Ostravská ADRA slaví 15 let od svého založení

  • 26. 02. 2024
Ostravská ADRA slaví 15 let od svého založení

Ostrava, 5. 2. 2024 – Humanitární organizace ADRA se věnuje dobrovolnickým aktivitám v České republice již 20 let. Jedno z prvních dobrovolnických center vzniklo v roce 2009 v Ostravě. Za svou patnáctiletou historii ušla ostravská ADRA obrovský kus cesty, na které propojuje dobrovolníky s potřebnými. ADRA se za tuto dobu stala respektovanou dobrovolnickou organizací, která za celou dobu svého působení zapojila v Ostravě neuvěřitelných 8 926 dobrovolníků.

V roce 2009 měla ADRA na Severní Moravě pouze jedno dobrovolnické centrum, a to ve Frýdku-Místku. Protože poptávka po dobrovolnících se zvyšovala i v krajském městě, rozhodla se ADRA založit svou pobočku i v Ostravě. Zakladatelka centra, Ing. Dagmar Hoferková, zavzpomínala: „V tu dobu jsem sama působila jako dobrovolnice v Bílovecké nemocnici. Už od začátku jsem velice intenzivně vnímala, jaký přínos má dobrovolnictví nejenom pro seniory, které jsem navštěvovala, ale i pro mě samotnou. A pak přede mě život postavil novou výzvu věnovat se dobrovolnictví i profesně. Oslovil mě tehdejší vedoucí DC ADRA Frýdek-Místek Michal Čančík, jestli bych nechtěla založit DC i v Ostravě. Najednou jsem se ocitla na životní křižovatce, kdy jsem jako strojní inženýrka zcela změnila své profesní zaměření. Dodnes nelituji, bylo to dobré rozhodnutí“.

Už v prvním roce svého fungování zapojila ostravská ADRA 180 dobrovolníků a jejich počet z roku na rok rostl. Dobrovolníci začali nejdříve pomáhat v nemocnicích, postupně se však dobrovolnické programy rozšířily i o seniory, děti a lidi s postižením. Během patnácti let ADRA zapojila 8 926 dobrovolníků, kteří nezištně věnovali potřebným 147 024 hodin svého volného času. Jenom v loňském roce to bylo 535 dobrovolníků, kteří strávili s lidmi, kteří to potřebují, 12 768 hodin.

V současné době ADRA v Ostravě spolupracuje s 25 různými organizacemi, do kterých vysílá své dobrovolníky. Ti však nepomáhají jenom v domovech pro seniory, nemocnicích či zařízeních pro děti a lidi s postižením, ale i přímo v domácnostech. Tam dobrovolníci navštěvují osamělé seniory a děti v pěstounských rodinách. Těm všem přinášejí do života to nejcennější, co v dnešním mnohdy pouze virtuálním světe máme, lidskou blízkost, opravdovost, vřelost či „obyčejné“ pohlazení. Pro seniora může být dobrovolník lékem na osamění, pro dítě z pěstounské rodiny kamarádem a pro člověka s postižením někým, kdo mu zprostředkovává kontakt s okolním světem. Dobrovolníci často sdílí s těmi, které pravidelně navštěvují, nejenom to dobré a radostné, ale jsou jim oporou i v těžších chvílích, které mohou v životě každého z nás nastat.

Význam současné, ale i budoucí spolupráce s organizací ADRA v Ostravě vyzdvihl ředitel domova pro seniory Sluníčko, Mgr. Marek Tejzr, MBA, v přání k narozeninám: „Dobrovolnickému centru ADRA gratulujeme k 15 výročí, především však děkujeme jejich dobrovolníkům, kteří jsou pro náš domov pevnou a stálou oporou v náročné péči o klienty. A protože se svět v poslední době ocitá ve značném zmatku a chaosu, přejeme organizaci ADRA hodně síly a aby se o dobrovolníky co nejvíce rozrůstala. Dobrovolníků ADRA bude stále více a více potřeba než doposud."

Kromě dobrovolnictví však ostravská ADRA pomáhá již patnáct let i při mimořádných událostech, například při povodních či tornádu. Těmi největšími výzvami pro dobrovolníky ADRA v posledních letech byla i pandemie covidu nebo pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

ADRA provozuje v Ostravě i čtyři charitativní obchody, do kterých mohou lidé darovat oblečení či jiné nepotřebné věci nebo v nich naopak toto zboží nakoupit. Celý výtěžek z charitativních obchodů putuje na rozvoj dobrovolnictví v Ostravě a okolí. ADRA se však věnuje i firemnímu dobrovolnictví. Místní firmy a jejich zaměstnanci se tak mohou zapojit do společensky odpovědné a zároveň smysluplné pomoci konkrétním lidem v blízké komunitě.

ADRA stále hledá i nové dobrovolníky, protože potřebných je pořád více než těch, kteří jim chtějí nezištně pomáhat. Případní zájemci o dobrovolnictví mohou tuto organizaci kontaktovat telefonicky (733 485 548) nebo vyplnit formulář na www.adraostrava.cz.

O organizaci ADRA v Ostravě

Dobrovolnické centrum ADRA koordinuje dobrovolnické aktivity v Ostravě a okolí už od roku 2008. Po celou dobu tato organizace propojuje svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Ostravská ADRA je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi po celém světě. Dobrovolníci a dobrovolnice ADRA přinášejí radost do života seniorům, dětem, nemocným či lidem se zdravotním postižením. Kromě koordinace dobrovolnictví ADRA provozuje v Ostravě čtyři charitativní obchody a věnuje se i firemnímu dobrovolnictví. Více o Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava na http://adraostrava.cz/, www.facebook.com/adraostrava nebo https://www.instagram.com/adra_ostrava/