Pomáhání dává mému životu nový rozměr

  • 30. 08. 2013
Pomáhání dává mému životu nový rozměr
„Je samozřejmostí pomáhat? Co to přináší pomáhajícímu?“, na tyto a další otázky jsem se zeptala naší nové spolupracovnice Evženy Janovské, která se stejně jako my rozhodla podpořit nezikovky tím, co umí. Jsem velmi potěšena, že mohu paní Evženu přivítat v našem nevelkém kolektivu a velmi se těším na její zajímavé články. Ostatně posuďte sami, jaký úžasný člověk se k nám připojil…

„Je samozřejmostí pomáhat? Co to přináší pomáhajícímu?“, na tyto a další otázky jsem se zeptala naší nové spolupracovnice Evženy Janovské, která se stejně jako my rozhodla podpořit nezikovky tím, co umí. Evžena žije v Praze, je specialistka na výživu, zajímá se nejen o vše, co souvisí s výživou, stravováním, zdravím a zdravým životním stylem, ale také o kulturu, o všechny zajímavé akce, zkrátka o vše, co se děje kolem ní a také ráda píše. Sbírá recepty, má ráda vaření, přírodu, četbu,ruční práce i výrobu bižuterie.

Jsem velmi potěšena, že mohu paní Evženu přivítat v našem nevelkém kolektivu a velmi se těším na její zajímavé články. Ostatně posuďte sami, jaký úžasný člověk se k nám připojil…

 

Proč jste se rozhodla zapojit se do pomoci neziskovým organizacím?

Neziskové organizace jsou profesionálové v poskytování pomoci druhým. Chci, aby moje pomoc byla dostupná co nejvíce lidem. Neziskové organizace nabízejí široké možnosti pomoci, a to je další důvod mého rozhodnutí zapojit se do pomoci neziskovým organizacím.

 

V jaké oblasti jste se rozhodla pomáhat a co konkrétně nabízíte?

Rozhodla jsem se pomáhat v oblasti, ve které mám vzdělání i zkušenosti. Moje pomoc bude spočívat v psaní článků, reportáží i rozhovorů. Chci psát nejen o pomáhání druhým, tj. propagovat pomáhání druhým, ale také o zdraví, výživě, moje články budou také obsahovat rady. A to už se dostávám ke druhé části své nabídky pomoci. Strava má velký vliv na zdraví i na kvalitu života, bez nadsázky lze říci, že člověk je to, co jí. Jako specialistka na výživu jsem se rozhodla využít své vzdělání v oboru nutriční terapeut a radit druhým v oblasti výživy, zdravým i nemocným. Chci poradit každému, kdo to bude potřebovat, může to být nejen nemocný člověk, který potřebuje poradit s dietou, ale i někdo kdo potřebuje zhubnout nebo naopak přibrat nebo poradit, jak se má zdravě stravovat. Moje doporučení se budou týkat stravy, pohybu, odpočinku, součástí mé pomoci bude také sestavení vzorového jídelníčku včetně receptů. Oblast mé pomoci se týká i přednášek o zdraví, výživě. Mohu též vypomoci s výukou vaření a radami týkající se vaření. A bude-li třeba, mohu vypomoci i v běžné administrativě. Může to být např. zadávání dat do PC, kopírování, scanování, tvorba tabulek, grafů, archivování, výpomoc v recepci, zařizování některých akcí apod.

Může se na Vás obrátit i někdo, kdo se setká s Vaší nabídkou pomoci, ale není handicapovaný, ani to nebude pomoc neziskovce?

Samozřejmě. Nabízím svoji pomoc každému, kdo ji bude potřebovat, bez ohledu na to jestli je handicapovaný nebo ne. Dotyčný potřebný nebo potřebná organizace nemusí být z Prahy, lze se se mnou spojit i prostřednictvím skype.

Máte s dobrovolnictvím již nějaké jiné zkušenosti?

