Pochod podpořil oběti domácího násilí

  • 25. 09. 2019
Pochod podpořil oběti domácího násilí

Již pošesté se uskutečnil v sobotu 21. září v Divoké Šárce v Praze charitativní pochod Šlapeme násilí na paty. Na konto neziskového centra ACORUS, které ho každoročně pořádá, se díky tomu připsala částka 40 tisíc korun. K tomu ještě přibude dalších 90 000,- Kč od Nadace ČEZ. "Stop domácímu násilí" je jedním z podpořených projektů díky mobilní aplikaci EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem.

"Velmi vítáme, že v naší společnosti přestává být domácí násilí tabu. Vyhledat pomoc je tak pro jeho oběti mnohem snazší. Nemusí se tolik bát, že jejich okolí bude situaci bagatelizovat,"  vysvětluje Jaroslava Chaloupková,  ředitelka neziskového centra ACORUS.

2 500 kilometrů proti domácímu násilí
Tolik celkem nachodili účastníci sobotního pochodu Šlapeme násilí na paty malebným Šáreckým údolím. Odpolední doprovodný program v kempu Džbán zahájila herečka Ivana Jirešová, která také podepisovala v cíli účastníkům diplomy. Na podiu se vystřídala řada hudebních uskupení - AsiHlasy a TakyHlasy, zpěvačka Diva Baara a skupiny The Conditionals a Floorless.
Pochod se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Městské části Praha 6 a Nadace O2. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, přátelům ACORUSu a účastníkům pochodu. Dále děkujeme Deníku, Rádiu Kiss a Country Rádiu, časopisům Vaše 6, Euro, Maminčin Puntík, Puntík, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství Mladá fronta, firmám Big Media, Albert, Mars ČR, Coca-Cola HBC, Helma, Antalis, Festina Lente, Kantu, Nuppo a Annabis. Velký dík dále patří partnerům doprovodného programu, kterými letos byl klub Kiwanis, Rugby Club Tatra Smíchov a Věda nás baví.
 
ACORUS pomáhá obětem domácího násilí
Centrum ACORUS nabízí - jako jedna z mála organizací - kromě poradenství také ubytování v azylovém domě s utajenou adresou.  Komplex odborných služeb je zde poskytován 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Na nonstop telefonní lince je vyhodnocena situace volajících a v případě akutního ohrožení zdraví  nebo  života existuje  možnost okamžitého  krizového ubytování.  V ambulantní poradně ACORUS poskytuje odborné sociálně právní poradenství, psychoterapii a právní informace.

V loňském roce využilo odborných služeb ACORUSu celkem 287 osob ohrožených domácím násilím. ACORUS jim bezplatně poskytl  7 853  třicetiminutových odborných konzultací.