Pomáháte druhým? VŠEM teď pomůže vám.

  • 05. 08. 2013
Pomáháte druhým? VŠEM teď pomůže vám.
Nový směr vzdělávacího projektu Studium VŠEM Vysoké školy ekonomie a managementu umožňuje nyní zaměstnancům nestátních neziskových organizací (NGO) studovat v rámci speciálního stipendijního programu za velmi výhodných podmínek nebo zcela zdarma. Tisková zpráva VŠEM

Nový směr vzdělávacího projektu Studium VŠEM Vysoké školy ekonomie a managementu umožňuje nyní zaměstnancům nestátních neziskových organizací (NGO) studovat v rámci speciálního stipendijního programu za velmi výhodných podmínek nebo zcela zdarma.

Projekt vznikl s myšlenkou podpořit ty, kteří pomáhají ostatním a pracují v neziskovém sektoru. Škola proto vytvořila program Stipendium VŠEM pro zaměstnance NGO, který umožňuje čerpat slevu na studium v rozsahu 25 až 100% ze studijních poplatků. Obsahem celého stipendia není pouze finanční pomoc, ale i materiální a metodická podpora. Stipendium se navíc vztahuje na všechny studijní obory na bakalářském i magisterském stupni.

Cílem samotného projektu je přispět k odstranění bariér v přístupu ke vzdělávání. Škola toho dociluje také díky unikátní modulové struktuře studia, která nabízí řadu výhod pro zaměstnané studenty např. v podobě výuky a zkoušek o víkendech. Dalším pozitivem je bezbariérový přístup v celé škole.

Cesta k získání či doplnění potřebného vysokoškolského vzdělání je zase o něco příznivější pro lidi, kteří dělají náš svět lepším. Více informací o Vysoké škole ekonomii a managementu na adrese www.vsem.cz/.

5.8.2013