Podpořme darování kostní dřeně v Hradci Králové

  • 09. 10. 2014
Podpořme darování kostní dřeně v Hradci Králové
Poslední veřejný koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v rámci kampaně Policie ČR Podpořme darování kostní dřeně se uskuteční 12. října v Hradci Králové. Záštitu nad ním převzal 1. náměstek primátora statutárního města Hradec Králové Ing. Martin Soukup. A protože ho často vídáme na různých akcích z oblasti neziskového sektoru, dovolili jsme si položit mu několik otázek.

 

Poslední veřejný koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v rámci kampaně Policie ČR Podpořme darování kostní dřeně se uskuteční 12. října v Hradci Králové. Záštitu nad ním převzal 1. náměstek primátora statutárního města Hradec Králové Ing. Martin Soukup. A protože ho často vídáme na různých akcích z oblasti neziskového sektoru, dovolili jsme si položit mu několik otázek.

 

Je pro Vás záštita něčím osobní?
Ano je. Jsem již několik let registrován jako potencionální dárce v registru kostní dřeně. Bohužel se zatím nenašel vhodný příjemce, tak čekám a rád bych se dočkal.

Máte bohaté zkušenosti s podporou různých dobročinných aktivit. V čem je podle Vás "nezisková" oblast jiná než komerční?
Především nezisková oblast má řešit projekty, kde nečekáme finanční zisk nebo ho ani čekat nelze. Je to něco jako veřejná služba. Vyplnění určitého prostoru.
 

Co Vy osobně považujete na neziskových organizacích za nejdůležitější?
Že vůbec jsou. Že se vůbec najde někdo, kdo do toho jde, kdo organizuje, kdo papíruje a hlavně kdo pomáhá.  Řekl bych, že bez neziskových organizací a projektů bychom byli chudší, něco by scházelo.

Jakými způsoby podporujete neziskovky Vy osobně?
Já osobně? Sleduji, co se děje kolem mě. Vyberu si pár projektů a něco málo přidám… Dělá mi to radost.

Jak motivujete veřejnost k podpoře neziskových organizací?

To je těžká otázka. V Hradci jsme v minulosti založili Festival sociálních služeb, ale neziskové projekty jsou i v kultuře, ve sportu a jinde… Děláme všeobecnou osvětu…, ale cítím, že to stále nestačí.

Co jste schopen pro neziskové organizace udělat jako představitel města?

Jeden hlas určitě nestačí, politika je uměním možného, dohoda. Ne každý má sociální cítění, empatii.  Jedině společným úsilím odpovědných může být zajištěna podpora neziskovému sektoru. Hradec Králové má tzv. Fond 5P, ze kterého formou grantů podporuje již léta různé projekty, a to jakousi formou dofinancování. A funguje to.
 

Děkujeme za rozhovor.