PO ONKOLOGICKÉM ONEMOCNĚNÍ JE NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PROBLÉM TEĎ POMŮŽE AMELIE

  • 18. 11. 2013
PO ONKOLOGICKÉM ONEMOCNĚNÍ JE NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PROBLÉM TEĎ POMŮŽE AMELIE
Vybíráme účastníky ze Středočeského kraje do druhého běhu interaktivního vzdělávacího programu občanského sdružení Amelie Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.

Tisková zpráva
 

Praha a Středočeský kraj, listopad 2013. – Alena Klabanová pracovala celý život jako účetní nebo hlavní účetní ve středně velkých i velkých firmách. Pak onemocněla rakovinou, uzdravila se a nyní je doma. Chce se vrátit do zaměstnání – ale nedaří se jí to: „Hledám práci již rok a půl a zatím bez úspěchu,“ říká. Teď ale doufá, že se to změní. Je jednou z účastnic prvního běhu vzdělávacího programu občanského sdružení Amelie Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, do kterého v září nastoupilo 9 žen a 3 muži. Ten by je k vytouženému zaměstnání měl dovést. 

 

Další zájemci ze Středočeského kraje se nyní mohou hlásit do druhého běhu programu, kde je ještě několik míst volných. Začíná v polovině ledna, trvá 5 měsíců a zahrnuje 11 dvou až tří dílných seminářů, samostatnou i skupinovou práci a individuální poradenství.  Skupina se schází průměrně dvakrát až třikrát týdně nejčastěji v dopoledních hodinách.

 

„Lidé, kteří onemocní rakovinou, se často dostávají do společenské izolace. To je připravuje o elán, příležitosti, sebedůvěru,“ říká zakladatelka Amelie Pavla Tichá. „I když je léčba úspěšná, vracejí se do normálního života oslabení a před sebou mají další zkoušky. Čelí obavám některých zaměstnavatelů člověka po rakovině přijmout nebo těžko hledají částečný úvazek, který jejich kondici často vyhovuje lépe než plné pracovní vytížení,“ dodává Pavla Tichá.

 

Vzdělávací program občanského sdružení Amelie podpořený finančními prostředky Evropského sociálního fondu cíleně snižuje vnitřní i vnější bariéry, které lidem po onkologické nemoci brání v návratu do zaměstnání.  

-          Posiluje schopnost účastníků hledat práci profesionálně a s vírou v úspěch.

-          Nabízí jim k řešení situace, kterými budou pak procházet v zaměstnání.

-          Umožňuje jim vyzkoušet si vše nanečisto.

-          Účastníci absolvují dvě simulovaná výběrová řízení u spolupracujících zaměstnavatelů.

-          Program podporuje sdílení a vzájemnou pomoc lidí v podobné životní situaci.

-          Rozhodne-li se zaměstnavatel přijmout účastníka programu, může získat mzdový příspěvek.

-          Dva z účastníků přijme do zaměstnání Amelie.

 

Účastnící prvního běhu se na řešení hlavních úkolů teprve chystají. Ale shodně říkají, že již nyní umí hledat práci lépe, než to dělali před tím. „Pochopila jsem smysl motivačního dopisu, ten jsem dříve podceňovala,“ říká další z nich, Jitka Houšková. „Dobře napsaný motivační dopis mě může dovést k výběrovému řízení. Také jsem si lépe uvědomila své silné stránky. Dřív jsem je považovala celkem za samozřejmost. Nepřemýšlela jsem o tom, jak moc je důležité se vhodně prezentovat hned při odpovědi na inzerát.“
I Aleně Klabanové program podle jejích slov již hodně dal: „Dříve jsem hodně pracovala a ve volném čase chodila mezi lidi, do společnosti, za kulturou. O to mě pak nemoc připravila. Ale tady vidím, že v tom nejsem sama, a to mi pomáhá. V kurzu jsou většinou mladší lidé než já, a stejně mají problém najít si po nemoci zaměstnání.“

 

Ve druhém cyklu programu je místo pro maximálně dvacet účastníků. Mohou se do něj hlásit zájemci ze Středočeského kraje v produktivním věku, kteří jsou vyléčení (jejich nemoc ustoupila a onkologický nález je negativní) a pobírají některý stupeň invalidního důchodu.  

 

Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologickém onemocnění má celkem 4 cykly, byl zahájen v dubnu 2013 a skončí v březnu 2015. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR a díky tomu je pro účastníky zdarma. Více informací na webových stránkách Amelie (odkaz zde)

 
Nebo kontaktujte:

Terezu Žílovou (vedení projektu), e-mail: projekteu@amelie-os.cz, tel: 608 458 302
Jitku Polanskou (komunikace a PR), e-mail: pr@amelie-os.cz, tel: 602 233 774

 
DALŠÍ INFORMACE:

Proč je vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci užitečný?

1/ Počet lidí v produktivním věku, kteří prodělali rakovinu a usilují o návrat do zaměstnání, roste. Příčinou je kombinace více faktorů: prodlužování průměrného věku, zátěžový životní styl, ale i nové progresivní metody včasné diagnostiky a léčby, které zvyšují pravděpodobnost vyléčení.

 

2/ Lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, často nemohou pracovat na plný úvazek a ne vždy se mohou či chtějí vrátit ke své původní profesi. Potřebují podporu při hledání nových možností seberealizace.

 

3/ Vzdělávací program navazuje na práci státních institucí, jako jsou Úřady práce či sociální odbory městských úřadů, které nemají možnost poskytovat lidem po onkologické nemoci cílenou pomoc - věnují se jim v rámci širší skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Další pomoc mohou lidé po rakovině najít u pacientských sdružení i jiných neziskových organizací. Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci ale jako jediný poskytuje komplexní podporu při návratu do zaměstnání.  

 
O rakovině

V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě. V ČR bylo loni více než 400 000 lidí, kteří prodělali nebo mají onkologické onemocnění. Předpokládá se, že do roku 2030 vzroste jejich počet až 3x. Ročně přibyde více než 75 000 nových onkologických pacientů. Na první tři místa z hlediska četnosti onkologických onemocnění u žen patří nádory prsu, tlustého střeva rekta, děložního hrdla a u mužů je to nádor prostaty, tlustého střeva a rekta a nádor plic. Česká republika dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Více informací v tiskové zprávě České onkologické společnosti na tomto odkazu (jsou zpracovány údaje pouze do roku 2010).

 

Vzdělávací program Návrat do zaměstnání po onkologickém onemocnění Amelie, o.s.

·         Poskytuje komplexní – kariérní, profesní, sociální i psychologické - odborné poradenství.

·         Umožňuje placenou pracovní praxi u dojednaných zaměstnavatelů.

·         Na pracovní místo pro účastníka programu může zaměstnavatel získat mzdový příspěvek.

O Amelii

Občanské sdružení Amelie již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onkologickým onemocněním vyvstanou, a to před, v průběhu i po skončení léčby. Činnost odborníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna. Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a akreditované vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých.