Pomozte zachránit Hmateliér!

  • 24. 11. 2014
Pomozte zachránit Hmateliér!
Darujte zážitkový workshop „Potmě“, kde si můžete hmatové modelování vyzkoušet s klapkami na očích pod vedením nevidomých lektorek. Pomůžete zachránit Hmateliér. Ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé je pracoviště zřizované sdružením Okamžik, kde se nevidomí učí vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny. V této chvíli nemají na provoz v příštím roce žádné finanční prostředky!

Ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé je pracoviště zřizované sdružením Okamžik, kde se nevidomí učí vytvářet dekorativní a užitné předměty z šamotové hlíny. V této chvíli nemají na provoz v příštím roce žádné finanční prostředky! Přečtěte si, prosím, dopis od ředitele sdružení Okamžik a pokud můžete, pomozte zachránit místo, kam s radostí a nadšením chodí tvořit nevidomí!

 

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s mimořádnou prosbou o pomoc při zachování našeho pracoviště Hmateliér (www.hmatelier.cz) a práce konzultantů začleňování nevidomých.

Co se stalo?

Pět let jsme z „evropských“ peněz realizovali dva na sebe navazující projekty v oblasti pracovního uplatnění nevidomých se dvěma soubory činností:

1. vzdělávání a práce konzultantů začleňování nevidomých a 2. vzdělávání a práce lektorů a řemeslníků hmatového modelování ve Hmateliéru.

Pro prvních deset měsíců roku 2015 byla vyhlášena mimořádná výzva z téhož zdroje (www.prahafondy.eu), v rámci které jsme předložili navazující projekt. Předpokládali jsme opětovné získání grantu, neboť náš letos dokončovaný projekt získal v hodnocení 92 ze 100 možných bodů a pro zařazení projektu do úzkého výběru tentokrát postačovalo pouze 50 bodů. Kromě toho letos v září u nás provedli pracovníci MHMP kontrolu tohoto současného projektu s výborným hodnocením. Základní podmínkou k zařazení do grantového řízení však tentokrát byl časový limit. Formálně sice byla vyhlášena desetidenní lhůta pro vkládání projektů, ale de facto byl čas pro jejich vkládání omezen tím, že do řízení budou zařazeny pouze žádosti, které se „vejdou“ do 160 % alokovaných prostředků. Do aplikace Benefit jsme začali vkládat nově připravenou žádost úderem první minuty povoleného vkládání. Benefit však po většinu prvního dne téměř nebo vůbec nefungoval. Vkládání jsme vzhledem k jeho pomalosti a výpadkům dokončili ve 22.30 hodin. Byli jsme přesvědčeni, že limit 160 % nemohl být během prvního dne vkládání naplněn. Avšak za měsíc jsme se dozvěděli, že náš projekt byl vyřazen, jelikož poslední zařazený projekt byl přijat první den vkládání o necelou hodinu dříve. Byli jsme tímto sdělením velmi překvapeni, jelikož jsme se vzhledem k značné nefunkčnosti Benefitu domnívali, že nemohlo být vloženo deklarovaných 97 grantových žádostí. Ale výsledek je neměnný a není proti němu odvolání.

Od ledna na celý rok 2015 proto nemáme žádné prostředky na financování Hmateliéru, na naši osvětovou činnost a na část režijních nákladů Okamžiku. Pro rok 2016 (a dále) se budeme opět ucházet o grantovou podporu z evropských prostředků.

 

 

Jak nám můžete pomoci?

Dobrým typem na firemního dárce, zprostředkováním jakékoliv finanční podpory, např. sbírkou v pracovním týmu, nákupem výrobků Hmateliéru v předvánočním prodeji během prosince (návštěva vždy po telefonické dohodě pondělí – čtvrtek mezi 9 a 16 hod.).

Jakýmkoliv finančním darem zaslaným na náš účet: 6304005/2700.

A vlastně můžete pomoci jakýmkoliv nápadem pro získání prostředků na odměny nevidomým řemeslníkům a lektorům hmatového modelování a pro konzultanty začleňování nevidomých. Mohou to být objednávky na naše prodávané výrobky a služby (věcné dárky pro zaměstnance a partnery, workshopy ve Hmateliéru pro malé skupiny zaměstnanců, školení zaměstnanců firem v pomoci nevidomým aj.)

Odpovíte-li na tento mail, přepošleme ho příslušnému pracovníkovi, který se Vám ozve. Volejte na 733 124 214 Ing. Miroslava Michálka, nebo na 733 124 213 Mgr. Marii Matějů.

S poděkováním za Váš čas a zájem a za dosavadní spolupráci

 

za celý pracovní tým Okamžiku

Miroslav Michálek

předseda a výkonný ředitel