Ráda se s Vámi podělím o jednu krásnou zkušenost jako dobrovolnice. Letos v dubnu jsem měla přednášku v Nadaci Veselý senior na téma výživa seniorů. Na přednášku jsem se připravovala s pocitem, že pomohu seniorům orientovat se ve stravě, s chutí jsem uvažovala o všem, co by mohlo zajímat moje posluchače v oblasti výživy, a netušila jsem, jak hodně budu obdarovaná. Ráda pomáhám, dělat dobro je moje druhá přirozenost a proto jsem si myslela, že mojí odměnou budou pozorní posluchači a dobrý pocit, že moje dovednosti posloužily druhým. Ale vůbec mi nenapadlo, že moje posluchačky mě svým příkladem poučí, že být aktivní není vyhrazeno mladým a lidem středního věku, aktivní mohou být i dříve narození, člověk může být aktivní i v 80 ti letech. Přivítání bylo milé, kromě organizátorky a šálku kávy mě přivítaly dámy staršího věku sršící optimismem a chutí do života. Dámám se líbila moje přednáška, pozorně naslouchaly, ptaly se. Rozloučily se se mnou s úsměvem a předaly mi něco ze svého optimismu a elánu. Bylo to krásně strávené dubnové dopoledne.

 

Využila jste někdy Vy nebo někdo z Vašich blízkých služeb některé z neziskových organizací?

Služeb neziskových organizací jsem zatím nevyužila ani nikdo z blízkých, jsem si však vědoma, že se to může změnit. Člověk nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoc, pomoc může potřebovat kdokoli. Letos v červnu určitě mnozí postižení povodní ocenili nezištnou pomoc druhých.

Co o neziskovém sektoru obecně víte? Myslíte, že o této oblasti dostává veřejnost dostatek informací?

Neziskový sektor zahrnuje veřejně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadační fondy, církevní organizace. Pole působnosti je široké, sportovní, kulturní, sociální, politické, vzdělávací, zaměření se jen na určitou cílovou skupinu, vyřešení jednoho konkrétního problému apod. Ale jedno je společné, posláním neziskových organizací je činnost, aktivita, ne zisk. Činnost neziskového sektoru nepřináší svým zakladatelům zisky. Neziskový sektor sdružuje dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat druhým. Myslím si, že veřejnost nemá dostatek informací o neziskovém sektoru a je potřeba vnést světlo do této oblasti. Mnohé informace, které má veřejnost o neziskovém sektoru, jsou povrchní nebo bývají zkreslené. Mnoho lidí neví o širokém spektru činností neziskového sektoru.


Mělo by být pro každého samozřejmé, že to, co umí, nabídne ve prospěch ostatních i zdarma? Proč by pro každého mělo být samozřejmostí pomáhat? Co to přináší Vám?

Dávání obohacuje život dárce i obdarovaného, nemusí se jednat o peníze nebo věcné dary, ale může se jednat o službu. Člověk je stvořen jako tvor společenský, je stvořen k vytváření vztahů, normální je pomáhat, dávat své schopnosti a dovednosti do služeb druhým. Jsem přesvědčená, že nikdo nežije pro sebe, jestliže ano, jeho život je chudý, bez ohledu na jeho majetkové poměry a možnosti zábavy, protože jeho životu chybí důležitý rozměr. Rozměr, který obohacuje život. To, že je normální pomáhat, nás učí i příroda, není třeba chodit daleko, je známé, že pes je nejen přítel člověka, ale také, že mu rád pomáhá. Pomáhání nemá být zúženo pouze na okruh rodiny, příbuzných a přátel. Život je koloběh ustavičného dávání a braní, někdo někomu pomůže a dotyčný zase pomůže jinému. Pomáháním člověk vnitřně roste, stává se lepším, lidštějším. Pomáhání mi přináší radost, štěstí, obohacuje mě, naplňuje můj život, dává mému životu nový rozměr.

 

Děkuji za rozhovor.

Za BuduPomahat.cz Hanka