Oslava 10. narozenin Nadace Leontinka

  • 10. 09. 2015
Oslava 10. narozenin Nadace Leontinka
Nadace Leotinka pomáhá již deset let dětem a studentům se zrakovým postižením. V sobotu 5. září oslavila své desáté narozeniny ve Žlutých lázních.

Nadace Leotinka pomáhá již deset let dětem a studentům se zrakovým postižením. Podílí se na financování potřeb, které pomohou těmto lidem žít běžný život, život, jaký žijí jejich zdraví vrstevmíci. V sobotu 5. září oslavila Nadace Leontinka ve Žlutých lázních v Praze Podolí své desáté narozeniny. Průběhem oslav provedla návštěvníky herečka, zpěvačka a moderátorka Magdalena Reifová. Návštěvníci měli možnost seznámit se, jak pomáhá Nadace Leontinka, mohli si nechat zdarma změřit zrak, vyzkoušet si běh poslepu, zvukovou střelbu, zhlédnout ukázku výcviku psů neziskovou organizací Helppes, poslechnout si koncert nevidomého hudebníka Káji Leskovce, dudáků z Liberce a dalších umělců. Návštěvníci si mohli také prohlednout minigalerii Nadace Leontinka a seznámit se s jejími projekty.

Jak pomáhá Nadace Leontinka
Nadace Leotinka byla založena před deseti lety panem Jindřichem Lukavským, majitelem společnosti EXX s.r.o., která navrhuje a prodává světlo lidem i firmám. Podnikatel Lukavský chce přinášet také světlo do života zrakově postižených dětí a studentů. Jako otec zrakově postižené dcery Leontinky, podle níž je pojmenovaná Nadace Leontinka, ví velmi dobře, jaké to je muset žít s postižením zraku. Nadace Leontinka si klade za cíl integrovat zrakově postižené děti a studenty do společnosti, umožnit jim vzdělání i účast na společenských, sportovních i volnočasových aktivitách. Nadace Leontinka shromažďuje a rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Prostředky shromažďuje zejména prostřednictvím darů od partnerů a sponzorů a benefičních akcí. Jednotlivé projekty jsou rozděleny podle druhu pomoci.

Projekt Svítání
Pomocí tohoto projektu pomáhá Nadace Leontinka Střediskám rané peče v naší republice. Pomoc spočívá v nákupu technologií i pomůcek pro zrakově postižené děti. Na oslavách svých desátých narozenin předala Nadace Leotinka Středisku rané péče Liberec iPady,  lampičky, plastové kelímky a příbory i multisenzorickou knihu „Nanoušovy lumpárny“. Nanouš je látková postavička, vycpaná pohankovými slupkami, která provází knihou zrakově postižené děti. Chtěla jsem se dozvědět více informací o této multisenzorické knize, proto jsem požádala jednoho z pracovníků rané péče o bližší představení této knihy. „Na každé stránce je reliéf předmětu a pod ním je napsáno, o jaký předmět se jedná. Název daného předmětu je v knize uveden také Braillovým písmem. A jelikož je Nanouš popleta a rošťák, někdy přiřadí k názvu předmětu nesprávný předmět. Příklad vidíte na této stránce, je zde napsáno slovo kelímek a Nanouš tam přiřadil reliéf misky. Kniha má přiblížit zrakově postiženým dětem zábavnou formou poznávání předmětů. Jelikož rodiče zrakově postižených dětí nevědí, jak mají knihu používat, představí jim ji terénní pracovníci a naučí rodiče s touto knihou pracovat“ Pracovník mi také ukázal svítící lampičky, které slouží k procvičení motoriky. Aby lampička svítila, je třeba točit s klikou, umístěnou na druhé straně lampičky stejným způsobem, jako se točí s mlýnkem.

Projekt Leontinka muzicíruje
Hudba patří mezi hlavní kompenzační dovedností zrakově postižených dětí a studentů. Mnozí z nich najdou uplatnění jako vynikající profesionální hudebníci, učitelé hudby, ladiči apod. Podstatou tohoto projektu je integrace zrakově postižených studentů hudby do profesionálních uměleckých hudebních aktivit. Návštěvníci oslav desátých narozenin Nadace Leontinka měli možnost si poslechnout jednoho ze zrakově postižených hudebníků a zpěváků, Káju Leskovce. Jeho koncert byl jedinečným zážitkem.

Projekt Psí oči
Projekt „Psí oči“ funguje již od září 2008. Jedná se o společný projekt Nadace Leontinka a společnosti Česká pojišťovna a. s. Projekt má celorepublikovou působnost a jeho cílem je finančně podpořit výcvik asistenčních psů pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením. Asistenční pes je nepostradatelným pomocníkem lidí s kombinovaným postižením. Náklady na výcvik asistenčního psa se pohybují kolem 200 000 Kč, přičemž stát nepřispívá lidem s kombinovaným postižením na jejich čtyřnohého pomocníka ani korunu. Bez finanční podpory společností jako je Nadace Leontinka by si museli lidé s kombinovaným postižením hradit výcvik svého asistenčního psa a ne každý si může dovolit zaplatit 200 000 Kč. Asistenční pes podává předměty, pomáhá s oblékáním a svlékáním a poskytuje svému majiteli další neocenitelné služby. Příkladem je asistenční pes, fenka Margareta, vycvičená neziskovou organizací Helppes, která pomáhá postižené dívce probrat se z bezvědomí. Čím déle je dívka v bezvědomí, tím více u ní dochází k poškození mozkových funkcí, včetně paměti. Fenka Margareta postiženou dívku budí pokaždé, když upadne do bezvědomí, čímž jí vrací nejen k vědomí, ale také k možnosti žít kvalitní, plnohodnotný život.

