Poradna pro zaměstnavatele

  • 17. 05. 2013
Poradna pro zaměstnavatele
Rozhovor s Hanou Potměšilovou o chystaných změnách v zákonu o zaměstnanosti

 

Poradna pro zaměstnavatele
 
Rozhovor s Hanou Potměšilovou o chystaných změnách v zákonu o zaměstnanosti
 
Charta sociálního podnikání, jejímž spoluzakladatelem je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), zahájila aktivní vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v rámci aktuálně připravovaných změn zákona o zaměstnanosti, který se především týká posuzování a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.
 
Redakce: Nad jakými změnami aktuálně vyjednáváte?
Hana Potměšilová: Hlavními tématy jsou osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) a jejich navrácení do systému posuzování osob se zdravotním postižením pro potřeby běžného i chráněného trhu práce, zavedení náhradního plnění jako přidané hodnoty pouze pro zaměstnavatele s chráněnými pracovními místy a příprava metodiky kontrolingu zaměstnavatelů zdravotně postižených.
 
Redakce: Proč jste se z navrhovaných změn zaměřili právě na tato témata?
Hana Potměšilová: Dlouhodobý vývoj ukazuje, že nejenom osoby se zdravotním postižením potřebují pomoc při vstupu do zaměstnání. Stejně důležitou podporu vidíme ve skupině OZZ, což jsou osoby sice s nejnižším procentem invalidity, nicméně nepobírající invalidní důchod a stávající se nejméně atraktivními na trhu práce. Potřebujeme umět podpořit všechny skupiny osob s hendikepem. U tzv. náhradního plnění se snažíme pomoci s nalezením takového systému, který nepůjde zneužívat. Dlouhodobě je to stín na zaměstnavatelích v rámci chráněného pracovního trhu a my to chceme změnit.
 
Redakce: Kolem jakých změn očekáváte největší diskuzi?
Hana Potměšilová: Nejprve musím konstatovat, že MPSV konečně akceptovalo náš návrh, aby možnost poskytovat náhradní plnění byla pouze přidanou obchodní hodnotou pro ty zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, kteří  se nechají pravidelně kontrovat. Nechají si vymezit nebo zřídit chráněná pracovní místa. A právě na tato místa chceme, aby bylo náhradní plnění vázáno. Charta tuto změnu navrhovala už při přípravách zákona o zaměstnanosti, který začal platit k 1. lednu 2012. Bohužel návrh nebyl akceptován. Nevíme, zda se nám podaří prosadit vše, nicméně náhradní plnění je jeden z nejtěžších, a zároveň prioritních úkolů naší debaty.
Nyní očekáváme největší diskuzi ve věci OZZ a příspěvku na ně dle §78 Zákona o zaměstnanosti.  Jsme si vědomi, že tyto osoby patří často mezi velmi klíčové zaměstnance na chráněném trhu práce a není proto třeba čerpat na ně příspěvek na zvýšené režijní náklady. Příspěvek na mzdové náklady ve výši 8 000 Kč je ale nutný pro udržení konkurenceschopnosti těchto osob. Ze zkušenosti, které má náš nadační fond u zaměstnavatelů z chráněného trhu práce,  OZZ tvoří ve výrobních firmách a organizacích více jak 40 procent týmu zdravotně postižených osob.  Bohužel díky přístupu posudkové služby například v předešlém roce nemalé množství těchto osob, kterým v loňském roce končilo rozhodnutí o přidělení kategorie OZZ,  a které ještě před několika lety pobíraly částečný invalidní důchod, o statut osoby se zdravotním postižením přišla. Jsme připraveni na debatu, která bude zajisté velmi odborná a povede ke konstruktivnímu řešení. Máme zájem o dlouhodobá, nikoliv jednoletá řešení.
 

Zveřejněno s laskavým svolením ředitelky NFOZP Hany Potměšilové

Zdroj: www.nfozp.cz/bulletin/2013-02/index.html