou místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone Adriany Dergan ředitelka Centra Mgr. Jana Fenclová. „Znakujte s námi“ je mobilní aplikace, které pomáhá slyšícím rodičům komunikovat s jejich neslyšícími dětmi. Více informací o této aplikaci lze najít na  http://www.detskysluch.cz/projekty/aplikace-znakujte-s-nami.

Zajímavosti ze stánků

Součástí konference byly expozice, kde měli návštěvníci možnost se seznámit s tím, jak moderní technologie usnadňují život našim znevýhodněným spoluobčanům. Spolu s ostatními návštěvníky jsem měla možnost vidět, jak pracují speciální softwary, určené lidem s poruchami zraku nebo lidem, jimž zdravotní stav nedovoluje ovládat počítač pomocí rukou.

Počítač lze ovládat například hlasem. „Otevři Svatopluk, otevři Svatopluk!“, opakoval monotónním hlasem příkaz pracovník stánku společnosti TurboConsult. Počítač na jeho příkaz otevřel aplikaci www.seznam.cz. Ptala jsem se, proč počítači přikázal, aby otevřel Svatopluka a přitom se na monitoru objevila webová stránka Seznam.cz. „ Každý příkaz musí být co nejstručnější a co nejjednodušší a současně musí být co nejzřetelnější. Mohu dát příkaz „Otevři Word“, ne však „Otevři www.seznam.cz“. Proto jsou aplikace, které nelze jednoduše vyslovit, nahrazeny písmeny. Seznam.cz je nahrazen písmenem S. Písmeno „S“ však na rozdíl od slova „Svatopluk“ nelze vyslovit naprosto zřetelně.“ Podobně neobvyklý příkaz byl „Probuď se!“, po kterém se počítač spustil a příkaz „Usni!“, po kterém se počítač vypnul. Pracovník se usmál a sdělil mi, že k tomu, aby se uživatel naučil ovládat počítač hlasem, je zapotřebí kurz. Tento kurz je pro uživatele s poruchami zraku zdarma. Seznámila jsem se rovněž s projektem FriendlyVox, který umí přečíst noviny. Více informací FrinedlyVox lze najít na https://cz.friendlyvox.com/fvapp-1.850.10/mvc/neni-google-chrome.

Rovněž mě velice zaujala aplikace „Záchranka“, jejímž autorem je pan Filip Maleňák. Jeho kolega mi na stánku ukázal, jak tato aplikace funguje. „Pro použití této aplikace je třeba mít smartphone a operační systém Android nebo IPhone a v něm operační systém App Store. Aplikaci lze stáhnout na Google play.“ Použití aplikace je velice jednoduché, zvládne ji i méně zdatný uživatel, aplikace komunikuje pomocí obrázků i SMS. Navíc dokáže odesílat nouzové zprávy s přesnou lokalizací uživatele. Před jejím použitím je třeba nastavit aplikaci, což znamená vyplnit údaje, např. včetně údaje, že uživatel je neslyšící.

Autorka: Evžena Janovská

 

Na reportáž se můžete podívat zde: