ORBI PONTES – mosty mezi světem ticha a naším světem

  • 27. 07. 2014
ORBI PONTES – mosty mezi světem ticha a naším světem
Když se řekne sluchové postižení, mnoha lidem se vybaví nepříjemná slova nahluchlost, hluchota. Přestože to tak na první pohled nevypadá, sluchové postižení tvoří velkou bariéru mezi lidmi. Tyto bariéry se snaží bourat občanské sdružení ORBI PONTES. Více informací o občanském sdružení ORBI PONTES, jeho projektech i o sluchově postižených lidech mi sdělila paní Monika Jindrová, spoluzakladatelka občanského sdružení ORBI PONTES.

 Když se řekne sluchové postižení, mnoha lidem se vybaví nepříjemná slova nahluchlost, hluchota. Přestože to tak na první pohled nevypadá, sluchové postižení tvoří velkou bariéru mezi lidmi. Tyto bariéry se snaží bourat občanské sdružení ORBI PONTES. Více informací o občanském sdružení ORBI PONTES, jeho projektech i o sluchově postižených lidech mi sdělila paní Monika Jindrová, spoluzakladatelka občanského sdružení ORBI PONTES.

Hlavním projektem občanského sdružení ORBI PONTES je Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Můžete říci něco bližšího o tomto projektu a jeho historii?
Sluchové postižení není vidět, lidé s tímto postižením bývají mnohdy okolím vnímáni jako lidé s pomalými reakcemi nebo sníženým intelektem. To však není pravda. Chtěli jsme to změnit, nápad na změnu přišel v březnu 2012 na konferenci na téma Tranzitní program pro neslyšící. Na této konferenci se ředitel novozélandské organizace pro neslyšící pan Lachlan Keating zmínil o Týdnu novozélandského znakového jazyka, inspiroval nás a nápad zorganizovat projekt Týden komunikace osob se sluchovým postižením byl zde. Byl projekt, zbývalo založit občanské sdružení ORBI PONTES. Hlavní myšlenkou našeho celorepublikového projektu i občanského sdružení je šíření osvěty v oblasti sluchového postižení. Týden komunikace osob se sluchovým postižením se koná koncem září. Jedná se o týden plný různorodých akcí, kterými chceme upoutat pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením. Tato akce je určena pro veřejnost, odbornou veřejnost, např. zdravotníky a také pro lidi se sluchovým postižením. Loni se konal druhý ročník v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Kroměříži, Kurdějově, Valašském Meziříčí, Zlíně, Karlových Varech, Karviné a Hradci Králové. V pražské hromadné dopravě nás propagoval náš maskot pan Orbík. V multikinech CineStar to byl spot Není ticho jako ticho. Letošní třetí ročník se koná od 20. do 28. 9.2014.
Osvěta v této oblasti je potřebná. Sluch je velmi důležitý při získávání informací i při komunikaci a ne každý člověk ovládá znakový jazyk. Jak se s tím lidé se sluchovým postižením vypořádávají?
Řekla jste správně, lidé se sluchovým postižením. Mnoho lidí označuje tyto lidi slovy hluší nebo nahluchlí. Tato dvě slova jsou lidmi se sluchovým postiženými velice negativně vnímána. Mezi lidmi se sluchovým postižením jsou rozdíly nejen v kvantitativním, ale i v kvalitativním postižení. Někteří lidé se sluchovým postižením lidé jsou neslyšící od narození. Jejich mateřským jazykem je znakový jazyk, avšak neexistuje univerzální znakový jazyk, každá země má svůj vlastní znakový jazyk. A dokonce jednotlivé znakové jazyky mají i svá vlastní nářečí. Mezinárodní znakový systém je uměle vytvořený dorozumívací systém neslyšících osob. Někteří lidé trpí částečnou ztrátou sluchu nebo přicházejí o sluch. Zčásti jim sluch nahrazují sluchadla nebo kochleární implantát. Sluchadla pouze zesilují zvuky, avšak kochleární implantát přímo stimuluje vlákna sluchového nervu. Zdravé fungující ucho ale bohužel nenahradí, pomocí kochleárního implantátu slyší tzv. roboticky. Lidé se zbytky sluchu vnímají zvuky jinak než my, jsou citlivější na některé tóny. Proto se stává, že některá slova najednou zaslechnou, a okolí se domnívá, že sluchové postižení předstírají. Lidé, kteří během života ztratili sluch a jejich mateřským jazykem je čeština, používají psané slovo nebo simultánní přepis mluveného slova. Mnozí z nich neznají znakový jazyk. A aby to bylo ještě složitější, ne každý z nich dokáže odezírat.
Existují kompenzační pomůcky, které vydávají vibrace nebo světelné signály, např. domovní zvonek. Lidé se sluchovým postižením mohou poslouchat hudbu, protože vnímají vibrace, nemohou se však dívat na mnohé pořady nebo jít na mnohé filmy, apod. kvůli chybějícím titulkům.
Sluchové postižení omezuje lidi v mnoha oblastech života a také je znevýhodňuje na trhu práce. Pomáháte jim se získáváním zaměstnání?
Naše občanské sdružení se zaměřuje na osvětu a na učení veřejnosti komunikovat s lidmi se sluchovým postižením. Práci těmto lidem nezprostředkováváme, avšak jim dáme doporučení na agenturu APPN, tj. agenturu pro neslyšící. Někteří zaměstnavatelé přijímají pracovníky se sluchovým postižením. Například Zelený ostrov s.r.o. v Dobřichovicích, který se specializuje na sociální podnikání, zaměstnává neslyšící jako pradleny nebo šičky. Naše občanské sdružení učí veřejnost komunikovat s lidmi se sluchovým postižením.
