Pavel Liška vylicitoval pro vsetínskou Diakonii přes 140 tisíc korun

  • 26. 11. 2013
Pavel Liška vylicitoval pro vsetínskou Diakonii přes 140 tisíc korun
Sobotní listopadový podvečer patřil na vsetínském zámku 5. dobročinné aukci Diakonie Vsetín. Společenskou akci zahájila kapela NOcA, která všechny přítomné dobře naladila k nadcházející dražbě šesti desítek uměleckých děl a výrobků uživatelů Diakonie. O to, že se při dražbě všichni dobře bavili, se postaral herec Pavel Liška, který ji protkal svým osobitým humorem. Celková částka se nakonec vyšplhala na úctyhodných 143.800 Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Vsetín, 25. 11. 2013

 

Pavel Liška vylicitoval pro vsetínskou Diakonii přes 140 tisíc korun

 

Sobotní listopadový podvečer patřil na vsetínském zámku 5. dobročinné aukci Diakonie Vsetín. Společenskou akci zahájila kapela NOcA, která všechny přítomné dobře naladila k nadcházející dražbě šesti desítek uměleckých děl a výrobků uživatelů Diakonie. O to, že se při dražbě všichni dobře bavili, se postaral herec Pavel Liška, který ji protkal svým osobitým humorem. Celková částka se nakonec vyšplhala na úctyhodných 143.800 Kč.

 

Dražba dala možnost získat jedinečné vánoční dárky – ať už výrobky regionálních umělců či uživatelů Diakonie. O některé dražené předměty se strhl v průběhu večera lítý boj. Například Keramický květináč, který vyráběla pečovatelka Diakonie, paní Hana Šmatolánová, se z vyvolávací ceny 400 Kč vyšplhala na konečných 4.300 Kč. „Letos jsem dražila pro Diakonii poprvé“, řekla paní Hana s dražebním číslem 37, „v katalogu dražených děl jsem si vybrala velký keramický květináč, který se mi hodí na zahrádku. Do dražby jsem šla s tím, že budu dražit maximálně do čtyř tisíc korun. Nakonec jsem hranici překročila, protože jsem nebyla jediná, komu se květináč zalíbil,“ směje se. „Peněz ale nelituji, vždyť jdou na dobrou věc.“

Nejvyšší vydražená částka byla osm tisíc korun za obraz Jaroslavy Hýžové, nazvaný „Časné jaro“. Malba „Staré chalupy“ od Štěpána Krhuta, která aukci provázela na plakátech a pozvánkách k aukci, byla prodána za 5.500 Kč. „Jsme rádi, že se vydražily všechny položky katalogu“, shrnuje Jana Najtová z Diakonie a dodává, „svědčí to o výborném licitátorovi a přejících dražitelích.“

Pavel Liška stihl nejen licitovat a zpříjemňovat dražbu vtipnými komentáři, ale sám se rozhodl také přispět. Na místě věnoval do aukce darovací poukaz na dvě vstupenky na muzikál, ve kterém v současné době účinkuje.

„Díky soukromým dárcům i sponzorským darům firem tak Diakonie získala více než polovinu potřebné částky na novější auto pro seniory Denního stacionáře Zahrada. Jsme za to moc vděční!“- děkuje ředitel Diakonie Ing. Dan Žárský.

 
 
Autor fotografií: Radovan Kocúrek
 

Partneři akce: VS DOMY a.s., Lékárny HANÁK

Mediální partneři: ANNA – reklamní agentura, OSA, Rádio Valašsko, TV Beskyd, Valašský deník, Vsetínské noviny.

 
 

PR kontakt: Marta Vodáková, 734 766 350, 571 420 617, vodakova.vsetin@diakonie.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Vsetín

je nestátní, nezisková organizace, která poskytuje rozsáhlou sociální pomoc seniorům a sociálně vyloučeným na Vsetínsku. Zaměstnává 60 stálých zaměstnanců.

Přehled služeb Diakonie Vsetín:

Služby pro seniory

* Domov pro seniory Vsetín Ohrada pro 32 stálých uživatelů a Odlehčovací služba pro přechodný pobyt

* Domov se zvláštním režimem Jabloňová pro 20 stálých uživatelů

* Denní stacionář ZAHRADA pro osoby starší 50 let s poruchami paměti

* Domácí péče - pečovatelská služba v domácnostech uživatelů

Služby pro sociálně vyloučené osoby

 * RUBIKON - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let

 * MOZAIKA - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podrobné informace na www.diakonievsetin.cz