Organizace představuje osvědčené řešení v léčbě závislostí

  • 08. 12. 2021
Organizace představuje osvědčené řešení v léčbě závislostí

Praha, 7. 12. 2021 - Dobročinná organizace Magdaléna již 25 let pomáhá v oblasti prevence a léčby závislostí. Dlouhodobě upozorňuje na problematiku obtížné zaměstnatelnosti lidí, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách. Organizace přináší koncept tréninkového zaměstnání a pomáhá svým klientům s návratem na běžný trh práce. Koncept tréninkového zaměstnání, jehož popularita v Česku díky pozitivním výsledkům v posledních letech narůstá.

Podle odborníků je riziko závislosti spojeno již s rodinou, ve které vyrůstáme. Často se projeví při složitých životních situacích, jako je rozvod, úmrtí blízkého člověka, výpověď ze zaměstnání, ale i čas strávený na mateřské a rodičovské dovolené. Projekt tréninkových míst je inspirován ověřenými programy a praxemi ze zahraničí. V České republice se stále zatím jedná o průkopnický směr, který by se měl stát nedílnou součástí nabídky adiktologických služeb.

Podstata tréninkového zaměstnání podle zástupců organizace Magdaléna míří na návrat lidí se závislostí na pracovní trh. To snižuje riziko trestné činnosti a vede ke stabilizaci jejich životní situace. Životní stabilita klientům silně přispívá k léčení závislostí, zařazení se do společnosti a zbavuje potřeby čerpat sociální dávky. “Cílem tréninkových míst je, aby klient získal pracovní návyky a sociálně komunikační dovednosti v přirozeném pracovním prostředí. Při podpoře pracovního asistenta získává i praktický výcvik. Nedílnou součástí je vzdělávání klientů v oblasti finanční gramotnosti, orientace na trhu práce a job koučink,” přibližuje smysl konceptu Jiří Zatřepálek, odborný ředitel Harm Reduction služeb a vedoucí terénních programů.

Ze zkušeností organizace Magdaléna s léčbou závislých osob a s jejich návratem do společenského i ekonomického života vyplývá, že když je jim poskytnuta pomoc, mají větší šanci zvládnout léčbu závislosti. “Od roku 2017 prošly našimi tréninkovými místy desítky klientů a jejich úspěch nás vede k tomu, že bychom rádi pokračovali v jejich nabídce i nadále,” dodává ředitel Magdalény Ondřej Sklenář. Právě aktivní podpora klientů, pravidelná mzda a pracovní rutina přispívá ke stabilizaci jejich nejen osobního, ale i sociálního a zdravotního života. Klienti přijímají zodpovědnost a získávají prostor a motivaci k léčbě své závislosti. V rámci tréninkového zaměstnání vykonávají jednoduché činnosti, jako jsou péče o zeleň, lepení obálek, nebo úklid, a to maximálně šest měsíců. Program organizace poskytuje na pobočkách v Příbrami, v Berouně a v Benešově.

Organizace také před nedávnem spustila darovací kampaň “Prací život vracíš”, která má pomoci vytvořit minimálně pět pracovních míst. S jejich pomocí nabízí lidem se závislostí šanci k návratu do práce, života, k rodinám, k dětem. Úspěšný návrat na pracovní trh má vliv i na snížení sociálně ekonomických dopadů na celou společnost. Tréninková místa také přispívají k řešení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení osob s anamnézou závislostí.