Jakým způsobem to realizujete? Máte zaměstnance?
Máme lektorský tým, tvořený studenty českého znakového jazyka, pracovníky občanského sdružení ORBI PONTES a externími lektory z řad lidí se sluchovým postižením. Rok a půl jsme všichni pracovali jako dobrovolníci, od září 2013 se práci v ORBI PONTES věnujeme profesně. Náš projekt na vzdělávání dospělých se jmenuje „Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením“. Projekt financoval nadační fond Kousek po kousku. Obsah kurzu je založen na praktických příkladech a životních zkušenostech lektorky, uživatelky kochleárního implantátu. Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Eva Liberdová.
Projekt významnou měrou přispěl k našemu ocenění Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky. Za prosazování plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením jsme byli nominováni na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky „MOSTY 2013“ v kategorii II. nestátní subjekt.
V roce 2013 se uskutečnilo celkem 11 kurzů v rozsahu 38,5 hod, bylo proškoleno 188 účastníků. V roce 2014 se uskutečnilo dalších 9 kurzů v rozsahu 24 hod, bylo proškoleno 217 účastníků.
Celkově bylo po dobu trvání projektu uskutečněno celkem 20 kurzů v celkovém rozsahu 62,5 hod, bylo podpořeno 405 účastníků kurzů.
Pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách je absolvování kurzu zahrnuto do celoživotního vzdělávání podle &111 bod d) zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky byly zařazeny 3 termíny kurzů do kreditního systému dle Vyhlášky č. 4/2010 Sb. u POUZP (Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků). Uvádím jednu z referencí, která je od SZŠ a VOŠ Střední zdravotnické školy v Ostravě.
"Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o.
Ostrava 28. 3. 2014 Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní magistře Evě Liberdové za odborné sdělení na téma Komunikace s neslyšícími. Přednáška byla velmi zajímavě zpracovaná, přehledná a srozumitelná. Prezentace byla doplněna mluveným slovem a názornými ukázkami.
Osobní zkušenosti přednášející, obdobně jako praktické ukázky, byly velmi přínosné. Především jsme se ze simultánního prostředí, alespoň částečně přesunuli do reality. Takové zkušenosti jsou v rámci vzdělávání na střední a vyšší odborné škole velmi přínosné.
Přednášky proběhly celkem 4, ve dvou datech – 20. 3. a 27. 3. 2014. V prvním termínu pro studenty oboru Diplomovaný nutriční terapeut si ji vyslechlo 28 + 22 studentů. Ve druhém termínu 44 žáků střední školy, oborů Zdravotnického lycea a Zdravotnického asistenta.
Rádi bychom do budoucna využili této možnosti i pro další obory, neboť téměř všechny mají ve svém vzdělávání zahrnuty předměty se zaměřením na psychologii a komunikaci.
Ještě jednou děkuji přednášející i zprostředkovatelům za tuto jedinečnou akci.
S pozdravem Dagmar Kovářů"
Další kurzy pro tuto školu proběhly během června.
Nezapomněli jsme ani na děti, pro ně je určen projekt Seznamte se prosím. Tento projekt seznámí děti se světem ticha i s možnosti komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Od dětí ze školy, kde jsme byli s přednáškami „Seznamte se, prosím“ máme krásné obrázky. Tyto nejsou jediné: http://www.orbipontes.cz/seznamte-se-prosim-5645/
Podílíme se také na projektech, které usnadňují lidem se sluchovým postižením život, např. komentované prohlídky s tabletem v botanické zahradě. Nabízíme možnosti účasti na sportovních i kulturních akci, např. volejbalové turnaje, divadelní představení. Na stránkách iDnes.cz máme blog Ztlumeno http://ztlumeno.blog.idnes.cz/, jehož cílem je přinášet informace a postřehy ze života lidí se sluchovým postižením. A také každoročně pořádáme Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
Jaké ocenění Vaší práce Vás potěšilo a povzbudilo do další činnosti?
Jsou to dvě ocenění, která ukazují, že se nám daří plnit náš hlavní cíl, kterým je osvěta. Prvním oceněním je nominace na výroční cenu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky „MOSTY 2013“ v kategorii II. nestátní subjekt. Velmi nás potěšilo ocenění reklamního spotu“ Není ticho jako ticho“, který zvítězil v soutěži Žihadlo 2013 o nejlepší československou veřejně prospěšnou reklamu v kategorii televizní a kino spot. V tomto klipu se objevila i mladá herecká hvězda Eva Josefíková. Spot si můžete spustit zde http://www.youtube.com/watch?v=NWHRCZcC1fg
Děkuji
Více informací o občanském sdružení ORBI PONTES a jeho činnostech se můžete dozvědět na webových stránkách www.orbipontes.cz, na https://www.facebook.com/OrbiPontes.
Autorka: Evžena Janovská