Personální obměnu vedoucí pozice protidrogové politiky vítají i odborníci z neziskového sektoru

  • 29. 03. 2022
Personální obměnu vedoucí pozice protidrogové politiky vítají i odborníci z neziskového sektoru

Praha, 29.3.2022 - Česká asociace streetwork vítá návrat Jindřicha Vobořila na místo národního protidrogového koordinátora. Jeho odborným konzultantem bude bývalý vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík, který bude o důležitých bodech české protidrogové politiky mluvit tento čtvrtek na diskuzním setkání ČAS od ČASU pořádaném v Knihovně Václava Havla.

Jindřich Vobořil působil ve funkci národního protidrogového koordinátora od roku 2010 až do roku 2018, kdy z ní odstoupil kvůli neshodám s tehdejším premiérem Andrejem Babišem. Ve funkci ho vystřídala Jarmila Vedralová, jejíž zvolení však bylo kritizováno řadou odborníků i organizací. Asociace neziskových organizací ji dokonce vyzývala k opuštění úřadu kvůli nedostatečným kompetencím i kontraproduktivnímu vedení protidrogové politiky. V reakci na její působení v úřadě opustil v říjnu loňského roku post vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti po dvaceti letech v této funkci i Viktor Mravčík.

Po únorovém návratu Jindřicha Vobořila na místo národního protidrogového koordinátora začne Viktor Mravčík působit v jeho týmu jako odborný konzultant. „Chtěl bych pomoci restartovat protidrogovou politiku tak, aby mířila moderním a racionálním směrem. Je potřeba upřednostňovat taková opatření a strategie, které fungují, jsou podloženy důkazy a mají ty nejlepší předpoklady k pozitivní změně v oblasti zdraví a společenského blahobytu,” říká Viktor Mravčík a dodává, že mezi konkrétní kroky takto vedené strategie patří například přehodnocení stávajícího nastavení prohibice některých návykových látek nebo uplatňování účinných harm reduction metod a nástrojů.

Podle České asociace streetwork je Vobořilův i Mravčíkův návrat slibnou příležitostí ke srovnání poměrů protidrogové politiky a obnovení jejího správného směřování. „Očekáváme podporu adiktologických sociálních služeb směrem k jejich kvalitě a dostupnosti. Rádi bychom s nimi spolupracovali v tématu dětské adiktologie a prevence u dětí a dospívajících, kterou pokládáme v budoucnosti protidrogové politiky za klíčovou.” komentuje za Českou asociaci streetwork její ředitelka Martina Zikmundová.

O ideálním nastavení tuzemské protidrogové politiky, otázce dekriminalizace některých návykových látek či vztahu prevence a represivních opatření bude Viktor Mravčík hovořit na diskuzním setkání ČAS od ČASU, které se koná v Knihovně Václava Havla ve čtvrtek 31.3. v 19 hodin.

﹡﹡﹡

Projekt “ČAS od ČASU diskuzní klub. Budování skutečné sociální sítě” s číslem 62500-2019-003-007 realizuje Česká asociace streetwork, z.s. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Funds, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.