Pacienti s roztroušenou sklerózou dostali nové rehabilitační pomůcky

  • 22. 01. 2015
Pacienti s roztroušenou sklerózou dostali nové rehabilitační pomůcky
Přes 30 nových rehabilitačních pomůcek za desítky tisíc korun mají nově k dispozici pacienti MS centra neurologie a rehabilitace jihlavské nemocnice. Pořídili je z daru známého producenta čaje a kávy, společnosti Oxalis a Nadačního fondu IMPULS ve spolupráci se Sdružením mladých sklerotiků. Pomůcky pomohou v léčbě více jak tří stovek pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří MS centrum v jihlavské nemocnici navštěvují.

Tisková zpráva

 

Pacienti s roztroušenou sklerózou dostali nové rehabilitační pomůcky

 

Přes 30 nových rehabilitačních pomůcek za desítky tisíc korun mají nově k dispozici pacienti MS centra neurologie a rehabilitace jihlavské nemocnice. Pořídili je z daru známého producenta čaje a kávy, společnosti Oxalis a Nadačního fondu IMPULS ve spolupráci se Sdružením mladých sklerotiků. Pomůcky pomohou v léčbě více jak tří stovek pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří MS centrum v jihlavské nemocnici navštěvují.

 

„Nové vybavení umožňuje nemocnici rozšíření péče o komplexní rehabilitaci, která má již od počátku choroby klíčový význam,“ uvádí neurolog Radek Ampapa, vedoucí lékař MS centra neurologického oddělení, kam se léčba pacientů s roztroušenou sklerózou z Vysočiny soustřeďuje. „Většinu pomůcek, které byly zakoupeny, jsme na neurologickém oddělení v minulosti vůbec neměli k dispozici. Dar významně zvýšil možnosti rehabilitační péče o pacienty – nejvíce v oblasti balančních cvičení,“ doplnil Radek Ampapa.

Finančně nejnáročnější byla podle lékaře dvě polohovací rehabilitační lehátka. „Naši fyzioterapeuti si velice chválí i například Flowin sadu sloužící pro kondiční a dysbalanční cvičení, balanční podložky, cvičící a masážní míče,“ upřesnil Radek Ampapa. Pacientům významně pomohou k celkovému zlepšení kondice, balančních schopností a posílení svalových skupin, které mají chorobou nejvíce postiženy. Zlepšují pohybové stereotypy, ale i řeší druhotné problémy, jako jsou bolesti zad z asymetrického přetěžování.

V případě jihlavské nemocnice jde o unikátní projekt spolupráce soukromého, neziskového sektoru i samotných pacientů. „Systém veřejného zdravotního pojištění neposkytuje dostatek prostředků, aby se nezbytné komplexní péče dostalo všem pacientům s roztroušenou sklerózou. Proto je zapotřebí zapojení i neziskových a soukromých subjektů,“ vysvětlila Jana Hlaváčová ze Sdružení mladých sklerotiků. „Z 15 MS center v České republice disponuje potřebným vybavením jen zlomek a naším cílem je přispět k tomu, aby postupně byla vybavena všechna.“ Podle svých slov se s partnery rozhodli podpořit takové MS centrum, kde funkční, nadšený tým zajistí aktivní a udržitelné užívání pomůcek. „Takové jsme nalezli v Nemocnici Jihlava,“ doplnila Jana Hlaváčová: „Právě zde se dostane komplexní péče velkému množství potřebných. A co je nejdůležitější, pacienti se pod profesionálním vedením naučí vhodným způsobem cvičit pravidelně.“

V podobných projektech vidí budoucnost i Nadační fond IMPULS, jediný nadační subjekt, který podobné projekty pro léčbu roztroušené sklerózy u nás organizuje. „Chceme nyní najít dárce, kteří by pomohli financovat pacientům jihlavského MS centra chybějící psychoterapeutickou péči. Není hrazena z veřejného pojištění a přitom je v řadě případů pro úspěšnou léčbu nezbytná,“ nastínila směr další podpory ředitelka nadačního fondu Aurin Nedbalová. „Potřebných je opravdu hodně,“ potvrdila Helena Mertlová, marketingová manažerka společnosti Oxalis. „Těžko se vybírá jeden konkrétní charitativní projekt, ale naším záměrem bylo zaměřit se na ty, jejichž podpora není obecně až tak výrazná a přesto velmi potřebná,“ uvedla k motivům finanční podpory nemocnice zástupkyně soukromého sektoru.

Odborníci se shodují, že je důležité nepodceňovat příznaky této choroby a při podezření se nechat co nejdříve ve specializovaném centru vyšetřit. Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění mozku a míchy. Může se projevovat různě – poruchami zraku, citlivosti a hybnosti, dvojitým viděním, pohybovými problémy, třesem či poruchami močení. Nemoc je zatím nevyléčitelná. Po včasném nasazení biologické léčby a správných rehabilitačních technik však může člověk dál pracovně fungovat a žít plnohodnotný život. V opačném případě hrozí rychlejší progrese onemocnění či závažné postižení. „Bohužel existují situace, kdy již vyjma rehabilitace není k dispozici jiná léčebná metoda, která by mohla pacientovi pomoci,“ upozornil Radek Ampapa.

MS centrum při neurologickém oddělení Nemocnice Jihlava funguje pátým rokem. Má v péči více jak 300 pacientů, z toho přes 200 pacientů na nákladné biologické léčbě. Je spádovým centrem pro zhruba půl miliónu obyvatel kraje Vysočina.

 

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Při RS je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození pochvy nervových vláken i vláken samotných. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Při atace je pacient léčen symptomaticky, aby se zmírnily příznaky onemocnění. V současné době se v tuzemsku odhaduje kolem 20 tisíc lidí nemocných s RS. Ročně přibývá zhruba tisícovka dalších.

Na celém světě trpí RS 2,5 milionů nemocných. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou, kromě genetické dispozice, EB virus (způsobující infekční mononukleózu), kouření a nedostatek vitaminu D. Podle epidemiologických průzkumů se v ČR nejvíce vyskytuje RS na severu Čech. Lékaři to přisuzují zhoršenému životnímu prostředí v této oblasti. 

Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty, zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Je zřizovatelem celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS). Více na www.nfimpuls.cz.

Občanské sdružení SMS (Sdružení mladých sklerotiků) je pacientská organizace, jejíž činnosti má za cíl přispět ke zkvalitnění života lidí s roztroušenou sklerózou. Je zaměřena především na nově diagnostikované pacienty a mladé nejen věkem, ale hlavně duchem a přístupem k životu. Více na www.klubsms.cz.

Společnost OXALIS spol. s r.o. je česká společnost s dvacetiletou historií a s moderním přístupem k zdravému životnímu stylu. Řadí se mezi přední evropské výrobce a distributory sypaného čaje a plantážní kávy, kteří přináší zdraví a potěšení do života. Od léta 2013 je jednou z největších pražíren kávy v ČR. Více na www.oxalis.cz.