Pomáhejte s OC Olympia Teplice

  • 30. 06. 2016
Pomáhejte s OC Olympia Teplice
Rádi tlumočíme výzvu OC Olympia Teplice, které pořádá sbírku ve spolupráci s nadací Život dětem.

Rádi tlumočíme výzvu OC Olympia Teplice, které pořádá sbírku ve spolupráci s nadací Život dětem:

Dobročinný projekt s nadací Život dětem

Filip, Lukáš a Tomáš....to jsou tři úžasní chlapci, kteří potřebují naši pomoc...pomozte jim spolu s námi.

Ve spolupráci s nadací Život dětem jsme připravili na léto dobročinnou sbírku pro tři chlapce z ústeckého kraje.

V loňském roce proběhl velmi úspěšně první ročník tohoto projektu, kdy jsme s Vaší milou pomoci zaplatili Michalce dva rehabilitační pobyty v Klímkovicích. Ty dívence velmi pomohly, rodina posílá fotky a děkuje ještě jednou za Vaši milou pomoc. 

V letošním roce bychom Vám rádi představili Filipa, Lukáška a Tomáše. Každého z chlapců potkalo trápení se zdravím a my můžeme jim a jejich rodinám pomoci jejich trápení trochu ulehčit a dětem pomoci prožít plnohodnotnější život. Společně.

Jak můžete pomoci?

1/ zakoupení srdíčkové samolepky na min. cenu 50 Kč. Samolepku koupíte na info stánku nebo Vám ji ve vybraných dnech nabídne hosteska z košíčku na pasáži. Vybrané peníze za samolepky budou rovným dílem rozděleny mezi chlapce. Samolepku si můžete odnést na památku domů nebo ji nalepit na srdíčkovou nástěnku v centru (u info stánku).

2/ zasláním finančního příspěvku přímo na účet nadace 83297339/0800. Pro tento případ má každý chlapec přidělený svůj variabilní symbol:

VS pro Filipa je 41501

VS pro Lukáše je 41502

VS pro Tomáše je 41503

Na srdíčkové nástěnce bude 1x týdně aktualizována vybraná částka. Prodej samolepek bude zahájen již 30.6.2016.

Díky přibývajícím srdíčkům hezky uvidíme, jak se pomoc pro chlapce naplňuje. Sbírka končí 25.8.2016.

Vybrané peníze budou rodinám předány v sobotu 27.8.2016 v rámci programu pro děti s názvem "Hurá do školy".

Velice děkujeme za Vaši milou pomoc.

Sbírka je povolena Magistrátem hl.m. Praha, č.j. S-MHMP/988162/2014. Pořadatelem sbírky je nadace Život dětem o.p.s. IČ 70105031.

Zdroj: www.olympiateplice.cz/akce/pomahejte-s-nami