Pečení pro dobrou věc

  • 18. 10. 2013
Pečení pro dobrou věc
Pečení pro dobrou věc je název akce pořádané každou třetí středu v měsíci Nadačním fondem Slunce pro všechny. Nadační fond Slunce pro všechny podporuje děti i dospělé se speciálními potřebami.

Pečení pro dobrou věc je název akce pořádané každou třetí středu v měsíci Nadačním fondem Slunce pro všechny. Nadační fond Slunce pro všechny podporuje děti i dospělé se speciálními potřebami. Více informací nejen o akci Pečení pro dobrou věc, ale i o Nadačním fondu Slunce pro všechny mi sdělila ředitelka a spoluzakladatelka Nadačního fondu PaeDr. Blanka Dvořáková.

Pečení pro dobrou věc je pravidelná akce Nadačního fondu Slunce pro všechny, jak tato akce vznikla a jaký má účel?

Inspirací ke vzniku akce Pečení pro dobrou věc nám byla akce Pečení pro děti. Rozhodli jsme se, že něco podobného bude pravidelně i u nás v Unhošti. Každou třetí středu v měsíci napečou naši klienti výborné koláče, které můžete ochutnat v naší kavárně Slunce nebo u stánků, kde prodáváme výrobky klientů. Naši klienti jsou rádi, že se do akce zapojí, cítí se užiteční, ale to není jediný cíl této akce. Zakoupením výrobků u našich stánků a také koláčů přispějete na činnost Nadačního fondu Slunce pro všechny. Naši klienti jsou velice zruční, podívejte se na naše stánky a také byste si neměla nechat ujít posezení v naší kavárně Slunce a ochutnání našich koláčů.

Děkuji, na to se těším. Má akce Pečení pro radost pravidelný program?

Každý měsíc se návštěvníci akce mohou těšit na koláče, pečené našimi klienty a na příjemné posezení v naší kavárně Slunce a mohou si koupit výrobky našich klientů, a také na překvapení, které je pokaždé jiné, např. letos v září to bylo vystoupení kouzelníka a klauna.

Pořádáte kromě akce Pečení pro radost další benefiční akce?

Ano. Pořádáme benefiční koncerty, na kterých vystupují zdarma známí umělci i žáci naší speciální školy Slunce, prodejní výstavy výrobků našich klientů, každoročně pořádáme dobročinné bazary, před Vánocemi se vždy koná tradiční setkání obyvatel Domova, rodičů, přátel, sponzorů i zaměstnanců u rozsvíceného vánočního stromu v Domově dobré vůle. Máme i jiné akce, např. letos v září jsme pořádali akci Golf pro Slunce. Na našich webových stránkách máme kalendář akcí, kde se návštěvníci dozvědí podrobný program.

Nadační fond Slunce pro všechny provází lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života. Můžete něco říci o historii a činnosti Nadačního fondu Slunce pro všechny?

Slunce bylo založeno v roce 1991 mým manželem a mnou, ředitelka Slunce jsem já, čestný předseda je in memoriam pan Ladislav Smoljak. Smyslem založení Nadačního fondu je podpora dětí i dospělých se speciálními potřebami. I lidé mentálně postižení, tělesně postižení, s kombinovanými vadami, mají právo žít jako ostatní lidé, krásně to vystihuje naše motto „Slunce svítí všem“. Nadační fond Slunce pro všechny, jehož hlavním programem je dofinancování naší činnosti a rekonstrukce Centra služeb Slunce všem byl založen v únoru 2002. Centrum služeb Slunce všem je v Unhošti a poskytuje sociální služby denní stacionář, odlehčovací služby, pečovatelskou službu a sociálně terapeutickou dílnu, která zahrnuje práce v cvičné pekárně, pomocné práce v naší kavárně Slunce, úklidové, údržbářské a zahradnické práce. V Unhošti a ve Stochově máme chráněné bydlení a v Nouzově máme Domov dobré vůle na Nouzově, který slouží osobám se zdravotním postižením. V Unhošti, v Kyšicích a ve Stochově provozujeme poradenské služby ve Speciálně pedagogickém centru Slunce. V tomto centru provozujeme kromě sociálního a speciálního poradenství také diagnostiku, psychologické poradenství, lékařské poradenství, canisterapii. Poradenství poskytujeme nejen klientům z okresu Kladno, kde jsou naše zařízení, ale také klientům z okresů Beroun, Praha, Praha – západ, Mělník a Rakovník. Poradenství provádíme nejen formou ambulantní péče, ale také formou terénní péče, kdy naši specialisté vyjíždějí nejen do škol a školních zařízení, ale také do rodin klientů. Lidem se speciálními potřebami nabízíme také výchovně vzdělávací služby, které poskytuje naše mateřská, základní a praktická škola Slunce. Mateřskou školu máme v Kyšicích a v Horním Bezděkově. Školky pořádají akce, ve kterých se snaží zapojit do svého běžného života místní obyvatele. Ve třídách základní školy je 4 až 10 žáků, kritériem při rozdělení do tříd je stupeň zdravotního postižení a míra vzdělavatelnosti. Ve škole je uplatňován individuální přístup, pro každého žáka je vypracován komplexní výchovně vzdělávací a rehabilitační program. Ve třídách působí kromě speciálního pedagoga asistent učitele. Škola poskytuje nejen svozy a rozvozy žáků, logopedickou péči, poradenství lékaře a psychologa, ale také účast na kulturních a sportovních akcích, mimoškolní zájmové činnosti, např. rukodělné práce. Výuka v praktické škole je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a na vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání, např. úklidových a zahradnických prací, pomocných prací ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, v pekárně. 

Činnost Nadačního fondu Slunce pro všechny se neobejde bez spolupráce s organizacemi nebo i jednotlivci. Chcete se o některých z nich zvlášť zmínit?

Poděkování patří všem našim spolupracovníkům z řad organizací i jednotlivců, bez nich by činnost Nadačního fondu Slunce pro všechny nebyla možná. Přesto se chci zmínit o spolupráci s radnicí města Kladna, města Unhošť, Stochov, Horní Bezděkov, Kyšice, které maximálně vycházejí vstříc našim potřebám, dále našim hlavním partnerům, kterými jsou stavební společnost MAO, Fórum dárců, Dobročinný fond Phillip Morris ČR, ALPIQ, Vyšehrad, Hospodářská komora ČR, Česká spořitelna. Moje poděkování patří také Hance Heřmánkové, herečce a majitelce Divadla bez zábradlí, které pořádá zdarma představení pro naše klienty a také hraběnce Francizce Dianě Sternbergové, která sídlí na zámku Častolovice.

Děkuji za rozhovor.

Přispět na činnost Nadačního fondu Slunce pro všechny můžete nejen účastí na benefičních akcích fondu, zakoupením chutných koláčů, výrobků klientů, ale také peněžním darem. Peníze lze poukázat na účet 390 362 399/0800 nebo na účet 396 865 309/0800. Pokud se chcete dozvědět více informací, doporučuji Vám navštívit webové stránky Slunce www.slunce.info.

Autorka Evžena Janovská