Projekt osobní asistence
Některé zrakově postižené děti mohou chodit do stejné školy se svými zdravými vrstevníky pouze díky speciálně vyškoleným osobním asistentům. Nadace Leontinka podporuje finančně osobní asistenty zrakově postižených dětí. Mezi tyto děti patří také malá Natálka, která v pěti letech přišla o zrakové nervy díky pozdnímu rozpoznání nádoru mozku. Nyní má zbytkový zrak na pravém oku s diagnózou praktická slepota. Natálka je plně integrovaná do školní výuky na základní škole v Českých Budějovicích, v současné době navštěvuje druhou třídu. Podmínkou pro integraci Natálky je plná přítomnost pedagogického asistenta s vysokoškolským vzděláním a se znalostí Braillova písma. Od druhé třídy se Natálce věnuje vyškolená paní asistentka a díky ní dohnala nedostatky první třídy a současně zvládá již i výuku v Braillově písmu. Jelikož vytíženost pedagogického asistenta pro zrakově postižené představuje pracovní dobu na plný úvazek, včetně doby přípravy na výuku, je potřebné pomocí sponzorských darů dorovnat plat pedagogického asistenta na úroveň vysokoškolského učitele.

Další projekty Nadace Leotinka můžete najít na webových stránkách www.nadaceleontinka.cz/, kde se můžete dozvědět více informací o Nadaci Leontinka, o jejích činnostech i o tom, jak prostřednictvím této Nadace pomoci zrakově postiženým dětem a studentům.

Gratulanti Nadace Leontinka
Nadaci Leontinka přišlo v sobotu popřát mnoho gratulantů. Mezi nimi bylo Středisko rané péče Liberec, Raná péče EDA, občanské sdružení Okamžik, nezisková organizace Helppes, zrakově postižení umělci, herečka a zpěvačka Magdalena Reifová a další účinkující. Na oslavě nechyběl ani narozeninový dort.


Zastavila jsem se u stánku občanského sdružení Okamžik, kde mi jedna z nevidomých představila jednu ze svých pomůcek, pomocí níž otevírá dveře a také se dozví, který autobus či tramvaj nebo metro přijelo a jakým směrem jede. Ukázala mi také jednoduchou, praktickou pomůcku, pomocí níž rozeznává jednotlivé bankovky. Zastavila jsem se u stánku dalšího gratulanta, Rané péče EDA, kde mi jedna z pracovnic představila aplikaci, která pomáhá při výuce zrakově postižených dětí. „Jako jsou různé druhy postižení, tak jsou potřebné různé druhy aplikací podle potřeb těchto zrakově postižených dětí. Aplikace Eliška je určená zrakově postiženým dětem, které mají zároveň mentální postižení. Tyto děti potřebují velmi jednoduché úkoly. Aplikace Davídek je naopak určená pro bystré, zrakově postižené děti, které potřebují náročné úkoly. Aplikace Paulinka je pro zrakově postižené děti, které mají zároveň tělesné postižení. Mohou mít i spastické ruce, což znamená, že jejich prsty jsou stále ve stejné poloze. Pokud má zrakově postižené dítě zaťaté ruce v pěst a nedokáže je uvolnit a nemá sníženou inteligenci, potřebuje sice složitější úkoly, nad kterými musí přemýšlet, avšak potřebuje, aby způsob jejich plnění byl pouze pomocí dotyků.“

Zrakové vady
Zrakově postižení jedinci nejsou pouze nevidomí či slabozrací. Mezi zrakově postižené lidi patří také lidé trpící některou ze zrakových vad. Na facebooku Nadace Leontinka https://www.facebook.com/nadaceleontinka je možné si prohlédnout fotografie, které znázorňují, jak je vidí zrakově postižení lidé trpící některou z těchto zrakových vad:                                       
Hemianopsií – která může vzniknout vlivem poškození zrakových cév nebo při poruše zrakové dráhy, jako je nádor hypofýzy. Projevuje se výpadkem pravé či levé poloviny zorného pole.            
Myopií – krátkozrakostí, oční vadou, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají již před sítnicí, na sítnici vzniká neostrý obraz. Velmi těžká myopie může vést k dalším degenerativním změnám oka.                       
Diplopií – dvojitým viděním. Může být monokulární, kdy postižený vidí dvojitě pouze jedním okem a binokulární, kdy vidí dvojitě oběma očima.               
Glaukomem – nazývaným také zelený zákal. Jedná se o poškození cévního nervu vlivem hromadění tekutiny v oční bulvě. Poškození nervových vláken se projevuje zužováním zorného pole a poklesem zrakové ostrosti. Při léčbě glaukomu lze pouze zastavit chorobný proces, poškození zraku je nevratné.                   
Kataraktou – nazývanou také šedý zákal. Jedná se o zakalení oční čočky, které brání pronikání světla na sítnici. Projevuje se snížením zrakové ostrosti, zejména do dálky. Vidění je zamlžené, jako byste se dívali přes mléčně zakalené sklo. Jediná léčba je operace, při které je zakalená čočka nahrazená umělou.

Autorka: Evžena Janovská