Plyšáci se okoukají, dobré vztahy trvají a zážitky jsou napořád.

  • 12. 02. 2014
Plyšáci se okoukají, dobré vztahy trvají a zážitky jsou napořád.
KLUCI Z DĚTSKÉHO DOMOVA POTŘEBUJÍ TVOJÍ PODPORU! Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Je jím podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Projekt je v tuto chvíli podpořen Evropských sociálním fondem ČR Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.

 

Hledáme zkušené, trpělivé a kreativní muže, kteří chtějí podpořit kluky z dětských domovů a zvýšit jejich šanci na bezproblémové začlenění do společnosti.

 

Proč muže? V životě kluků z DD chybějí pozitivní neprofesionální mužské vzory.

 

Co vyžadujeme? Ochotu zúčastnit se školení a po dva roky se věnovat klientovi.

 

Co jako Patron získáš? Poznáš zajímavé muže, získáš odbornou podporu a uděláš užitečnou a smysluplnou věc.

 

Pro podporu Patronů hledáme také:

 

FIREMNÍ TÝMY - které by podporovaly Patrony (dobrovolníky) ze svých řad finančně (např. pokrytím nákladů akcí s klukama z ústavní péče) nebo časem, materiálem, tipem, podporou nebo jinou formou, která umožní uskutečnění patronských aktivit. Další možností je firemní patronát konkrétního dětského domova a jeho dospívajících mladíků.

 

ŽENY - vítanou formou pomoci a podpory jsou finanční a materiální příspěvky, propagace a různorodá podpora dalších aktivit projektu.

 

Individuálním zájemcům o patronství i firemním týmům nabízíme:

 

Odborné proškolení v metodice práce s klienty, pravidelné supervize s dalšími patrony a individuální podporu po celou dobu projektu. Součástí je i vhodná publicita a možná realizace patronských projektů dle představ firmy.

 

Zaujal Tě projekt? Chceš se stát Patronem nebo máš jiný nápad?

 

Navštiv www.ipatron.cz a nebo kontaktuj manažera projektu Lukáše Talpu (603 219 926, lukas.talpa@ilom.cz). Pro zájemce o patronství nabízíme informační schůzky.

 

Patron je společným projektem Ligy otevřených mužů (LOM) a Múz dětem. Je jím podporována schopnost mladých mužů ve věku 17 – 21 let vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.
Projekt je v tuto chvíli podpořen Evropských sociálním fondem ČR Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem ČR.
 

 

 

www.ipatron.cz