Pochod v modrém

  • 08. 04. 2014
Pochod v modrém
Sobotní pochod v modrém byl závěrečnou tečkou akcí spojených se Světovým dnem porozumění autismu, jeichž pořadatelem bylo občanské sdružení APLA. Modrá barva je symbolem porozumění a komunikace, oblasti, ve které mají lidé s autismem největší problémy.

Sobotní pochod v modrém byl závěrečnou tečkou akcí spojených se Světovým dnem porozumění autismu, jejichž pořadatelem bylo občanské sdružení APLA. Modrá barva je symbolem porozumění a komunikace, oblasti, ve které mají lidé s autismem největší problémy.

 
Průběh pochodu v modrém
 

Pochod v modrém začal v sobotu 5.4 2014 ve 14:00 na Strossmayerově náměstí v Praze. Před kostelem sv. Antonína na Strossmayerově náměstí se sešli klienti a příznivci APLA i jejich příbuzní. Nechyběli ani pracovníci občanského sdružení APLA. Všichni v modrém oblečení a nejen to, modré byly i balónky, které pracovníci APLA nafoukli a předali klientům. Klienti dostali papírky, na které napsali svá přání a přivázali je k balónkům. Potom se průvod vydal přes Letenské sady do Stromovky. U „kyvadla“ v Letenských sadech bylo možné nejen vidět běžce půlmaratonu, byla zde také pořízena skupinová fotografie a vypuštěny modré balónky s přáními. Cesta průvodu vedla Letenskými sady do Stromovky, kde byl cíl pochodu a také piknink. „Tento rok pořádáme pochod v modrém podruhé, loni jsme ho uspořádali ve svatém Janu pod Skalou u Berouna. Letos jsme se rozhodli pro pražskou Stromovku,“ vysvětluje mi paní Alena Sojková, jedna z pracovnic APLA. Dozvídám se také, že cílem pochodu a pikniku je společné setkání, porozumění a komunikace, nejvíce problematické oblasti pro lidi s autismem. A nejen pro ně, díky moderním technlogiím i pro mnohé z nás. Mnoho lidí, kteří nemají autismus, upřednostňují komunikaci prostřednictívm e-mailu a sociálních sítí před osobním setkáním.

 

Během cesty do Stromovky poznávám, že lidé s autismem nejsou pouze zamyšlení, mlčenliví extrémní introverti, kteří maximálně odpovídají co nejstručněji na otázky. V některých případech a při některých příležitostech mohou být velice společenští a komunikativní. Mým společníkem na cestě i během pikniku byl jeden z klientů APLA, pan Filip. Pan Filip se ukázal jako milý a příjemný společník, hovořil o své práci, kterou mu zprostředkovala APLA, o svých zálibách, běhu a józe. Cesta rychle ubíhala a brzy jsme došli do Stromovky, kde byl cíl pochodu a také piknik. Ve Stromovce nás čekalo občerstvení, které připravili příznivci a příbuzní klientů APLA, příjemné popovídání a nechyběla ani lukostřelba a zpěv při kytaře. Při příjemné atmosféře a krásném počasí čas rychle uplynul a brzy nastal večer a s ním i čas rozloučit se.

 

Pochodem v modrém skončily Světové dni porozumění autismu, neměla by však skončit snaha navzájem si porozumět a umět mezi sebou komunikovat.

Co je autismus

Mnoho lidí si představuje lidi s autismem jako geniálního introverta Rain Mana, hrdinu stejnojmenného filmu. To je velmi zkreslená představa. Lidé s autismem mají různou míru inteligence i různou míru samostatnosti. Liší se také projevy, které jsou velmi rozmanité, u každého člověka s autismem se tato porucha projevuje jiným způsobem.

Autismus je jedna z vrozených poruch některých mozkových funkcí, která se projevuje již v raném dětství. Vlivem této poruchy dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, následkem toho je jeho svět jiný než náš. Duševní vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus bývá doprovázen specifickými vzorci chování, např. vyžadováním neměnného prostředí a rutinní činnosti. Lidé s autismem rozruší i sebemenší změna v jejich denním programu nebo v prostředí, ve kterém žijí. Na tuto situaci reagují mnohdy nepřiměřeně, např. záchvaty vzteku

Stručné představení občanského sdružení APLA

APLA je zkratka pro Asociaci pomáhající lidem s autismem. Jedná se o občanské sdružení, které poskytuje lidem s autismem psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací služby. APLA má dva cíle, kterými jsou komplexní a systematická odborná pomoc lidem s autismem a konkrétní všestranná podpora jejich rodin. Více informací o občanském sdružení APLA, jeho činnosti, aktivitách a také o autismu můžete najít na http://www.praha.apla.cz/

Více o akci najdete zde: www.facebook.com/media/set/

Autorka: Evžena Janovská