Pomoc z firem v městských částech Brna

  • 09. 03. 2015
Pomoc z firem v městských částech Brna
Organizacím, které poskytují sociální služby v jednotlivých brněnských městských částech, se dostává pomoci od firem v rámci naplňování strategie Společenské odpovědnosti firem. Do této strategie spadá řada veřejně prospěšných aktivit a díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“ mohou firmy z Brna zapojovat své zaměstnance skrze firemní dobrovolnictví.

Organizacím, které poskytují sociální služby v jednotlivých brněnských městských částech, se dostává pomoci od firem v rámci naplňování strategie Společenské odpovědnosti firem. Do této strategie spadá řada veřejně prospěšných aktivit a díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“ mohou firmy z Brna zapojovat své zaměstnance skrze firemní dobrovolnictví.

Firma JOBS.EU, která sídlí v Brně–Štýřicích, se rozhodla vypomoci na plese sdružení Veleta v prostorách ZŠ Chalabalova. Možné obavy z toho, jak takové dobrovolnictví vypadá, byly zaměstnankyním firmy rychle vyvráceny. Díky skvělé atmosféře bylo dobrovolnictví příjemné a obohacující pro obě strany. Jak se firma dostala k této pomoci, co pomoc obnášela a proč se rozhodli pomáhat?

Sdružení Veleta a firma JOBS.EU se propojili díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, který realizuje organizace Ratolest Brno a její dobrovolnické centrum. Cílem projektu je vytvořit fungující spolupráci mezi firmami a organizacemi, které poskytují sociální služby a to skrze firemní dobrovolnictví. To představuje jednu z forem naplňování společenské odpovědnosti firem.

Firma byla založena v roce 2005 a zabývá se primárně zprostředkováváním zaměstnání. Pro účast na projektu byla oslovena jednatelka firmy paní doktorka Pavlína Herfortová. Ta se, vzhledem ke své další činnosti v rámci obecně prospěšné společnosti Světýlko, do projektu ráda se svými zaměstnanci zapojila. Nabídnuto bylo konkrétní datum s poptávkou pomoci - výpomoc na plese sdružení Veleta. Nabídka byla přijata bez většího rozmýšlení s nadšením, a tak se mohly zaměstnankyně firmy doslova ze dne na den zúčastnit dobrovolnictví, jehož cílem bylo pomoci s přípravou a organizací plesu.

Na 12. únor byl naplánován již čtvrtý ročník společenského plesu pro klienty Velety a jejich příznivce. Toto sdružení pomáhá lidem se zdravotním postižením k prožívání důstojného a plnohodnotného života. Poskytuje dvě sociální služby, denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. S plesem je každoročně velké množství práce. Je potřeba zajistit občerstvení a jeho přípravu, uzpůsobit a vyzdobit prostory, připravit techniku, rozmístit prezentační a propagační materiály aj.

Letos přípravy probíhaly v mnohem větším poklidu, díky firemním dobrovolnicím. Konkrétně šlo o paní Šilhavou a paní Veselou, které přiložily ruku k dílu a i díky jejich pomoci se stal ples pro mnohé klienty neopakovatelným zážitkem. Že je pomoc firemních dobrovolníků užitečná a potřebná, dokazují i výpovědi zaměstnanců sdružení Veleta. „Perfektní organizace ze strany Ratolesti. Pokud by se podařilo najít firemní dobrovolníky i na další akci, byli bychom moc rádi“, podotýká koordinátorka dobrovolníků a zároveň vedoucí sociálních služeb Velety Olga Matejovová.

V projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“ je garantováno seznámení se s organizací, kde bude pomoc vykonávána, proškolení zaměstnanců, seznámení se s cílovou skupinou konkrétní sociální služby i navázání příjemné atmosféry. Nejde o pouhé předávání kontaktů, bez jakékoli další komunikace a spolupráce. Díky tomuto servisu, který organizace Ratolest Brno nabízí, je celá akce příjemnější a přirozenější pro obě zapojené strany.

Jak říká dobrovolnice z firmy JOBS.EU Bc. Jana Veselá: „Naše prvotní obavy z toho, jak bude celá akce probíhat, nás velmi rychle opustily. Vzhledem k tomu, že v naší práci každý den komunikujeme s lidmi, byly jsme rády, že jsme mohly pomoct i těm, kteří jsou v naší zemi řekněme na okraji společnosti.“

Koordinátorka dobrovolnického centra Ratolesti Brno, Dagmar Štěpánková si s pracovnicemi firmy hned na začátku vyjasnila požadavky, vysvětlila jim, co se od nich bude očekávat a zodpověděla jim i veškeré dotazy k dobrovolnictví. „Tímto způsobem se snažíme dobrovolníky připravit na výkon samotného dobrovolnictví tak, aby pro ně prvotní zkušenost v neziskových službách byla příjemná a nenásilná. Navazujeme neformální vztahy mezi zaměstnanci firem a neziskovými organizacemi. Lidé, kteří jdou dobrovolně pomáhat, se cítí mnohem lépe, když mají možnost se s neziskovým sektorem a konkrétními zaměstnanci dopředu poznat a případně si neformálně popovídat o jejich vzájemné práci,“ říká Dagmar Štěpánková.

Díky zpětným vazbám od neziskových organizací i firem mají zaměstnanci Ratolesti možnost zjišťovat spokojenost se samotným dobrovolnictvím a vylaďovat další případné formy spolupráce. „Bylo hezké vidět, kolik radosti pro klienty tato událost znamenala. Příprava byla velmi jednoduchá, časově nenáročná a pocit z užitečné pomoci nám byl velkým zadostiučiněním.  Pro všechny, kteří o dobrovolnictví v takové formě uvažují - můžeme jen doporučit,“ dodává Jana Veselá.

Tato forma spolupráce však není jediná, se kterou se firmy mohou zapojit do projektu. Mezi další možnosti paří např. i expertní dobrovolnictví. V rámci tohoto typu dobrovolnictví proběhlo setkání, na kterém zástupci z firmy Ogilvy&Mather Morava školili zaměstnance těchto organizací v PR a marketingu. Při expertním dobrovolnictví poskytovali tipy a rady, jak efektivně komunikovat a využívat potenciálu sociálních sítí, co zařadit do komunikačních strategií a jak dávat o své činnosti více vědět široké veřejnosti.

Pro organizace, poskytující sociální služby, to znamená výměnu pracovních zkušeností, profesionalizaci služeb, případně vzdělávání klientů a krátkodobě větší pracovní sílu. Pro firmy se nabízí možnost spolupodílet se na životě ve svém okolí, pomáhat řešit a reagovat na aktuální situaci. Firmy svým zaměstnancům takto umožňují nové zkušenosti, ke kterým by se možná jinak nedostali a zároveň tím u nich posilují loajalitu ke své firmě.

Firemní dobrovolnictví se tak stává dalším benefitem, který mohou firmy svým zaměstnancům nabídnout.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

PR oddělení a Dobrovolnické centrum Ratolest Brno

Mgr. Veronika Křížková, pracovnice PR oddělení, veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776