Pomocná ruka pro neziskovky

  • 28. 01. 2013
Jste-li nová nezisková organizace, jistě den co den pátráte po nových informacích. Nejvíce jich jistě najdete na neziskovky.cz

Při zakládání neziskové organizace je někdy velmi složité dopátrat se jak na to. A nejen to. Novou neziskovku čeká mnoho úskalí - jak napsat stanovy, zda se přihlásit u správce daně, kdy a z čeho platit jakou daň, kde se dá získat grant, kdo kde pořádá jaké vzdělávací kurzy... Mnoho z toho, co nevíte, se dozvíte na webovém portálu obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz.

Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravou organizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie.

CÍLE
Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.